TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Indonesië TwynstraGudde wint aanbesteding voor Coastal Zone Management project in Indonesië

  Kort geleden werd bekend dat een consortium bestaande uit ingenieursbureau Witteveen+Bos Indonesia, TwynstraGudde (leading partner), Akvo en de lokale Indonesische partner Bita opdracht heeft gekregen voor een aansprekend project op Java, in Indonesië. Susan: ‘We gaan de provincie Centraal Java helpen om zich de principes eigen te maken van Integrated Coastal Zone Management. Zodat ze dit over 2 jaar zelf kunnen toepassen.’

  Adviseur Susan Arts van de adviesgroep Water en Klimaat van TwynstraGudde klinkt tegelijk trots en enthousiast: ‘Met dit project hopen we echt bij te dragen aan de toekomst van Centraal Java. We zijn enorm blij dat we deze aanbesteding gewonnen hebben.’ 

  Op Java – en eigenlijk in heel Indonesië – wonen en werken veel mensen aan de kust. De druk op de beschikbare ruimte is daarom groot. Om viskwekerijen en rijstvelden aan te leggen, worden veel mangrovebossen gekapt en voor drinkwater en industriële toepassingen zijn grote hoeveelheden grondwater nodig. De snelle bevolkingsgroei en de toenemende verstedelijking eisen dus hun tol. Dit levert aan de noordkust van Java allerlei problemen op, zoals bodemdaling, een afname van de biodiversiteit en meer kwetsbaarheid voor overstromingen.

  Inmiddels lopen er op Java verschillende projecten om de situatie te verbeteren. Dit gebeurt - sinds november 2013 - binnen een samenwerkingsverband tussen de Indonesische en de Nederlandse overheid. Voor de watersector zijn afspraken gemaakt in een gezamenlijk Memorandum of Understanding Water. De noordkust van Java is benoemd als een van de aandachtsgebieden. De eerdere ervaringen hebben aangetoond dat het mogelijk is om de situatie te verbeteren. Maar om duurzame resultaten te bereiken is wel belangrijk dat de provincie Centraal Java zelf in staat is het Integrated Coastal Zone Management uit te voeren. Susan: ‘Het gaat hier op Java om heel actuele en urgente problemen. De vraag in de tender van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) was: hoe kunnen jullie ervoor zorgen dat de provincie Centraal Java blijvend kan inspelen op de uitdagingen die rondom duurzame kustontwikkeling op ze afkomen. Anders gezegd, het moet een blijvend effect hebben. Daarom gaan we samen een langetermijnstrategie opstellen voor de ontwikkeling van kennis en capaciteiten.’

  Samenwerking met Witteveen+Bos

  Jaap de Heer (oud partner van TwynstraGudde) van TwynstraGudde en Victor Coenen van Witteveen+Bos Indonesia besloten samen op te trekken voor deze opdracht. Susan: ‘Witteveen+Bos is een ingenieursbureau met veel technische kennis en ervaring met projecten op Java. TwynstraGudde heeft kennis van strategie, organisatie en management, zoals kennisontwikkeling en capaciteitsopbouw. Ook beschikken we over internationale ervaring, onder andere door het uitvoeren van het Bangladesh Delta Plan 2100 project. We vullen elkaar goed aan.’ Bij de tender was de ervaring van TwynstraGudde op het gebied van lerend ontwikkelen een belangrijke troef. ‘Op Java zijn we wat dat betreft een nieuwe, frisse partij, maar we nemen - onder andere vanuit de Delta Planvorming in Bangladesh - veel kennis mee over ervarend leren en het ontwikkelen van capaciteiten. Ons uitgangspunt is dat we betrokken stakeholders aanspreken op hun expertise en belangen. We werken nauw samen om tot veelzijdige en kansrijke oplossingen te komen Zo ontstaat een rijke aanpak met meer draagvlak en kans op blijvende verandering.’

