Hoe geef je invulling aan risicomanagement?
  1. kennisbank
  2. Risicomanagement
  3. Hoe geef je invulling aan risicomanagement?

Starten met risicomanagement

Risicomanagement is het geheel van activiteiten en maatregelen dat gericht is op het omgaan met risico’s.

Het is het op regelmatige en gestructureerde wijze in beeld hebben van de risico’s en de mogelijke maatregelen, op basis waarvan je bewust keuzes maakt.

De invoering van risicomanagement moet aansluiten bij de inrichting van de (project)organisatie, dit is maatwerk. Om invulling te geven aan risicomanagement binnen projecten, programma’s of organisaties gebruiken we de kapstok die in onderstaand figuur is weergegeven.

risicomanagement-starten-met-risicomanagement

 

professioneel risicomanagement bij projecten boek