Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu

  Blog Neem de tijd om de werkelijkheid te observeren

  Stikstof, energietransitie, woningbouw, natuur, biodiversiteit, … In het landelijk gebied komen alle acute opgaven samen. Wat is daarbinnen de toekomst van de landbouw? De opgaven zijn complex en partijen houden elkaar in een wurggreep. Het kabinet investeert 25 miljard euro. Is dat geld goed besteed? En hoe beoordeel je dat? Is het landelijke gebied een kussen voor de geest van de stedeling op zoek naar rust en ruimte of is het een economisch wingebied?

  Toegevoegd door Michiel Cappendijk op 22 juni 2022

  Decennialang is het landelijk gebied geoccupeerd door menselijke activiteit. Je zou ook kunnen zeggen: we hebben het landelijk gebied opgesoupeerd met ruilverkaveling, landbouwintensivering, woningbouw en infrastructuur. Het landschap uit je jeugd is er één van bloemenweides en slootjespringen. Waarschijnlijk niet één van maïsvelden, megastallen en windmolenparken. Weekendfietsers gaan naar de natuur. Niet naar varkensstallen en slachterijen.

  Polarisatie staat observatie in de weg

  Natuur en sociaaleconomische leefbaarheid van het platteland lijken elkaars tegenpolen te zijn. Steeds meer plattelanders haken af bij het democratische proces en hebben geen vertrouwen meer in overheden en instituten. Aan de andere kant staat een groeiende groep jongeren die bereid zijn sommige democratische beginselen op te schorten zodra natuur en klimaat in het geding zijn. De polarisatie staat een waardevrije observatie in de weg. Je ziet niet wat er is, maar wat je denkt dat er is.

  Om verschillen te overbruggen, moeten we fundamenteler kijken, voorbij acute opgaven. Hoe gaan we om met het landelijk gebied? En breder: hoe functioneren we als samenleving? Prikkelende stellingen helpen om de discussie los te weken. ‘Alle boeren moeten biologisch worden. Oké, maar dan moet ASML ook biologisch worden.’ ‘Hoe biologisch is een datacentrum eigenlijk?’ ‘Windturbines in Flevoland verstoren de ruimte, maar zorgen wel voor schone energie. En was de Zuiderzee niet al veel eerder verstoord door de inpoldering zelf?’

  Meer weten over landbouwtransitie en de aanpak van de stikstofcrisis? Luister naar de podcast 'Polderen in de Peel'.

  Adviseur, kijk eens op een ander niveau

  Adviseurs en hun opdrachtgevers kunnen goed rapporten lezen, maar zijn verleerd de werkelijkheid te observeren. Ga eens een dagje fietsen door de Peel. Dan heb je geen rapporten nodig om vast te stellen dat de natuur ernstig lijdt. Eén rondleiding met een boswachter en je ziet wat biodiversiteitsverlies betekent. We graven in cijfers achter de komma, maar het is goed af en toe uit te zoomen naar drie generaties terug en drie generaties vooruit. We moeten de competentie ontwikkelen om op een ethisch-filosofisch niveau naar de waarden van het landelijke gebied te kijken. Als adviseur is het onze taak de actuele transities in het landelijk gebied werkend te krijgen. Maar achter die opdracht gaan fundamentele vragen schuil. We kunnen transities beter begeleiden als we de competentie ontwikkelen om ook die vragen ter discussie te stellen.

  Wil je hier een keer vrijblijvend met mij of mijn collega’s over doorpraten? Vul dan onderstaand formulier in en we nemen snel contact met je op.

  Ja, ik heb een vraag

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen