TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Podcastserie Keuzestress in assetmanagement Prestatiedoelen stellen en perspectief bieden

  De naoorlogse infrastructuur van Nederland is dringend aan groot onderhoud toe. Tegelijk komen er nieuwe uitdagingen op ons af. Veiligheid en beschikbaarheid staan voorop, maar duurzaamheid en klimaatadaptatie vragen ook om aandacht. Hoe maak je hierin keuzes? Wat krijgt prioriteit? In een vierdelige podcastserie staan we stil bij de keuzestress van assetmanagers. De opgave is groot en complex. Is Nederland nog wel maakbaar? En wat kan de assetmanager daarin betekenen?

  Toegevoegd door Ricardo van Breemen op 7 juli 2022

  In deel 3 van deze podcastserie spreekt Frank van Es, directeur van TwynstraGudde met Bob Demoet, hoofdingenieur-directeur Programma's, Projecten en Onderhoud Rijkswaterstaat: ‘De uitdagingen maken ons werk superinteressant, maar geven ook de verplichting om het handiger te organiseren. Handiger, beter, slimmer.’

  Niet stoppen met uitbreiden

  Bob DemoetHet areaal van Rijkswaterstaat is cruciaal voor het functioneren van Nederland. Snelwegen, vaarwegen, bruggen, sluizen, viaducten en tunnels moeten beschikbaar zijn. Veel kunstwerken van kort na de Tweede Wereldoorlog zijn op dit moment echter toe aan vervanging of een ingrijpende opknapbeurt. Het zijn forse aantallen. Demoet: ‘Onderhoud staat de komende paar jaar voorop. Daar is de opgave het grootst. Ik denk dat we de komende twintig jaar nog wel met die renovatieopgaven bezig zijn. Tegelijk moet je niet stoppen met de uitbreiding van ons netwerk. Het is cruciaal dat het openbaar vervoer in verstedelijkte gebieden wordt uitgebreid. Er is veel schaalvergroting, bijvoorbeeld in de scheepvaart. De automobiliteit groeit nog steeds.’

  Prestatiedoelen stellen en perspectief bieden

  Onderhoud gelijk meenemen

  Vroeger werden aanleg en onderhoud vaak als twee aparte werelden gezien. De aanleg van een tunnel of de realisatie van een brug was ook in politiek-bestuurlijke zin sexy. Daar was volop geld voor; minder voor beheer en onderhoud. Dat is volgens Demoet tegenwoordig anders: ‘We zien helaas de nadelen als je het onderhoud niet goed of niet tijdig doet. Dan is een brug niet meer beschikbaar en moet je beperkingen instellen of is een vaarweg niet meer diep genoeg. Daarom wordt bij projecten die de afgelopen jaren zijn gepland, het onderhoud gelijk mee-begroot. Ook qua vakgebied is onderhoud vaak net zo uitdagend als aanleg.’

  Van Brienenoordbrug

  Maar geld is niet onbeperkt. Bovendien spelen ook ambities op het gebied van duurzaamheid en klimaat een steeds grotere rol. Hoe kom je tot afwegingen? Hoe werkt dat in de praktijk? Demoet: ‘Wat meespeelt is de plek die een object in het totale netwerk heeft. Met bijvoorbeeld de Van Brienenoordbrug wil je minder risico lopen dan met andere objecten. En dan gaat veiligheid voor. Het is mooi om te zien dat we heel veel collega's bij Rijkswaterstaat hebben, maar ook bij marktpartijen, die verstand van zaken hebben. Die als het over veiligheid gaat, echt goed kunnen aangeven hoe lang een constructie het houdt. Het is nu een dagelijks onderwerp; tien jaar geleden amper. Assetmanagement is ook een zich ontwikkelend vakgebied. Er blijft altijd een vorm van onzekerheid bestaan. Dus er is deskundigheid nodig, maar ook afwegingen op managementniveau of op het niveau van bewindspersonen.’

