TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Blog Tijd van afwachten is voorbij – aan de slag met preventie

  Je leest het overal; het zorginfarct is er al en preventie wordt genoemd als één van de oplossingen om de toegankelijkheid van zorg voor iedereen in stand te houden. Maar preventie is een containerbegrip en er is zoveel te doen dat je al snel niet meer weet waar je moet starten. Daarnaast rijst de vraag; wie moet er überhaupt starten? Samen met mijn collega's van de adviesgroep Zorg van TwynstraGudde proberen wij onderscheid te maken in de manieren waarop je met preventie aan de slag kan en gaan we in op hoe te beginnen. 

  Toegevoegd door Eefje van Wichen op 24 januari 2023

  Op dit moment wordt er gesproken over het ‘inzetten van preventie’. Dat impliceert dat het een klein onderdeel is van de manier waarop we omgaan met gezondheid en alles wat daar invloed op heeft. Om preventie daadwerkelijk effectief te laten zijn moet dat het uitgangspunt vormen van vrijwel al het beleid. Maar dit vraagt om een andere mind-set en mogelijk een systeemverandering. Iedereen zal bewust om moeten gaan met gezondheid en de overheid en bedrijven moeten dit faciliteren. En omdat landelijke radicale beslissingen zoals verbod op tabak of een suikertaks ver weg lijken te blijven, kunnen we met de welwillende maar beter zelf aan de slag.

  Preventie; wat pakken we aan?

  Dat betekent dat er werk aan de winkel is. Preventie kan aangepakt worden op twee verschillende niveaus die hand in hand gaan: allereerst de thema’s die de hoekstenen van het gezondheidsbeleid vormen; hierin wordt gewerkt aan bijvoorbeeld rookvrije samenleving, minder gebruik van alcohol, het tegengaan van overgewicht en vroegtijdig signaleren van ziekte. Het tweede onderdeel wordt gevormd door de thema’s die het fundament vormen voor een stevige basis waarop je kan gaan bouwen aan een gezondere maatschappij, denk hierbij aan; goede jeugdhulp, armoede bestrijding, inclusieve samenleving en een gezonde leefomgeving. Dit tweede onderdeel is belangrijk maar ingewikkelder, want dit vraagt om systeemveranderingen en je bent van (nog meer) verschillende partijen afhankelijk.

  Tijd van afwachten is voorbij – aan de slag met preventie

  Wie moeten er starten?

  In het integraal zorgakkoord wordt uitgebreid aandacht besteed aan preventie. Daarin wordt de bal nadrukkelijk bij de zorgverzekeraars en gemeente gelegd. Voor 2025 moeten er regionale samenwerkingsafspraken komen over gezondheidsbevordering van de gehele populatie en voor specifieke doelgroepen. Daarnaast moeten professionals en zorgprofessionals zich voor 2025 verenigen binnen netwerkstructuren waardoor patiënten eerder geleid worden naar passende leefstijlinterventies.

  De beweging van de zorg richting het sociaal domein is goed en belangrijk om te maken. Echter is er een tak die onvoldoende genoemd wordt als we over preventie spreken, maar onmisbaar is en een cruciale rol vervult; het bedrijfsleven. Zij gaan sneller, hebben nu al meer bereikt (denk aan de smartwatch) op het gebied van preventie én hebben meer invloed op inwoners. Daarnaast zijn juist zij nodig om het fundament mee vorm te geven zoals een inclusieve samenwerking, als gemeente heb je beperkt invloed en als zorginstelling is de impact hierop nihil. Betrek hun dus ook direct en niet pas op een later moment.

  Als antwoord op de vraag, wie moet er starten is het antwoord; wacht niet op de ander. De initiatiefnemer draagt niet vanzelfsprekend ook alleen de lasten, een angst dat initiatief nemen in de weg kan staan. Alle bovengenoemde partijen hebben baat bij preventie. De zorg om de druk in het werk te verlichten, de gemeente om de gezondheid van hun inwoners te bevorderen en bedrijven werken hiermee aan een vooruitstrevend en toekomstgericht thema (of te wel winstgevend als je het goed aanpakt).

  Drie concrete acties om te starten

  Maar hoe geef je nu een samenwerking vorm waarbij totaal verschillende sectoren samen moeten gaan werken?

  Hieronder drie concrete acties om mee aan de slag te gaan:

  cijfers-voor-blog-01-2Richten: zoek de juiste partners
  Een waardevolle samenwerking begint met een goede samenwerkingsstrategie en de juiste partners. Met welke partners wil je samenwerken en waarom? De basis ligt in een gedeelde ambitie, gezamenlijke belangen en visies die elkaar versterken. De waarde die iedere partner toevoegt maakt het geheel sterker.

  cijfers-voor-blog-02-2Inrichten: de samenwerking organiseren
  In deze fase komt het vormgeven van het samenwerkingsproces aan bod. Bij het inrichten van de samenwerking helpt het om de samenwerking te bekijken vanuit vier invalshoeken:
  1. De motivatie: waarom werken wij samen?
  2. De organisatie: hoe werken wij samen (structuur)?
  3. De realisatie: wat levert de samenwerking op?
  4. De interactie: hoe werken wij samen (cultuur)?

   cijfers-voor-blog-03-2Verrichten: bestendig de samenwerking
  De samenwerking wordt bestendigd in een intentieverklaring. Vanuit daar kan er gebouwd worden aan de daadwerkelijke uitvoering van de initiatieven.

  Durf jij de eerste stap te zetten?

  Het afwachten is voorbij, het wat en hoe is geschetst. Wie durft de eerste stap te zetten? Ik ben heel benieuwd hoe jij over dit onderwerp denkt en hoe jij de Zorg van Morgen ziet. Ik ga graag met je hierover in gesprek.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen