Aanpak Peilstok Projectbeheersing

De Peilstok Projectbeheersing is een praktische en snelle graadmeter voor de projectbeheersing binnen jouw project, programma of organisatie. Op een gestructureerde wijze meten we met de Peilstok Projectbeheersing de stand van zaken van de essentiële aspecten van projectbeheersing: scope, tijd, geld, kwaliteit, risico’s, organisatie en informatie en verantwoording

Door een combinatie van een vragenlijst, interviews en workshops komen wij tot actiegerichte aanbevelingen. Deze aanbevelingen geven aanknopingspunten voor het verbeteren en doorontwikkelen van projectbeheersing in huidige, maar ook toekomstige projecten, programma’s of breder in jouw organisatie. 

Met de Peilstok Projectbeheersing onderzoek je hoe de projectbeheersing in een project, programma of organisatie is georganiseerd en waar verbeterpotentie zit. In de werkwijze worden de mensen betrokken die werken aan projectbeheersing of er direct mee te maken hebben, zoals de projectmanager.

Unknown-1

Online vullen zij een vragenlijst in op basis van circa 60 snel in te vullen stellingen. Deze stellingen zijn gebaseerd op algemene standaarden aangevuld met jarenlange ervaring van TwynstraGudde in projectmanagement en projectbeheersing. Aan de hand van de antwoorden kunnen wij meten in hoeverre de essentiële aspecten van projectbeheersing op orde zijn.

We bespreken de uitkomsten van de vragenlijsten in verdiepende interviews. Deze interviews geven meer context en nuancering aan in de resultaten van de vragenlijst. In de interviews komen de eerste verbeterpunten al naar voren, die de geïnterviewden al direct kunnen inzetten in hun dagelijkse praktijk.

We analyseren de uitkomsten uit de interviews en vergelijken deze met de uitkomsten uit een documentenstudie naar het beleid of werkwijze van projectbeheersing van uw organisatie. Hieruit destilleren wij verbeterthema’s. Deze thema’s kunnen verdiepingen betreffen op een beheersaspect, zoals bijvoorbeeld ‘wat willen wij met kwaliteitsmanagement’, of overstijgende thema’s zoals ‘hoe faseovergangen in te richten’.

Deze thema’s diepen wij met de deelnemers in workshops verder uit. Deze themaworkshops geven niet alleen input voor verdere verbeterpotentie van jouw organisatie, maar vergroten tevens het draagvlak voor de verbeteracties. Door de interactie met de deelnemers spelen wij in op energie en urgentie voor de verbeteropgave. In de workshops werken wij toe naar een set actiegerichte aanbevelingen waar jouw organisatie direct mee aan de slag kan. Een lijst met acties, voorzien van verantwoordelijken, die op korte termijn ingezet kunnen worden en die leiden tot verbetering van één of meer van de projectbeheersingsaspecten in jouw organisatie.

Waar kan ik de Peilstok Projectbeheersing inzetten?

De Peilstok kan op verschillende niveaus worden uitgevoerd. Je kunt de Peilstok gebruiken om de projectbeheersing binnen jouw project of programma onder de loep te nemen en te verbeteren. Je kunt er ook voor kiezen om projectbeheersing binnen jouw organisatie te verbeteren, door bijvoorbeeld een selectie uit je projectenportefeuille te nemen en hier ‘een thermometer in te steken’. Op deze manier werk je aan een meer structurele verbetering van de algehele projectbeheersing binnen jouw organisatie

De Peilstok helpt bij het openen van het gesprek over de verschillende elementen van projectbeheersing. Het geeft inzicht in wat er bij komt kijken om projecten op een goede manier te beheersen.

‘De Peilstok geeft ons mooi inzicht in de stand van zaken van de projectbeheersing. De grootste meerwaarde zit in de collectieve ambitie die uit het proces volgt om gericht en realistisch verder te verbeteren.’
Sjoerd Blokpoel - Hoofd projectbeheersing, Ingenieursbureau Amsterdam

Wat kan je van ons verwachten?

TwynstraGudde heeft vele jaren ervaring met projectmanagement en projectbeheersing voor projecten in de bouw, infrastructuur en openbare ruimte. Ook geeft TwynstraGudde al vele jaren diverse trainingen op het gebied van projectbeheersing en projectmanagement. De Peilstok Projectbeheersing is op die ervaring gestoeld. Daarnaast zetten wij bij het inrichten van de workshops ook onze kennis en ervaring in op het gebied van veranderkunde en organisatieontwikkeling.

Wat is jouw resultaat?

De Peilstok Projectbeheersing geeft inzicht in de kwaliteit van de projectbeheersing. Je krijgt inzicht in de elementen die verbetering behoeven waardoor je focus kan aanbrengen in de ontwikkeling van de projectbeheersing binnen jouw project, programma of organisatie. Met behulp van deze focus komen wij samen tot actiegerichte aanbevelingen specifiek voor jouw organisatie en waarmee jouw organisatie direct aan de slag kan. Geen logge beleidsstukken, maar een concreet actieplan. Aan de slag! Lees hier hoe we dit hebben ingezet bij het Ingenieursbureau Amsterdam.

Stel een vraag over deze aanpak

Alle mensen

Stel een vraag over deze aanpak

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.