Wetterskip Fryslân Assetmanagement bij Wetterskip Fryslân

Het Wetterskip Fryslân wil haar assets beter benutten bij het realiseren van beleidsdoelstellingen. De vraag is echter hoe dat zou kunnen. Met een simulatie heeft de samenwerking van TwynstraGudde en DON Bureau geholpen om een goede basis voor de aanpak van assetmanagement te leggen.

Wetterskip Fryslân zorgt voor schoon water én droge voeten in de provincie Fryslân en het Groninger Westerkwartier. Kerntaken zijn beheersing van het waterpeil in sloten, vaarten en kanalen, zuivering van afvalwater van huishoudens en bedrijven en het beheer van dijken, kaden en oevers. Het Wetterskip wil haar assets meer strategisch inzetten om deze kerntaken zo goed mogelijk tegen de minste lasten voor de burger te kunnen uitvoeren. De invulling van het assetmanagement heeft echter nog niet tot de gewenste resultaten geleid. De vraag van het Wetterskip is om nu een discussie te entameren over de betekenis van assetmanagement en de rol van bestuur en management daarin.

Onze visie

Een projectgroep van het Wetterskip was bij wijze van pilot met assetmanagement begonnen. Daarbij lag de focus op de asset ‘gemalen’. In de visie van TwynstraGudde en DON Bureau is dat te beperkt. Assetmanagement moet niet sectoraal maar integraal worden benaderd, uitgaande van de kernwaarden en doelstellingen van de organisatie. Bestuur, management en vakafdelingen moeten betrokken zijn bij expliciete afwegingen. Pas daarna is het zinvol om data te verzamelen en te werken aan processen en structuren.

Onze aanpak

We hebben voor het Wetterskip een spelsimulatie gemaakt. Gedurende een halve dag hebben zo’n twintig leden van bestuur en management aan deze simulatie deelgenomen. We hebben twee fictieve casussen voorgelegd waarin de assets niet op orde zijn, met alle gevolgen van dien. In drie groepen werd de deelnemers een adequate reactie gevraagd. Voor de eerste casus bleven zij in hun eigen rol. Voor de tweede casus werden de groepen veranderd en kregen bestuurders de rol van operationeel medewerker en managers de rol van bestuurder. De bevindingen werden uitgebreid besproken, zowel in de groepen als plenair.

Het resultaat

In de discussies is een helder beeld ontstaan van gewenste en ongewenste risicoprofielen en van de uitgangspunten van assetmanagement. Het inzicht is gegroeid dat goed assetmanagement niet begint bij dataverzameling, maar bij de strategische doelen van de organisatie. Het is belangrijk expliciete keuzes over risico’s en budgetten, ook al staan die soms op gespannen voet met de politieke werkelijkheid. De verworven inzichten bieden een goed draagvlak voor het programmateam Assetmanagement van het Wetterskip om de aanpak verder uit te werken.

Waarom TwynstraGudde?

Assetmanagement is één van de specialismen van TwynstraGudde. Wij kunnen de kennis en ervaring op dit gebied effectief combineren met kennis van de waterketen en met creatieve werkvormen, zoals spelsimulaties. Met een simulatie vormen wij een lastige discussie om tot een interactief en snel spel waarin men leert na te denken in de driehoek prestaties, risico’s en kosten. In deze opdracht werkten wij samen met DON Bureau, gespecialiseerd in optimaal beheer van kapitaalintensieve infrastructuur. Samen bestrijken we het totale spectrum van veranderen, programmeren en implementeren van assetmanagement.

waterskip

Neem contact op

Alle mensen

Neem contact op

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.