Blog Winkelleegstand als oplossing voor tekort aan ouderenhuisvesting

Lege winkels en kantoorpanden bepalen steeds vaker het straatbeeld in stadscentra en dorpskernen. Die toenemende winkelleegstand tast de leefbaarheid en vitaliteit van deze gebieden aan. Gemeenten willen daar uiteraard iets aan doen, maar worstelen vaak met de financiële haalbaarheid van de herontwikkeling. Tegelijkertijd is er een ander maatschappelijk vraagstuk: het grote tekort aan ouderenhuisvesting. Met de groeiende vergrijzing in Nederland zal dit in de toekomst alleen maar toenemen. En daarmee neemt de behoefte aan ouderenwoningen en -zorg aanzienlijk toe. Er ligt echter een prachtige kans in het verbinden van deze twee maatschappelijke vraagstukken.

Toegevoegd door Erwin Uil op 19 januari 2023

De oplossing van de winkelleegstand wordt nu nog veelal gezien in de transformatie van lege panden naar reguliere (dure) appartementen. De bouwhoogte hiervan wordt bepaald door het kantelpunt waarop de businesscase sluitend is. Oftewel, hoe duurder de grond hoe hoger de bouw. Dit resulteert in woontorens die veelal niet passen bij het karakter van het dorp of de stad. De optie om ouderenwoningen mee te nemen in de herontwikkeling van stadscentra of dorpskernen, is voor gemeenten nu nog vaak een eyeopener.

Winkelleegstand als oplossing voor tekort aan ouderenhuisvesting-Blog

Voordelen ouderenhuisvesting

Er zijn diverse voordelen voor de keuze voor ouderenhuisvesting. Ten eerste bieden de kernen winkels en voorzieningen op loopafstand en zijn daarmee heel aantrekkelijk voor ouderen. Ook voor het verminderen van de parkeerdruk is ouderenhuisvesting in binnensteden en dorpskernen een welkom alternatief. Immers, ouderen hebben vaak nog één of zelfs geen auto, terwijl jonge gezinnen vaak twee auto’s kwijt moeten. Hierdoor kan er aanzienlijk worden bespaard op de kosten voor (gebouwd) parkeren. Ouderenwoningen zijn daarnaast een interessant beleggingsobject voor pensioenfondsen en andere beleggingsfondsen, wat de financiële haalbaarheid vergroot.

Mijn advies aan gemeenten is: onderzoek de mogelijkheden, samen met vastgoedeigenaren, zorgverleners en corporaties. Door serieus werk te maken van ouderenhuisvesting bij herontwikkeling van stadscentra en dorpskernen verbinden we die twee maatschappelijke vraagstukken. We lossen de leegstand op, brengen de leefbaarheid terug en zorgen tegelijkertijd voor goede en aantrekkelijke huisvesting en voorzieningen voor onze ouderen. Het mes snijdt dan aan twee kanten!

Wonen, zorg en welzijn voor ouderenWij spraken inspirerende professionals en ouderen over wonen, zorg en welzijn voor ouderen. Zij laten zien hoe weerbarstig de praktijk is en hoe zij met visie, durf en volharding een weg vinden. Dit artikel is onderdeel van het magazine. Het magazine is nu gratis te downloaden.

Podcast ‘Hoe Hilversum huisvesting hervormt’

Luister ook de podcast ‘Hoe Hilversum huisvesting hervormt’ die wij in samenwerking met BNR Nieuwsradio hebben gemaakt. Woningcorporatie Habion heeft Liv Inn gerealiseerd, een woonzorgcomplex waar zorgbehoevenden en fitte ouderen samenleven. De bewoners doen er alles zelf en maken samen de beslissingen. Wonen staat voorop, nodige zorg komt naar ze toe. Door elkaar te helpen kunnen bewoners langer op één plek blijven en zijn ze minder afhankelijk van zorg. Kunnen we met concepten zoals de Liv Inn de ouderenzorg betaalbaar houden?

Over de auteur

Erwin Uil werkt als projectmanager en adviseur gebiedsontwikkeling bij TwynstraGudde. Sinds kort in de rol van partner van TwynstraGudde. Erwin helpt publieke en semipublieke organisaties verder bij het realiseren van hun vraagstukken rondom het herontwikkelen van terreinen en locaties. In zo’n vraagstuk zoekt hij altijd naar de maatschappelijke relevantie: draagt het bij aan onze maatschappelijke opgave en daarmee duurzaam bij aan onze samenleving?

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.