  Gerecycled beton

  Beschikbaarheid en veiligheid zijn randvoorwaarden. Andere maatschappelijke ambities zoals klimaatadaptatie, energiebesparing en hergebruik van grondstoffen zijn volgens Demoet geen keuze: ‘Het werk dat wij uitvoeren, doen we duurzaam. Dat is gewoon integraal onderdeel van het werk. Maar je kunt in een onderhoudsproject niet altijd de allerlaatste inzichten op dat gebied toepassen. Nieuwe technieken, bijvoorbeeld op het gebied van gerecycled beton, testen we eerst. Daar gaat een soort innovatiefase aan vooraf. Als we gezien hebben dat het goed werkt, kunnen we het op grote schaal in productie nemen. Wat we vandaag nog niet kunnen toepassen, kan in een project van morgen misschien wel.’

  Prestatiedoelstellingen

  Rijkswaterstaat werkt steeds meer in lijn met ISO55000 en het ‘iAMPro-model’ voor assetmanagement. In dit model is de eerste processtap beleid en strategie. Samen met andere onderdelen van het ministerie worden de doelen bepaald voor het gehele areaal: welke prestaties wil je met het areaal bereiken qua beschikbaarheid, betrouwbaarheid, duurzaamheid en dergelijke en tegen welke risico’s. Rijkswaterstaat geeft dan aan welk budget daar bij past. Als prestatiedoelstellingen, risico’s en budget op programmaniveau met elkaar in evenwicht zijn, kan dat worden uitgewerkt naar specifieke projecten. Demoet: ‘Die aanpak geeft veel houvast bij de keuzes die we moeten maken.’

  Informatiesystemen

  In een werkplan van Rijkswaterstaat, dat ook naar de Tweede Kamer is gestuurd, staat assetmanagement volgens het iAMPro-model centraal. Daar hoort ook kennis en kunde van management en medewerkers bij. Hoe organiseren jullie het werk zodat die prestatiedoelen inderdaad bereikt worden? Demoet: ‘Dat is het werk van duizenden collega’s en marktpartijen. Het werkt door in onderhoudscontracten en in informatiesystemen. Van oudsher hebben we bij Rijkswaterstaat misschien wel zestig systemen waarin we areaalinformatie opslaan. Nu voegen we die samen zodat we er makkelijker de juiste informatie uit kunnen halen.’

  Maakbaarheid

  Het gevleugelde woord binnen Rijkswaterstaat is maakbaarheid. De ambities van vandaag op het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptatie, gevoegd bij de opgave in groot onderhoud en de publieke zichtbaarheid van het werk, stellen de maakbaarheidsgedachte op de proef, zegt Demoet: ‘De uitdagingen maken ons werk superinteressant, maar geven ook de verplichting om het handiger te organiseren. Handiger, beter, slimmer. Keuzestress hoort daarbij. Ik wil de omstandigheden creëren om die zoveel mogelijk te beperken. En om daarin perspectief te bieden voor vijf of tien jaar. Die termijnen hebben we echt wel nodig.’

  Wil je bovenstaande tekst nog eens rustig teruglezen? Download hieronder de volledige tekst.

  Download in PDF-formaat

  Whitepaper

  In het whitepaper Keuzestress in assetmanagement gaan we ook in op de taaie problemen en lastige keuzes waar de beheerders van de fysieke leefomgeving voor staan. We tonen hierin de benodigde gedrags- en rolverandering en geven inzicht in de instrumenten die hierbij ingezet kunnen worden. Je kunt dit whitepaper hieronder downloaden.

  New call-to-action

  Meer informatie

  Ben je zoekende hoe je de duurzaamheidsambities van jouw organisatie doorvertaalt naar de dagelijkse uitvoering? En wil je hierover een keer vrijblijvend met iemand van gedachten wisselen? Laat het één van ons weten.

   

  Neem contact op met één van deze experts

  Alle mensen

  Neem contact op met één van deze experts

  Alle mensen