Blog Gaat Big Tech aan de haal met preventie?

Er wordt al lange tijd veel geïnvesteerd in preventie. 90% van deze investering is primaire preventie en heeft niets met zorg te maken. Hoog tijd voor de zorgsector om grote stappen te gaan zetten om een transitie door te maken naar een zorgsysteem dat meer gericht is op gezondheid en vitaliteit, in plaats van dat gericht is op ziekte. De Big Tech bedrijven (Apple, Microsoft etc.) werken hard aan deze transitie. Ook de NZA en het ZIN stellen in hun recente publicatie over Passende Zorg dat gezondheidsbevordering cruciaal is om de zorg organiseerbaar, toegankelijk én betaalbaar te houden. Maar hoe ziet een transitie naar focus op gezondheid en vitaliteit eruit? Welke kantelpunten gaan we tegenkomen? Wat zouden we extra kunnen én moeten doen om de transitie daadwerkelijk te maken?

Toegevoegd door Anna Oostveen op 2 september 2021

Op deze vragen zijn we als TwynstraGudde - samen met verschillende GGD's, VWS, VNG, gemeenten, ambulancezorg en zorgverzekeraars uit diverse regio’s - de afgelopen zomerperiode ingedoken tijdens twee creatieve futuring-sessies. In beide sessies hebben we met elkaar verkend welke verhaallijnen en kantelpunten we tegenkomen in die transitie de komende 15 tot 30 jaar. En welke actielijnen extra aandacht zouden moeten krijgen om de transitie succesvol te doorlopen.

Een volledig verslag hiervan volgt in het najaar in de vorm van een whitepaper. Laat hieronder je gegevens achter zodat je ervan verzekerd bent dat je de whitepaper ontvangt. In dit blog delen we alvast wat de drie belangrijke inzichten zijn:

  1. Verhoog de urgentie door nog beter inzichtelijk te maken wat ongezondheid kost.
  2. Preventie wordt een commerciële markt die sneller ontwikkelt dan de overheid kan bijbenen.
  3. Gezondheid zou een publieke (nuts)voorziening moeten worden voor specifieke groepen.
Gaat Big Tech aan de haal met preventie

cijfers-voor-blog-01-2Verhoog de urgentie door nog beter inzichtelijk te maken wat ongezondheid kost

De huidige gesprekken rondom preventie gaan veelal over de maatschappelijke business case: wat levert het op de lange termijn op om met preventie aan de slag te gaan? Echter vergeten we op deze manier dat ‘niets doen’ ook een business case kent: de maatschappelijke en persoonlijke kosten van ongezondheid, zowel in termen van financiële kosten als kwaliteit van leven. Inzicht in deze kosten verhoogt de urgentie voor gezondheidsbevordering en maakt het aantrekkelijker om hierin te investeren.

cijfers-voor-blog-02-2Preventie wordt een commerciële markt die sneller ontwikkelt dan de overheid kan bijbenen

De Big Tech grootmachten proberen hun eigen producten tot mondiale standaard te verheffen. Dit is ook een strijd tussen ideeën over hoe we onze samenleving inrichten en de rol van technologie. De overheid acteert hier wel op, maar houdt het tempo van nieuwe ontwikkelingen niet bij. Als we niet oppassen staat de overheid straks buitenspel, terwijl de ethische dilemma’s juist belangrijk zijn om het gesprek over te voeren. Mag op basis van data uit fitbits iemands zorgverzekeringspremie bepaald worden?

cijfers-voor-blog-03-2Gezondheid zou een publieke (nuts)voorziening moeten worden voor specifieke groepen

Sommige burgers ervaren het als ingewikkeld om de weg te vinden naar een gezonder leven door taalbarrière, geografische afstand, sociale welvaart etc. Terwijl ook zij recht hebben op dit gezonde leven. We kunnen alleen aansluiten bij deze specifieke groepen door te investeren in gezondheidsbevordering op lokaal niveau. Of zoals Nico van Meeteren, van Topsector Life Sciences & Health, benoemde: ‘Bij specifieke groepen helpt het niet om te zeggen dat iemand moet stoppen met roken, maar moet je kijken waar en hoe iemand woont, of iemand vecht tegen armoede etc.’ We zijn al jaren heel goed in het investeren in primaire preventie, denk aan riolering, scholing, drinkwater en goede arbeidsomstandigheden. Voor specifieke groepen moeten we nu echt de wijk in om een gezonde omgeving te helpen creëren.

Het perspectief van buiten naar binnen halen

Deze en nog verschillende andere inzichten hebben we opgedaan door ontwikkelingen en trends van buiten de organisaties naar binnen te halen. Dit deden we aan de hand van de Futuring methode. We hebben als eerste een trendanalyse gedaan over de ontwikkelingen in de maatschappij die een rol spelen bij het beleid rondom preventie. Met deze trendanalyse als basis hebben we een levendige discussie gevoerd met sleutelfiguren vanuit GGD’s, VWS, VNG, gemeente, ambulancezorg en zorgverzekeraars over hun toekomstperspectieven op het gebied van preventie. In een tweede sessie hebben we betekenis gegeven aan deze toekomstperspectieven: hoe kunnen we hier samen op (bij)sturen en welke rol heeft iedere partij hier afzonderlijk in.

Verder praten?

Ben jij ook geboeid door het onderwerp preventie? Laat hieronder je gegevens achter en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over preventie. Wij hebben ook het whitepaper Nú doorpakken op preventie is essentieel in de zorgtransitie geschreven. Je kunt deze hieronder downloaden.

Download 

Of wil je aan de slag met de Futuring methode, bijvoorbeeld omdat jullie een toekomstverkenning willen doen of op een bepaald thema jullie strategie willen bepalen? Bel ons vrijblijvend op voor een gesprek.

Ontvang het laatste nieuws

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.