TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Blog Participatie in het verleden biedt geen garantie voor de toekomst. Of toch wel?

  Participatietrajecten zijn niet meer weg te denken bij grote infrastructuur- en mobiliteitsprojecten. Helaas is er veel scepsis over dergelijke trajecten. Hoe zorg je ervoor dat je dit wegneemt en mogelijkheden creëert voor een frisse start? Maak ruimte voor het gesprek over de participatie voordat je eraan begint.

  Toegevoegd door Niels Vrije op 5 maart 2020

  In de huidige maatschappij kunnen we niet meer zonder participatie. Een begrip dat door de komst van de Omgevingswet alleen nog maar meer betekenis moet krijgen (de Eerste Kamer heeft 11 februari jl. ingestemd met de komst van de wet). ‘De Omgevingswet stimuleert vroegtijdige participatie om tijdig belangen, meningen en creativiteit op tafel te krijgen’. Mensen willen iets kunnen zeggen over de zaken die in hun directe omgeving spelen en de overheid moet daar ruimte voor maken. Voor veel onderwerpen is één keer in de vier jaar naar de stembus onvoldoende. 

  Gegroeid wantrouwen

  In mijn werk als omgevingsmanager in infrastructuur- en mobiliteitsprojecten kom ik vaak scepsis tegen over participatietrajecten aan de kant van de initiatiefnemer (meestal overheid) en wantrouwen jegens de overheid aan de kant van de participanten (meestal bewoners). Deze houding van partijen is dan een gevolg van resultaten uit het verleden. Teleurstelling, frustratie en, als gevolg, gegroeid wantrouwen. Terecht of onterecht, als je niet oppast stap je bij een volgende ronde participatie precies in dezelfde valkuil en bevestig je met elkaar het beeld dat je al had. Hoe kun je dit voorkomen?

  participatietraject

  Foto: Antenna

  Participatie over de participatie

  Een goed begin is het halve werk, ook bij participatietrajecten. Maak ruimte voor het ‘gesprek over de participatie’ voordat je eraan begint. Spreek een fase van ‘participatie over de participatie’ af. Daarmee voorkom je dat je je eigen teleurstelling organiseert. De kaders worden bestuurlijk bepaald, de invulling gezamenlijk met de omgevingspartijen. Stem tijdens deze fase zowel bestuurlijk als met omgevingspartijen af over vragen, zoals:

  • Hoe kan er geparticipeerd worden?
   Denk na over participatievormen zoals expertisegroepen, klankbordgroepen en informatieavonden.
  • Door wie?
   Wie beschouwt het project als haar belanghebbenden? Staat de participatie open voor iedereen of wordt er geselecteerd? Zo ja, hoe dan?
  • Wanneer?
   Het is heel belangrijk om helder te zijn over wanneer de momenten zijn dat een bijdrage vanuit de omgeving wordt verwacht. Beschrijf wat er vervolgens gebeurt met die bijdrage.
  • Besluitvorming?
   Beschrijf hoe de besluitvorming in elkaar steekt. Welke partijen beslissen en waar leggen zij verantwoording af.
  • Waar gaat de participatie wel over en waar niet over?
   Kaders, randvoorwaarden, spelregels. Niet alleen belangrijk voor de verwachtingen, maar ook voor eventueel teruggrijpen bij lastige momenten. Spelregels kunnen de omgangsvormen verduidelijken.

  Een uitgeschreven participatieaanpak biedt houvast voor zowel de initiatiefnemer als de participanten en kan tussentijds herijkt worden als de ervaringen in de praktijk daar aanleiding toe geven. Het gesprek over de participatie is geen garantie voor de toekomst, maar het geeft de mogelijkheid op een frisse en goede start.

  TwynstraGudde heeft ervaring met het opstellen van een participatieaanpak in afstemming met zowel initiatiefnemer als (potentiële) participant. Klik hier voor meer informatie over omgevingsmanagement.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen