Financieel Management van gebiedsontwikkeling

De druk op de ruimte in ons land is groot. Gebiedsontwikkeling is door al deze belangen een ingewikkeld proces. Je hebt te maken met grote woningbouwopgave, dwingende regelgeving op het gebied van duurzaamheid, milieu en biodiversiteit. Je ambieert een hoge ruimtelijke en functionele kwaliteit. Daar komt dan nog eens bij dat gebiedsontwikkeling altijd gepaard gaat met financiële risico’s. Zeker bij inbreiding en herontwikkeling is de opgave complex.

Als opdrachtgever vanuit gemeente of provincie sta je voor tal van vragen. Hoe kun je de doelen van je bestuurder realiseren? Wat is financieel haalbaar? Hoe maak je risico’s beheersbaar? Welke ontwikkelstrategie is effectief en hoe richt je de samenwerking met marktpartijen in?

Gebiedsontwikkeling vraagt om een integrale benadering waarin je vanuit alle perspectieven werkt:, financieel, politiek en bestuurlijk, milieutechnisch, planologisch en maatschappelijk. Je hebt een gedegen financiële onderbouwing nodig, maar je zoekt tegelijk naar innovatie. Je hebt te maken met politieke ambities, maar ook met belangen van initatiefnemers waaroner grondeigenaren. Je wilt snel aan de slag, maar je moet ook rekening houden met maatschappelijke gevoeligheden.

Lees hier meer over het Financieel management van gebiedsontwikkeling.
Lees meer over onze aanpak

De adviseurs van TwynstraGudde helpen je bij deze complexe puzzel. Wij overzien het hele proces van gebiedsontwikkeling. Van initiatief tot en met gronduitgifte en contractering van marktpartijen. We hebben veel ervaring met het financieelontwerpen en -managen van een gebiedsontwikkeling/grondexploitatie inclusief de bijbehorende aanvullende dekkingsbronnen vanuit subsidies en de verantwoording daarvan. We zetten tijdig de juiste vragen op de agenda, waardoor ’ je de risico’s beheersbaar houdt en het tempo vasthoudt.

Financieel Management van gebiedsontwikkeling

Haalbaarheidsanalyse

Ambitieuze plannen zijn niet per definitie financieel haalbaar. Je wilt daarom zo snel mogelijk in het proces maar ook gedurende de ontwikkeling inzicht hebben in financiële consequenties en de bijbehorende risico’s. Wij voeren gelijktijdig met het ontwerpen financiële analyses uit (rekenen en tekenen) en maken de haalbaarheid van ruimtelijke plannen inzichtelijk.

Grondexploitatie

Wanneer een project in uitvoering wordt genomen, bouwen wij een gedetailleerde grondexploitatie op inclusief de bijbehorende onderbouwingen en beheren wij deze gedurende de ontwikkeling. Is voor een project al een grondexploitatie opgesteld, dan kunnen wij een kritische analyse uitvoeren van de robuustheid van deze grondexploitatie in de vorm van  een second opinion/validatie.

Optimalisatie en alternatieve planontwikkeling

Marktontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat plannen die voorheen financieel haalbaar waren, dat nu niet meer zijn. Wij helpen je een grondexploitatie bij te stellen en daarmee opnieuw haalbaar te maken, een nieuw programma uit te werken of oplossingen te vinden voor vastgelopen projecten.

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.