TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Blog ChatGPT als adviseur? 5 adviezen aan zorgprofessionals over samenwerken

  Het kan je bijna niet zijn ontgaan. In het najaar van 2022 is het nieuwste kunstmatige intelligentie platform ChatGPT live gegaan. Deze chatbot reageert op vragen die je invoert. Het is een model getraind om menselijke taal te begrijpen en hierop te reageren. Het model leert door grote hoeveelheden tekst, waaronder boeken, websites en online fora tot zich te nemen.

  Toegevoegd door Thierry Franke op 21 april 2023

  De afgelopen maanden verschijnen er verschillende nieuwsberichten over hoe de ChatGPT gebruikt wordt. Bijvoorbeeld door leerlingen in het middelbaar onderwijs. Ook wordt de chatbot gebruikt voor de zorg. Zo onderzoekt het AmsterdamUMC hoe ChatGPT de zorg kan helpen bij de wetenschappelijke onderbouwing van behandelingen. Dat lijkt veelbelovend. Wij vroegen ons af wat ChatGPT zou zeggen als we het vragen advies te geven aan zorgprofessionals op het gebied van samenwerken? Hieronder lees je de reactie.

  Als AI-taalmodel kan ik inzichten geven in samenwerking op basis van onderzoek en beste praktijken. Samenwerking is een essentieel aspect van de gezondheidszorg, aangezien multidisciplinaire teams moeten samenwerken om de beste zorg mogelijk te bieden aan patiënten.

  Hier zijn enkele aanvullende gedachten over hoe zorgverleners beter kunnen samenwerken:

   

  • Bouw sterke relaties op: Het opbouwen van sterke relaties tussen zorgverleners is essentieel voor effectieve samenwerking. Dit vereist vertrouwen, respect en effectieve communicatie. Zorgverleners moeten werken aan het opbouwen van positieve relaties en elkaar leren kennen op basis van elkaars sterke punten en beperkingen.
  • Bevorder een cultuur van samenwerking: Samenwerking moet ingebed zijn in de cultuur van zorgorganisaties. Leiders moeten samenwerking aanmoedigen en belonen, en het belang benadrukken van samenwerking tussen disciplines. Zorgverleners moeten worden voorzien van de nodige middelen en training om effectief samen te werken.
  • Gebruik technologie om samenwerking te faciliteren: Technologie kan een cruciale rol spelen bij het faciliteren van samenwerking door tools te bieden voor het delen van informatie, het coördineren van zorg en het mogelijk maken van real-time communicatie tussen zorgverleners. Dit omvat het gebruik van elektronische patiëntendossiers, telemedicine en andere digitale technologieën om samenwerking te ondersteunen.
  • Stel duidelijke rollen en verantwoordelijkheden vast: Om effectief samen te werken, moeten zorgverleners hun rollen en verantwoordelijkheden binnen het team begrijpen. Dit omvat duidelijke functiebeschrijvingen, het opstellen van protocollen voor communicatie en besluitvorming, en het verduidelijken van de verantwoordelijkheid voor resultaten.
  • Evalueer en verbeter samenwerking continu: Samenwerking is een voortdurend proces dat voortdurende evaluatie en verbetering vereist. Zorgverleners moeten regelmatig hun samenwerking processen en resultaten bekijken, gebieden voor verbetering identificeren en indien nodig veranderingen implementeren.

  Over het algemeen is effectieve samenwerking essentieel voor het verbeteren van gezondheidsresultaten en het bieden van patiëntgerichte zorg. Door positieve relaties op te bouwen, technologie te gebruiken, duidelijke rollen en verantwoordelijkheden vast te stellen en samenwerking continu te evalueren en te verbeteren, kunnen zorgverleners effectiever samenwerken om betere zorg te bieden aan patiënten.

  Chat GPT als adviseur? 5 adviezen aan zorgprofessionals over samenwerken

  De vijf door ChatGPT genoemde punten zien wij vanuit samenwerkingskunde als basiselementen voor succes. Veelzeggend is dat kunstmatige intelligentie deze punten aandraagt. Want ChatGPT haalt haar kennis uit een veelvoud van bronnen op het internet die door (zorg)professionals zijn aangedragen.

  Maar waarom is het dan zo moeilijk?

  Wat maakt de praktijk dan zo weerbarstig? Als ChatGPT ons kan vertellen hoe we zouden moeten samenwerken waarom lukt het dan vaak niet? Wij vinden dat de uitdagingen bij samenwerken aan de menselijke en dus veranderkundige kant zitten. Wij zien een aantal facetten waar kunstmatige intelligentie (nog) geen antwoord op kan geven:

  • Het omgaan met zowel de boven- als de onderstroom en komen tot werkbare oplossingen is een complexe uitdaging. Bijvoorbeeld bij de zorgcoördinatie centra in het land. In de bovenstroom steunen de samenwerkende organisaties de gemeenschappelijke ambitie. Maar in de onderstroom hebben de verschillende disciplines in de acute zorg hele verschillende culturen. Samenwerken draait hier om het verbinden van deze culturen met behoudt van eigen identiteit en het leren vertrouwen op professionals van de andere organisatie. Hierbij hoort ook het omgaan met veranderingen, teleurstellingen en tegelijkertijd komen tot concrete resultaten. Dit vraagt om het mee laten wegen van zowel het menselijke- als het organisatieperspectief.
  • Samenwerken vraagt dat je actief aan de samenwerking werkt door resultaten te boeken en deze ook te evalueren. Zo hebben we recent voor het Isala ziekenhuis en BAM Bouw en Techniek – FM services hun samenwerking geëvalueerd. Met onze samenwerkingsscan hebben we inzichtelijk gemaakt waar de succesfactoren zitten evenals welke onderdelen aandacht behoeven. De samenwerkingsscan helpt je het gedrag van professionals in een organisatie systematisch in kaart te brengen.
  • Stappen in een samenwerkingsproces moet je gezamenlijk doorlopen. De basis ligt bij een gedeelde ambitie, gezamenlijke belangen en visies die elkaar versterken. Dit vraagt om een gezamenlijk vertrekpunt en betekenisgeving. TwynstraGudde heeft het Regionaal overleg Acute Zorg van Limburg precies bij dit gesprek begeleid. Kunstmatige intelligentie, zoals ChatGPT, kan misschien een richting geven voor het gesprek maar kan niet zien in welke mate het gemeenschappelijke vertrekpunt doorleeft wordt door de professionals, dat is mensenwerk.

  Hoe kijk jij hier naar?

  ChatGPT raakt de basiselementen van een goede samenwerking aan. Toch is en blijft samenwerken mensenwerk en zal kunstmatige intelligentie dit (nog lang) niet over kunnen nemen. De praktijk is daarmee toch complex en vraagt een menselijke blik. Heb jij te maken met een vraagstuk op het gebied van samenwerken? Wij zijn benieuwd en denken graag met je mee in een eerste gesprek als kennismaking.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen