Blog Escape Room over klimaatadaptatie: denken, doen én voelen

Extreem weer in Nederland. Het komt steeds vaker voor. De afgelopen zomers werden gekenmerkt door hittegolven, extreme droogte en wateroverlast na intensieve regenbuien. Samenwerking tussen overheden en private partijen is nodig om de gevolgen van klimaatverandering te beperken.

Toegevoegd door Susan Arts op 20 oktober 2020

Wij helpen overheden en organisaties om beter samen te werken op een creatieve manier. Dit zie je terug in de wijze waarop wij processen begeleiden, onderzoek uitvoeren en rapporten schrijven, maar ook door de inzet van een Escape Room. Klimaatadaptie vraagt volgens ons namelijk naast denken, ook doen én voelen.

Spelers van de Escape Room doorlopen het proces vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, namelijk: stresstest, risicodialoog en het opstellen van een uitvoeringsprogramma. Elke speler ontdekt de kwetsbaarheden van het gebied, krijgt bewustzijn van de urgentie en inzicht in de te nemen maatregelen.

Net als bij klimaatadaptatie is het van groot belang om samen te werken om tot de oplossing te komen. Elke handeling doet ertoe, gevolgen zijn voelbaar en zichtbaar. Het spelen van de Escape Room biedt handelingsperspectief. Als spelers het spel verlaten, dan is hun bewustzijn over klimaatadaptatie vergroot en hebben ze meer handvaten om als organisatie of individu het verschil te kunnen maken.

De Escape Room is ontwikkeld vanuit het gedachtegoed van Design Thinking. Dit gedachtengoed helpt overheden en bedrijven om anders naar vraagstukken te kijken. Om vanuit het dagelijks leven van mensen te onderzoeken wat klimaatverandering nou eigenlijk betekent. En hoe je daar nu al slim mee om kunt gaan.

Het spel kan gespeeld worden door bestuurders, ambtenaren en andere samenwerkingspartners die betrokken zijn bij klimaatvraagstukken. Op deze manier wordt in cocreatie samengewerkt aan innovatieve oplossingen voor een leefbare en klimaatbestendige toekomst.

Een eerste versie van de Escape Room is ontwikkeld voor het Programmabureau KRW/DHZ Maasregio. In juni 2019 werd de Escape Room voor het eerst gespeeld door bestuurders en betrokken partijen op de Brede conferentie Klimaatadaptatie Zuid-Nederland. De Escape Room was een succes en de reacties van de spelers waren enthousiast.

Ben je bezig met (regionale) samenwerking, integraal werken en stimuleren van lokaal initiatief op het gebied van klimaatadaptatie, maar weet je niet precies hoe je dit moet aanpakken? De Escape Room biedt mogelijkheden. Bijvoorbeeld in de vorm van de start van een verdiepend gesprek over dit thema met de diverse betrokkenen, als communicatiemiddel of voor strategiebepaling. De Escape Room is verplaatsbaar. Ik kom graag, zodra het weer kan, bij je op bezoek. Maar ook een digitale afspraak is geen probleem!

Wat is een Escape room?

In een Escape Room moet je binnen een gestelde tijd een bepaalde oplossing vinden. Je kunt gebruik maken van allerlei cryptische aanwijzingen, die je stapje voor stapje richting de uiteindelijke sleutel helpen. Lukt dat binnen de tijd? Heel goed! Dat lukt zeker niet iedereen.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.