Provincie Zuid-Holland Professioneel opdrachtgeverschap versterkt provincie

Ambtelijk opdrachtgeverschap is een vak apart. Je brengt opgaveteams in positie en zorgt dat zij optimaal bijdragen aan de gezamenlijke opdracht. Samen met de provincie Zuid-Holland hebben wij de training Professioneel Opdrachtgeverschap opgezet en verzorgd.

Een effectieve opdrachtgever is zich bewust van zijn rol. Je moet goed weten wat voor soort opdrachtgever je bent. Wat betekent de aard van de opdracht voor jouw rol als opdrachtgever? Wat moet je doen en nalaten? Wanneer laat je dingen los en hoe houd je de vinger aan de pols? Samen met het expertisecentrum Opdrachtgeverschap van de provincie Zuid-Holland hebben we een methodiek ontwikkeld om ambtelijke opdrachtgevers hierin sterker te maken.

Training Professioneel Opdrachtgeverschap

Samen met co-trainers van de provincie hebben we een beknopte training Professioneel Opdrachtgeverschap verzorgd voor tien groepen van telkens circa tien medewerkers die de rol van ambtelijke opdrachtgever vervullen. In anderhalve dag hebben we gewerkt aan een gemeenschappelijke taal op dit gebied en inzicht in de verschillende rollen in het opdrachtgevende systeem. Wat betekent jouw rol als opdrachtgever en wat vraagt het van je? In de training hebben we onder meer aandacht besteed aan de wijze waarop bestuurlijke en ambtelijke opdrachtgevers samenwerken. Ook hebben we gekeken naar opdrachtformulering en naar de matching van een opdrachtgever aan een opdracht.

Gericht op de praktijk

De training is gericht op de praktijk van de deelnemers. We hanteren daarom praktijkcases van de deelnemers als basis voor de oefeningen. We verbinden hiermee de theorie van professioneel opdrachtgeverschap direct met toepassing in de praktijk. Het resultaat is dat opdrachtgevers zich bewuster worden van hun rol en van de manier waarop ze die invullen. De kracht van samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtteams komt daardoor beter uit de verf en de opgaven waar de provincie voor staat, worden effectiever aangepakt.

Waarom TwynstraGudde?

Onze trainers zijn in staat om mensen met elkaar in gesprek te laten gaan over relevante thema’s. We combineren daarbij de theorie van professioneel opdrachtgeverschap met praktijkervaring in verschillende organisaties. Vanuit die achtergrond maken we iedere training precies op maat. Onze trainers zijn bovendien bekend met de wereld van het openbaar bestuur en de taken van de provincie in het bijzonder.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.