TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Blog Voor duurzame mobiliteit kunnen overheid en marktpartijen niet zonder elkaar

  Aan niches op het gebied van duurzame mobiliteit hebben we in Nederland geen gebrek. Van elektrische brom- en snorfietsen tot waterstofschepen voor de binnenvaart. Van elektrische bussen tot zero emissie rondvaartboten. Van waterstoftrucks tot duurzame luchtvaart. Wat maakt een transitie tot een succes? Eén van de sleutels is goede en tijdige samenwerking tussen alle relevante publieke en private partijen. We zien dat onder meer bij de ontwikkeling van zero-emissie veerponten. Door samen de puzzel te leggen, kom je tot een succesvolle businesscase.

  Toegevoegd door Jan Willem de Kleuver op 3 februari 2021

  De transitieleer focust zich op de overgang tussen een bestaand en een nieuw systeem. Het bestaande systeem is dominant en wordt uitgedaagd, verrijkt en mogelijk omver geworpen door nieuwe en kleinere niches. Er zijn op dit moment veel niches die de mobiliteit willen verduurzamen. Sommige dominante partijen willen dit juist voorkomen. Als overheid en bedrijfsleven is het belangrijk dit krachtenveld te begrijpen, maar óók om te acteren. De overheid kan bijvoorbeeld de juiste randvoorwaarden creëren voor de gewenste niches en zo de transitie versnellen. Voor marktpartijen is het zaak tijdig te weten waar je aan toe bent en zo grip te krijgen.

  Zonder emissie overvaren

  Bij de ontwikkeling van zero-emissie veerponten werken onder andere overheden, exploitanten en de maritieme industrie eendrachtig samen. Het doel is dat je straks zonder emissies kunt overvaren tussen Amsterdam CS en Noord, tussen Maassluis en Rozenburg, tussen Cuijk en Middelaar en tussen Genemuiden en Zwartsluis. Bij TwynstraGudde hebben we het initiatief genomen. We hebben een groot aantal potentieel betrokken partners rond een innovatietafel uitgenodigd om over dit idee te sparren. De simpele vraag was: wie ziet er iets in en wie doet er mee? Zes partijen stapten aan boord: de provincies Zuid-Holland en Overijssel, de gemeente Amsterdam, de branchevereniging van overzetveren VEEON, de brancheorganisatie van de maritieme maakindustrie Netherlands Maritime Technology (NMT) en kennis- en innovatieorganisatie ElaadNL.

  Een nieuwe coalitie

  Met de coalitie die hieruit voortkwam hebben we onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van zero-emissie veerponten, de technische mogelijkheden, de relevante kosten en de total cost of ownership. De coalitie werkt als vehikel voor de mogelijke vervolgstappen en er zijn innovatiesessies georganiseerd rondom scheepstechnologie en oplaadinfrastructuur, zowel batterij-elektrisch als waterstof-elektrisch.

  Doelen zijn gelijk, belangen niet

  Kern van de samenwerking is dat ieder van de partners een stukje van de puzzel legt. Tegelijk zit iedereen op een andere manier aan tafel. De doelen zijn gelijk; de belangen niet. Als je dat van elkaar weet en je bent daar transparant over, kun je samen aan de slag. En door het proces vanuit die attitude aan te sturen, groeit het onderling vertrouwen. De partners zitten niet op elkaar te wachten, maar trekken samen verder op. Ze komen samen tot technische oplossingen, maken samen het financiële plaatje rond om uiteindelijk tot concrete projecten te komen.

  Waar samenwerking in wezen om gaat

  Het succes van het initiatief ligt besloten in een goede publiek-private samenwerking. Bij de ontwikkeling van duurzame mobiliteit is dat zo mogelijk nog belangrijker dan in andere sectoren. Het speelveld van de mobiliteit is immers open en de rol van de overheid staat niet bij voorbaat vast. Dit terwijl marktpartijen baat hebben bij duidelijkheid vanuit de publieke kant. Anderzijds is er bij marktpartijen geregeld een overdaad aan enthousiasme, waardoor de aandacht voor een goede samenwerking met de overheid er wel eens bij in schiet.

  Figuur-Publiek-private-samenwerking-V2 (003)

  PPS-methode ©TwynstraGudde

  Niet zonder elkaar

  Ook al is de samenwerking niet altijd vanzelfsprekend; de publieke en private partijen kunnen niet zonder elkaar. Neem de casus van de zero-emissie veerpont. Private partijen kunnen technologisch bezien de pont zelf in de vaart brengen. Maar zodra het publiek domein betreden wordt of er zijn subsidies nodig, heb je de overheid nodig. Alleen al daarom is het belangrijk de overheid aan tafel te hebben. Anderzijds, wil de overheid ook weten welke ontwikkelingen er spelen en welke bijdrage die kunnen leveren om maatschappelijke doelstellingen te behalen. Samenwerken moet in een vroeg stadium, anders valt een goed bedoeld initiatief zomaar in het water. Letterlijk, in dit geval.

  Blijf op de hoogte van de laatste inzichten.

  Op naar 2050!

  In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over zero-emissie mobiliteit in 2050. De grote opgave is om álle modaliteiten te verduurzamen. Er zijn op dit moment veel niches en innovaties. Ze binden stuk voor stuk de strijd aan met dominante systemen. Als de publieke en private partijen niet op het juiste moment hun samenwerking starten, ontstaat er tegenkracht waardoor een innovatie in de kiem smoort. Ook de overheid kan zo’n tegenkracht vormen. Maar wordt de tegenkracht omgevormd tot een partner in de samenwerking, dan kan een innovatie tot wasdom komen. Uiteindelijk leiden de meest succesvolle innovaties met elkaar tot de transitie van de gehele mobiliteitssector. Op naar 2050!

  Meer weten?

  Wil je meer weten over publiek-private samenwerking in de mobiliteitssector? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of vul onderstaand formulier in. Wij nemen op korte termijn contact met je op.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen