TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Blog Corona: hefboom voor anders werken bij gemeenten

  Met de coronacrisis hebben de meeste gemeenten een ‘supermarkt-kantoor’ ingericht met spatschermen, handgel en looplijnen. De dienstverlening gaat door, zij het op anderhalve meter. Er zijn ook gemeenten die van de nood een deugd maken. Zij zetten een organisatieverandering, die toch al in gang was gezet, crescendo door. Corona blijkt een krachtige aandrijver om in korte tijd een nieuwe manier van werken tot een succes te maken. Het momentum is nu. Hoe maken we er gebruik van?

  Toegevoegd door Wicher Schönau op 1 oktober 2020

  De coronacrisis dwingt ons het werk op een andere manier te organiseren. Vooral bij gemeenten is dat ingrijpend. De gemeentelijke organisatie moet juist de verbinding leggen tussen bestuurders en inwoners, ondernemers en partners in de regio. Onderliggend bekruipt ons het gevoel dat de traditionele manier van werken, grotendeels op kantoor, niet veel langer houdbaar is. Gemeenten worstelen met de vraag hoe de organisatie beter wend- en weerbaar kan worden. Hoe waarborg ik de verbinding tussen bestuur en burgers in de stad? Welke functie heeft het gemeentekantoor eigenlijk nog? Corona zet ons aan het denken, maar de vragen zijn fundamenteler.

  De aanleiding was er al

  De aanleiding voor een andere manier van werken bij gemeenten manifesteren zich al een aantal jaren. Maatschappelijke opgaven worden complexer en vergen andere manieren van intern organiseren en extern samenwerken. Meer programmatisch en opgavegericht. Tegelijk vraagt de samenleving om een compacte en doelmatige overheid die ook toegankelijk is. Burgers wensen de gemeentelijke dienstverlening niet alleen aan de balie te ontvangen, maar steeds meer ook digitaal en aan de keukentafel. Verder moeten gemeenten er alles aan doen om ook als werkgever aantrekkelijk te zijn. Deze trends sporen steeds minder met het nine to five kantoor waar ambtenaren beleidsstukken voorbereiden en waar burgers in de rij staan om hun paspoort te verlengen. Corona of niet.

  Corona geeft een duwtje in de rug

  Het is niet de vraag hoe we de gemeentelijke organisatie coronaproof inrichten. De vraag is hoe we de organisatie robuust maken voor de toekomst. We moeten niet slechts beantwoorden aan de uitdaging van een tweede golf of een volgende pandemie, maar vooral aan de uitdagingen van een veranderende maatschappij. Tegelijkertijd heeft de coronatijd ons wel een duwtje in de rug gegeven. Iedereen – medewerkers, leidinggevenden en bestuurders – heeft kennisgemaakt met aspecten van anders werken: thuiswerken, vergaderen met MS Teams, elkaar op afstand inspireren tot en met een digitale vrijmibo. Tijd-, plaats- en apparaatonafhankelijk werken (TPAW) is technisch allang mogelijk. Met corona ervaren we opeens de voordelen, maar zien we ook dat er nog heel wat moet gebeuren willen we de omslag tot een succes maken.

  Corona: hefboom voor anders werken bij gemeenten

  De coronacrisis omarmen

  Nu is het de tijd om door te pakken. De coronacrisis is een hefboom die fundamentele trends versneld onderdeel maken van een andere manier van werken. Het uitgangspunt is en blijft dat de gemeentelijke organisatie de verbinding blijft leggen tussen inwoners, ondernemers, partners in de regio en bestuurders. En dat de medewerkers goed en plezierig hun werk kunnen doen: thuis, op kantoor of elders. De hamvraag is: hoe gaan we dat organiseren en wat is daarvoor nodig?

  Hard en zacht in balans

  De bricks en de bytes - de flexplekken en de digitale hulpmiddelen - zijn relatief eenvoudig te regelen. Maar deze zijn slechts een sine qua non: noodzakelijk, maar onvoldoende. Minstens evenveel aandacht is nodig voor de zachte kant van het veranderingsproces: het gedrag op de werkvloer en een HR-beleid dat aansluit op anders werken. Hoe inspireren we elkaar? Welke waarden en drijfveren leven er bij de medewerkers? Welke gedrag is gewenst en hoe kunnen we mensen op een positieve manier daaraan laten wennen? Het gaat om een integrale aanpak waarbij hard en zacht in balans zijn. Wie de zachte kanten van het proces veronachtzaamt, roept weerstand over zich af. Dan gaat het ‘anders werken’ niet werken.

  Een integrale veranderaanpak

  Bij TwynstraGudde hebben we expertise en de instrumenten om tot een integrale veranderaanpak te komen. We weten bijvoorbeeld hoe we waarden en drijfveren van medewerkers in beeld kunnen brengen. We kijken naar werkplezier en intrinsieke motivatie. In enquêtes en interviews gaan we in op onderwerpen als thuiswerken, samenwerken, benodigde faciliteiten, de functie van kantoor, digitalisering en de leerpunten van de coronacrisis. Welke positieve en negatieve punten brengt het thuiswerken met zich mee? De input vertalen we naar een coherent concept. Het gedrag van medewerkers beweegt niet vanzelfsprekend mee. We besteden daarom ook veel aandacht aan gedragsverandering. We ontwerpen tools om medewerkers op een positieve manier te laten wennen aan de nieuwe manier van werken.

  In het onderzoek, dat wij in opdracht van FMN hebben uitgevoerd lees je meer over de Employee Experience. Voor dit onderzoek zijn 238 medewerkers van zes Nederlandse organisaties geïnterviewd.

  Onderzoek downloaden 

   

   

  Veranderingsbereidheid borgen

  Vaak adviseren we om samen met een vertegenwoordiging van de organisatie een veranderaanpak op te zetten. Onze ervaring leert dat zo’n aanpak impact heeft als je niet alleen focust op slimme interventies, maar ook tijd en aandacht besteedt aan het creëren van eigenaarschap. We nemen alle belangen mee: ambtelijk en bestuurlijk, medewerkers en organisatie. Het is belangrijk dat de wethouders P&O en Financiën zijn aangehaakt. Zij moeten het plan in de raad kunnen dragen. Ook de OR moet betrokken zijn, gezien de impact op individuele medewerkers. Wanneer je de betrokkenen meeneemt in het veranderplan, wordt het plan sterker en zijn draagvlak en veranderingsbereidheid inherent gewaarborgd.

  Het momentum is nu

  Onder druk wordt alles vloeibaar. Veranderingen in gemeentelijke organisaties kunnen soms jaren in beslag nemen. Onder druk van de coronacrisis slagen sommige gemeenten erin de noodzakelijke stappen binnen een tijdsbestek van enkele maanden te zetten. Om de dienstverlening te kunnen blijven leveren die burgers verwachten, is een andere manier van werken nodig. Het is een stap die niet over een paar jaar, maar nu al kan worden gezet.

  Doorpraten over anders werken?

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen