TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Gemeente Rotterdam, Gemeente Den Haag LivingLab Implementatie Omgevingswet Rotterdam en Den Haag

  De komst van de Omgevingswet vraagt om een grote verandering in de manier van denken en werken.

  In grote steden, zoals Rotterdam en Den Haag, waar veel partijen betrokken zijn bij complexe gebiedsontwikkelingen, spelen tal van vragen, zoals:

  • Welke lokale afwegingen zijn belangrijk voor de steden?
  • Hoe kan de opgave integraal worden benaderd?
  • Hoe kan in een vroeg stadium de samenwerking met andere partijen worden aangegaan?
  • En hoe kunnen intern de verschillende afdelingen samenwerken bij de uitvoering van de Omgevingswet?

  Samen leren

  Wij begeleidden voor de gemeenten Rotterdam en Den Haag een Living Lab dat was gericht op het uitwisselen van kennis en ervaring tussen en competentieontwikkeling van collega's van Rotterdam en Den Haag uit de ruimtelijke keten. Het Lab, dat bestond uit een zestal bijeenkomsten en tussentijdse praktijkopdrachten, ging over de veranderende wetgeving, ontwikkelingen in onze maatschappij, de theorie van samenwerken, de persoonlijke impact van de deelnemers en hun interventies voor een nieuwe werkpraktijk.

  De lessen

  De belangrijkste lessen uit het Living Lab waren:

  • 'Hoe integraler het begin, hoe overzichtelijker het eind': Over integrale planvorming en plantoetsing.
  • 'Het is de geest, niet de letter': Over het centraal stellen van het doel in plaats van de procedure om gemotiveerd af te wijken en af te wegen.
  • 'Ontdek elkaar voor dwarse banden': Over het leren kennen van elkaars kennis en kunde om de beste combinaties te maken.
  • 'Lef, de kerncompetentie van de moderne ambtenaar': Over de benodigde vaardigheden bij het werken met de Omgevingswet.
  • 'Flexibel werken vraagt stakker monitoren': Over het belang van monitoring in de Omgevingswet.

  Meer informatie

  Neem contact op

  Alle mensen

  Neem contact op

  Alle mensen