Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Training projectmanagement vergroot efficiëntie

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft in toenemende mate te maken met uitdagende projecten. Dit zijn zowel externe projecten zoals vergunningaanvragen voor zeer complexe bouwprojecten als interne projecten. Door deze uitdagingen projectmatig aan te pakken, verloopt dit werk efficiënter voor zowel initiatiefnemers als de Omgevingsdienst zelf. De omgevingsdienst heeft het initiatief genomen tot een professionaliseringsslag in het projectmanagement.  TwynstraGudde heeft de medewerkers hierin getraind.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft onder andere te maken met grote en ingewikkelde werken in de openbare ruimte. Voorbeelden zijn de bouw van een sluizencomplex en de aanleg van een tunnel. Het zijn eenmalige projecten die zorgen voor een complexe vergunningprocedure. Voor een efficiënt verloop van die procedures is het belangrijk dat de Omgevingsdienst aanhaakt bij het projectmanagement van de initiatiefnemers. Je moet proberen mee te denken. Anders bestaat het risico dat je een project onvoldoende beheerst.

Praktijkgerichte training

De medewerkers zijn vaak niet afkomstig uit de wereld van het projectmanagement. Daarom hebben wij in opdracht van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied een korte, praktijkgerichte incompany training opgezet. We geven medewerkers houvast, reiken kennis aan en werken aan een gemeenschappelijke taal. Aan de hand van eigen casuïstiek gaan we het gesprek aan over hoe projecten binnen de organisatie effectiever kunnen worden georganiseerd.

De winst is groot

De training duurt slechts anderhalve dag, maar de winst is groot. Door de praktische insteek ervaren de deelnemers direct waarom een projectmatige aanpak waardevol is. Bovendien is de toepassing van de opgedane kennis optimaal. Medewerkers pakken projecten effectiever aan doordat hun manier van werken beter correspondeert met de manier waarop initiatiefnemers hun werk aanpakken. Dat levert intern en extern winst op. De uitvoering van vergunningprocedures verloopt efficiënter en is beter voorspelbaar.

Waarom TwynstraGudde?

TwynstraGudde is expert in projectmatig werken. We zijn bovendien goed thuis in het fysieke domein en kennen de wereld van het openbaar bestuur. Onze trainers gebruiken die achtergrond om mensen met elkaar in gesprek te laten gaan over de relevante thema’s. Dat leidt in korte tijd tot een maximaal effect.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.