EMA Begeleiding acceptatieprocedure en ingebruikname nieuw EMA kantoor Amsterdam

Na het besluit van het Verenigd Koninkrijk zich terug te trekken uit de Europese Unie heeft de Europese Commissie op 20 november 2017 besloten dat de zetel van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) in Amsterdam komt. Sinds eind maart 2019 is EMA gehuisvest in een tijdelijk kantoor in Amsterdam. De Nederlandse overheid bouwt in een hoog tempo aan de definitieve huisvesting, een hoogwaardig kantoorgebouw met conferentiecentrum aan de Domenico Scarlattilaan op de Amsterdamse Zuidas.

Het nieuwe gebouw van EMA moet volgens het Bid van de Staat der Nederlanden op 15 november 2019 volledig ingericht worden overgedragen aan het EMA. Het EMA moet het gebouw dan accepteren en in gebruik nemen. Wij ondersteunen EMA bij de acceptatieprocedure, de voorbereiding voor ingebruikname en begeleiden de nazorg.

Om ervoor te zorgen dat de acceptatie en ingebruikname voor EMA voorspoedig verloopt, voeren wij zowel de procesmatige ondersteuning en inhoudelijke toetsing uit. Ook ondersteunen we met onze kennis van de Nederlandse (huisvestings- en facilitaire) markt, wet en regelgeving en dragen zorg voor de voor EMA noodzakelijke verantwoording. Onze ervaring bij eerdere opdrachten voor Europese instellingen, waaronder Eurojust en het European Patent Office passen we daarbij toe. Deze (Engelstalige) opdracht wordt uitgevoerd door een team van TwynstraGudde, samen met technische experts die inhoudelijke vraagstukken over onder andere brandveiligheid, beveiliging, ICT en AV-installaties en onderhoudscontracten kunnen beantwoorden.

On 20 November 2017 the European Council took the decision that the seat of the European Medicines Agency (EMA) would be Amsterdam due to the decision of the United Kingdom to withdraw from the European Union. The EMA has relocated to Amsterdam and since March 2019, the EMA has been in temporary offices in its new city. The Dutch Government is constructing the permanent premises, an office building with conference centre on the Domenico Scarlattilaan in the Amsterdamse office district Zuidas. For the execution, a Design, Build and Maintain contract is assigned to the construction consortium Dura/Heijmans.

The building shall be delivered, according to the bid of the Netherlands, fully fitted and furnished to the EMA on 15 November 2019.

TwynstraGudde has the assignment to assist the EMA during the delivery procedure, preparations for taking into use, and after care. To do so, we carry out process support and content testing. With our knowledge of the Dutch (housing and facility) market, laws and regulations we take care of the essential accountability for the EMA, using our experience from other assignments for European Agencies such as Eurojust and the European Patent Office. This (English-spoken) assignment is executed by a team of TwynstraGudde, together with technical experts who can answer issues on for example; fire safety, security, IT and AV installations and maintenance contracts.

More information on the project: see the CGREA-website

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.