TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Blog Geef richting aan digitale en hybride zorg met de STOZ subsidie

  De inzet van digitale en hybride zorg biedt veel kansen voor zorgorganisaties, maar komen tot implementatie is tegelijkertijd een ingewikkeld traject. Want waar begin je? Hoe krijg je medewerkers mee? En hoe voorkom je versnippering van projecten? Ons advies: Geef richting aan de verandering door voldoende aandacht te besteden aan visie- en strategievorming. Waar sta je als organisatie, waar wil en moet je naartoe en wat is er nodig om dit te bereiken? 

  Toegevoegd door Jasmijn Oosterhoff op 19 juni 2024

  Sinds mei 2024 is een nieuwe subsidieregeling beschikbaar om de inzet van technologische innovaties in de zorg te stimuleren. Deze regeling, genaamd Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg (STOZ), biedt organisaties middelen om een impuls te geven aan de inzet van digitale of hybride processen. Dit, met als doel het besparen en verlichten van het werk van zorg- of ondersteuningsmedewerkers en zorgbehoevenden langer thuis kunnen blijven wonen. De subsidie kan aangevraagd worden door aanbieders van zorg of ondersteuning volgens de Wmo 2015, Zvw, Wlz , Jeugdwet of Wpg.

  De STOZ regeling biedt, naast subsidie voor implementatie- en opschalingstrajecten, specifiek subsidie voor organisaties die willen onderzoeken wat digitalisering in zorg of ondersteuning kan betekenen. Met de middelen uit deze ‘implementatiestart’ aanvraag kan je als organisatie een strategie- en implementatieplan ontwikkelen voor de inzet van digitale of hybride processen. TwynstraGudde helpt zorgorganisaties met het inrichten en begeleiden van dit traject, lees hierna hoe we dit doen.

  Onze aanpak

  Bij het ontwikkelen van een digitale strategie doorlopen we samen met de zorgorganisatie vier fasen, waarbij we de invulling passend maken in afstemming met de organisatie. We organiseren het traject met focus (compact) waar het kan en breed (participatief) als het moet.

  Fase 1: Verkenning

  Het traject start met een verkenning van de actuele situatie, ontwikkelingen en richtinggevende kaders:

  • Duiding van de interne en externe context via een SWOT-analyse. Dit gaat intern bijvoorbeeld over de huidige infrastructuur en vaardigheden van medewerkers. Extern kan dit gaan over ontwikkelingen op het gebied van technologische innovatie in de zorg.
  • Evaluatie van de huidige inzet van technologie: wat gaat goed en wat kan beter?
  • Inventarisatie van behoeften, verwachtingen en randvoorwaarden voor inzet van technologie bij cliënten/patiënten, zorgverleners en andere stakeholders.
  • Welke positie kies je als organisatie: wat doe je zelf, wat in samenwerking? Waar kan en wil je koploper in zijn en waar vooral een snelle volger?

  Hiermee is er inzicht in de kansen, mogelijkheden en randvoorwaarden voor een succesvolle inzet van digitale en hybride zorgprocessen binnen de organisatie.

  Fase 2: Toekomstbeeld

  Op basis van de opgehaalde inzichten in fase 1 schetsen we een beeld van de toekomst, bestaande uit:

  • Visie: Een inspirerende en haalbare visie voor de toekomst van digitale zorg binnen de organisatie.
  • Doelstellingen: Een doorvertaling van de gewenste situatie naar doelstellingen, dat wat we willen bereiken. Voorbeelden kunnen zijn: verkorten van wachttijden, verbeteren van patiëntbetrokkenheid of verhogen van de zorgkwaliteit.
  • Strategie: De manier waarop we de gestelde doelen willen nastreven. Hierbij identificeren we de belangrijkste strategische pijlers. Voorbeelden kunnen zijn: patiëntgerichte technologieën, digitale vaardigheden van medewerkers en interoperabiliteit van systemen.

  Fase 3: Keuzes digitale toepassing

  In fase 3 worden keuzes gemaakt in welke zorgprocessen (deels) te digitaliseren, passend bij de visie, doelstellingen en strategie. Vervolgens bepalen we welke technologische middelen nodig zijn voor het digitaliseren van deze zorgprocessen en om de doelstellingen te bereiken. We inventariseren welke technologische toepassingen beschikbaar en passend zijn en begeleiden de leverancierselectie.

  Fase 4: Implementatieplan

  In fase 4 stellen we een gedetailleerd implementatieplan plan op om de strategie tot uitvoering te brengen. Hierbij is specifiek aandacht voor de benodigde projectorganisatie: hoe zorgen we voor een slagvaardige structuur? En het veranderkundige aspect: hoe bereiden we de organisatie voor op de verandering? Dit implementatieplan kan vervolgens dienen voor de aanvraag van STOZ subsidie voor de implementatie en opschalingsroute.

  Geef richting aan digitale en hybride zorg

  Wat kenmerkt onze aanpak?

  Pragmatische aanpak met kernteam: Het bepalen van de digitale strategie vraagt ons inziens in de basis om een pragmatische aanpak, met een compact kernteam vanuit de zorgorganisatie. We organiseren het traject met focus (compact) waar het kan en breed (participatief) als het moet. 

  Ambassadeurs voor de toekomst: Strategieontwikkeling vraagt om interactie en dialoog. Tijdens werksessies maken we gebruik van passende werkvormen, welke het maken van keuzes vergemakkelijken, creativiteit bevorderen en nieuwsgierigheid stimuleren en leiden tot draagvlak voor de gekozen koers. 

  Inzicht in de benodigde verandering: We onderzoeken de essentie van de beweging die gemaakt moet worden om groei van digitale en hybride zorgprocessen te realiseren. Hierbij staan we stil bij de nut en noodzaak van digitalisering en inventariseren we randvoordwaarden voor succes bij zorgprofessionals. 

  Communicatie en inspiratie: We besteden gedurende het traject aandacht aan passende communicatie en inspiratie. Om de bekendheid met de nieuwe strategie en het draagvlak voor de nieuwe strategie te vergroten. 

  Keuzes maken en prioriteiten stellen: Keuzes maken is essentieel voor een goede strategie. In onze strategie opdrachten sturen we expliciet op het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten. Niet zozeer als een democratisch proces, maar als een wijze om inzicht te krijgen in de meningen en argumenten binnen (en buiten) de eigen organisatie. Als inspraak op de uiteindelijke strategie.

  Meer weten over strategieontwikkeling en implementatie van digitale zorg?

  Wil je een keer sparren over het ontwikkelen van een visie en strategie op slimme zorg en digitalisering, over de implementatieaanpak binnen jouw zorgorganisatie of over het aanvragen van de STOZ subsidie? Neem gerust contact met mij op.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen