TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Wetterskip Fryslân Assetmanagement bij Wetterskip Fryslân

  Het Wetterskip Fryslân wil haar assets beter benutten bij het realiseren van beleidsdoelstellingen. De vraag is echter hoe dat zou kunnen. Met een simulatie heeft de samenwerking van TwynstraGudde en DON Bureau geholpen om een goede basis voor de aanpak van assetmanagement te leggen.

  Wetterskip Fryslân zorgt voor schoon water én droge voeten in de provincie Fryslân en het Groninger Westerkwartier. Kerntaken zijn beheersing van het waterpeil in sloten, vaarten en kanalen, zuivering van afvalwater van huishoudens en bedrijven en het beheer van dijken, kaden en oevers. Het Wetterskip wil haar assets meer strategisch inzetten om deze kerntaken zo goed mogelijk tegen de minste lasten voor de burger te kunnen uitvoeren. De invulling van het assetmanagement heeft echter nog niet tot de gewenste resultaten geleid. De vraag van het Wetterskip is om nu een discussie te entameren over de betekenis van assetmanagement en de rol van bestuur en management daarin.

  Onze visie

  Een projectgroep van het Wetterskip was bij wijze van pilot met assetmanagement begonnen. Daarbij lag de focus op de asset ‘gemalen’. In de visie van TwynstraGudde en DON Bureau is dat te beperkt. Assetmanagement moet niet sectoraal maar integraal worden benaderd, uitgaande van de kernwaarden en doelstellingen van de organisatie. Bestuur, management en vakafdelingen moeten betrokken zijn bij expliciete afwegingen. Pas daarna is het zinvol om data te verzamelen en te werken aan processen en structuren.

  Onze aanpak

  We hebben voor het Wetterskip een spelsimulatie gemaakt. Gedurende een halve dag hebben zo’n twintig leden van bestuur en management aan deze simulatie deelgenomen. We hebben twee fictieve casussen voorgelegd waarin de assets niet op orde zijn, met alle gevolgen van dien. In drie groepen werd de deelnemers een adequate reactie gevraagd. Voor de eerste casus bleven zij in hun eigen rol. Voor de tweede casus werden de groepen veranderd en kregen bestuurders de rol van operationeel medewerker en managers de rol van bestuurder. De bevindingen werden uitgebreid besproken, zowel in de groepen als plenair.

  Het resultaat

  In de discussies is een helder beeld ontstaan van gewenste en ongewenste risicoprofielen en van de uitgangspunten van assetmanagement. Het inzicht is gegroeid dat goed assetmanagement niet begint bij dataverzameling, maar bij de strategische doelen van de organisatie. Het is belangrijk expliciete keuzes over risico’s en budgetten, ook al staan die soms op gespannen voet met de politieke werkelijkheid. De verworven inzichten bieden een goed draagvlak voor het programmateam Assetmanagement van het Wetterskip om de aanpak verder uit te werken.

  Waarom TwynstraGudde?

  Assetmanagement is één van de specialismen van TwynstraGudde. Wij kunnen de kennis en ervaring op dit gebied effectief combineren met kennis van de waterketen en met creatieve werkvormen, zoals spelsimulaties. Met een simulatie vormen wij een lastige discussie om tot een interactief en snel spel waarin men leert na te denken in de driehoek prestaties, risico’s en kosten. In deze opdracht werkten wij samen met DON Bureau, gespecialiseerd in optimaal beheer van kapitaalintensieve infrastructuur. Samen bestrijken we het totale spectrum van veranderen, programmeren en implementeren van assetmanagement.

  waterskip

  Neem contact op

  Alle mensen

  Neem contact op

  Alle mensen