Garage2020 Met design thinking methode naar nieuwe concepten voor de werving van pleegouders

Het aantal pleegouders neemt al jaren af. Daardoor wordt het steeds lastiger om een goede match te vinden voor kinderen, die niet meer bij hun eigen ouders kunnen wonen. Om deze reden moest de wervingscampagne voor pleegouders vernieuwd worden. Garage2020 is gevraagd om hier onderzoek naar te doen. Door design thinking tools in te zetten en samen te werken met verschillende partijen heeft Garage2020 uitgebreid in kaart gebracht waar de knelpunten zitten en waar kansen liggen. TwynstraGudde heeft dit creatieve proces begeleid.

Pleegzorg Nederland en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben Garage2020 opdracht gegeven om mee te denken over een campagne voor de werving van pleegouders. Garage2020 – een innovatieve organisatie, die als missie heeft om jeugdzorg overbodig te maken – is gestart met een vooronderzoek om te kijken waarom mensen afhaken om pleegouder te worden en waar vervolgens iets te winnen valt.

Winkansen voor het wervingsproces

Aan de hand van interviews, literatuuronderzoek en data-analyse is er een klantreis ontwikkeld. Door de route die iemand aflegt om pleegouder te worden in kaart te brengen, zijn drie belangrijke winkansen voor het wervingsproces zichtbaar geworden.

Zo bleek dat potentiële pleegouders na het opvragen van een informatiepakket met veel vragen komen te zitten. Deze vragen moeten zij ergens kunnen stellen. Daarnaast zit er vaak heel veel tijd tussen de aanmelding van de aspirant pleegouders en de daadwerkelijke plaatsing van een pleegkind. En een goede relatie tussen de pleegouders en de biologische ouders is erg bepalend voor het welzijn van het kind. Daarom is het van belang om te onderzoeken of dit gegeven een rol kan spelen in het matchingsproces.

Partijen verbinden

Garage2020 vroeg TwynstraGudde om de samenwerking tussen verschillende partijen in goede banen te leiden. Om tot oplossingen te komen om de werving van pleeggezinnen te verbeteren, werkte Garage2020 namelijk samen met diverse partijen, waaronder Pleegzorg Nederland, het ministerie van VWS, ontwerpers, marketeers, pleegouders en professionals uit de pleegzorg. Service Designbureau Essense en Ynformed speelden een belangrijke rol in het verwerken van alle inzichten in een klantreis en in de data-analyse.

Inzet van design thinking tools

Tijdens het project hebben we eerst uitgebreid gekeken naar het probleem en naar de diepere context. Vanuit de design thinking methode hebben we daarna een ideation sessie georganiseerd, waarin we pleegouders, marketingprofessionals, ambtenaren, ontwerpers en pleegzorgprofessionals bij elkaar hebben gebracht. Tijdens deze sessie zijn zij begeleid om ideeën te bedenken, die aansluiten bij één van de drie winkansen.

De meest interessante ideeën zijn uitgewerkt tot drie concrete concepten. Deze concepten hebben we vervolgens getoetst en voorgelegd aan biologische ouders, pleegouders en professionals om de concepten verder aan te scherpen. Door mensen concrete ideeën voor te leggen, zijn er tijdens deze zogenaamde prototypetests veel nieuwe inzichten opgedaan.  

De toegevoegde waarde van TwynstraGudde

Het bij elkaar brengen van partijen is één van de expertises van TwynstraGudde, ook in creatieve projecten. We hebben veel ervaring met het inzetten van design thinking tools, waardoor we in samenwerking met ontwerpers en organisaties als Pleegzorg Nederland en het ministerie van VWS gezamenlijk komen tot nieuwe concepten en oplossingen.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.