  Ingewikkelde context

  Dat wil overigens niet zeggen dat het traject gemakkelijk gaat worden. Susan: ‘Het is een spannend project, omdat er zoveel andere krachten meespelen. Er is onzekerheid over de toekomst, met veel conflicterende belangen en bestuurlijke uitdagingen. Denk alleen al aan de gewenste ontwikkelingen op het gebied van economie en alle bijbehorende infrastructuur. We zijn ons bewust van die ingewikkelde context, en we weten ook dat we andere ontwikkelingen niet kunnen sturen. Wat we wél kunnen, is zorgen dat we het onderwerp bestuurlijk agenderen en de overheid helpen hiermee om te gaan. Binnen het consortium werken we daarom samen met lokale liaisons met een sterk netwerk in Indonesië en een grote kennis van de lokale en bestuurlijke cultuur.’

  Innovatieve invalshoek

  Een blik op de lokale manier van werken leverde - op het gebied van kennisdeling - direct al een innovatieve invalshoek op. Avko adviseerde niet te kiezen voor een traditioneel handboek om de provincie en stakeholders te informeren over de inhoud van integraal kustbeheer. Susan: ‘We hebben ervoor gekozen om een soort Wikipediaportal op te bouwen, gebaseerd op Akvopedia. Dat werkt in Indonesië - waar ze sterk georiënteerd zijn op visuele communicatie - beter en sneller dan een handboek.’

  ‘Snelkookpan’

  De startbijeenkomst voor het project staat gepland in maart. Wat wordt de aanpak? ‘We willen eerst onderzoeken welke kennis en skills er al aanwezig zijn bij de overheid en overige betrokkenen op Centraal Java. Daarbij brengen we ook in kaart waar verbetering mogelijk is. Op basis daarvan gaan we aan de slag met de strategievorming. Onze opdracht geldt voor een periode van 2 jaar, daarin willen we een solide basis neerzetten voor duurzame toekomstige ontwikkeling. We doen dat in de vorm van een strategisch plan voor 10 jaar en een 2-jarig uitvoeringsprogramma. Die eerste 2 jaar zullen we ook zeker nodig hebben. Leren kost tijd. Het is de bedoeling dat we ons team pieksgewijs inzetten. We bouwen stap voor stap en steeds in korte tijd de druk op en doen dan veel, als een ‘snelkookpan’. De betrokkenen op Java kunnen na zo’n intensieve sessie direct aan de slag met wat ze geleerd hebben. En de Centraal Javaanse overheid kan zo beter overzien welke vorderingen we maken. Uiteindelijk draait deze opdracht ook om het coachen, de provincie Centraal Java moet het zelf gaan doen.’


  Enkele feiten

  Het consortium

  • TwynstraGudde is als leadpartner verantwoordelijk voor het project onder leiding van Jaap de Heer (oud partner van TwynstraGudde), brengt kennis en ervaring in van strategie, organisatie en management
  • Witteveen+Bos Indonesia, dagelijks projectleider Victor Coenen, brengt technische kennis en ervaring in rond kustontwikkeling
  • Bita: is een multidisciplinair Indonesisch consultancybureau
  • Avko: Nederlandse organisatie (met lokaal kantoor op Bali) die landen en organisaties helpt om besluitvorming in ontwikkelingsprojecten te verbeteren. Ontsluiting van data is de focus van Akvo. 

  Betrokkenen van TwynstraGudde

  • Team: Jaap de Heer, Susan Arts, Pim Nijssen
  • Rol: adviseren over en coachen bij capaciteitsopbouw en kennisontwikkeling: institutionele capaciteit, connectieve capaciteit, strategievorming, stakeholdermanagement en financiering

  Vanuit TwynstraGudde houden Pim Nijssen, Susan Arts en Jaap de Heer zich bezig met het project Integrated Coastal Zone Management in Java, Indonesië. Bekijk onderstaande video hierover.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen