Gemeente Rotterdam, Gemeente Den Haag LivingLab Implementatie Omgevingswet Rotterdam en Den Haag

De komst van de Omgevingswet vraagt om een grote verandering in de manier van denken en werken.

In grote steden, zoals Rotterdam en Den Haag, waar veel partijen betrokken zijn bij complexe gebiedsontwikkelingen, spelen tal van vragen, zoals:

  • Welke lokale afwegingen zijn belangrijk voor de steden?
  • Hoe kan de opgave integraal worden benaderd?
  • Hoe kan in een vroeg stadium de samenwerking met andere partijen worden aangegaan?
  • En hoe kunnen intern de verschillende afdelingen samenwerken bij de uitvoering van de Omgevingswet?

Samen leren

Wij begeleidden voor de gemeenten Rotterdam en Den Haag een Living Lab dat was gericht op het uitwisselen van kennis en ervaring tussen en competentieontwikkeling van collega's van Rotterdam en Den Haag uit de ruimtelijke keten. Het Lab, dat bestond uit een zestal bijeenkomsten en tussentijdse praktijkopdrachten, ging over de veranderende wetgeving, ontwikkelingen in onze maatschappij, de theorie van samenwerken, de persoonlijke impact van de deelnemers en hun interventies voor een nieuwe werkpraktijk.

De lessen

De belangrijkste lessen uit het Living Lab waren:

  • 'Hoe integraler het begin, hoe overzichtelijker het eind': Over integrale planvorming en plantoetsing.
  • 'Het is de geest, niet de letter': Over het centraal stellen van het doel in plaats van de procedure om gemotiveerd af te wijken en af te wegen.
  • 'Ontdek elkaar voor dwarse banden': Over het leren kennen van elkaars kennis en kunde om de beste combinaties te maken.
  • 'Lef, de kerncompetentie van de moderne ambtenaar': Over de benodigde vaardigheden bij het werken met de Omgevingswet.
  • 'Flexibel werken vraagt stakker monitoren': Over het belang van monitoring in de Omgevingswet.

Meer informatie

Neem contact op

Alle mensen

Neem contact op

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.