TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Rekenkamer Breda Dashboard P&C-cyclus maakt gemeenteraad Breda sterker

  De Rekenkamer Breda wil de informatiepositie van de raad versterken en raadsleden helpen inzicht te krijgen in de jaarstukken van de gemeente. TwynstraGudde hielp bij het maken van een dashboard dat op een overzichtelijke manier de relatie legt tussen financiën en beleidsdoelen.

  De gemeentelijke rekenkamer heeft als taak om de raad te ondersteunen. Documenten over de P&C-cyclus worden echter vooral vanuit een financieel perspectief bekeken. Vaak zijn er maar enkele raadsleden die voldoende affiniteit met cijfers hebben om deze stukken goed te doorgronden. De Rekenkamer Breda heeft TwynstraGudde gevraagd hoe zij de informatiepositie van de raad kan versterken.

  Aansluiten bij de informatievraag

  In onze visie is het belangrijk dat jaarstukken op een begrijpelijke manier de samenhang laten zien tussen beleidsprestaties en de financiële positie van de gemeente. Wat zijn de financiële kengetallen, wat is er met het geld gedaan en welke beleidsdoelen zijn gerealiseerd? Een model waarin al die informatie past, moet aansluiten bij de specifieke kenmerken van de gemeente en de vragen die raadsleden hebben. Randvoorwaarden zijn daarbij dat het hele proces van sturing, uitvoering en verantwoording op orde is en dat men bereid is om transparant te zijn.

  De informatievraag in kaart brengen

  Onze onderzoekers hebben documenten en jaarstukken geanalyseerd en interviews en werksessies georganiseerd met wethouder Financiën, raadsleden, griffie en betrokken ambtenaren. Daarmee hebben we in kaart gebracht welke informatie een raadslid nodig heeft om de juiste beleidsvragen te stellen. Vervolgens hebben we een model ontwikkeld dat in de vorm van een dashboard alle benodigde informatie op een samenhangende en begrijpelijke manier samenvat.

  Dashboard met vijf wijzerplaten

  Het dashboard biedt met overzichtelijke grafieken, schema’s en wijzerplaten inzicht in de samenhang tussen financiële weerbaarheid, financiële positie en de mate waarin vijf cruciale beleidsdoelen worden gerealiseerd. Dit dashboard vormt in feite een bestuurlijke samenvatting van de jaarstukken. We hebben het gesprek tussen raad, college en organisatie over deze verbeteringen begeleid. De raad heeft besloten om de jaarrekening  te verbeteren en te verduidelijken aan de hand van wat wij hebben voorgesteld.

  Beter politiek-bestuurlijk debat

  De gemeente Breda voert het dashboard bij de jaarrekening stapsgewijs in. Het dashboard helpt de ambtelijke organisatie om complexe informatie uit de jaarstukken inzichtelijk te maken. Raadsleden zijn erdoor geholpen een inhoudelijk oordeel te vormen over beleidsprestaties in relatie tot de financiële positie en verantwoording. De versterking van de informatiepositie van de raad komt de kwaliteit van het bestuur ten goede.

  Waarom TwynstraGudde?

  Bij TwynstraGudde combineren we ruime ervaring met het uitvoeren van evaluaties en (rekenkamer)onderzoeken met gedegen kennis van de P&C-cyclus. We beschikken over een team dat zelf op bestuurlijk niveau heeft gefunctioneerd en uitstekende kennis heeft van het aan- en besturen van (gemeentelijke) organisaties. We doen onderzoek met een scherp gevoel voor de politiek-bestuurlijke context.

  Het eindrapport van TwynstraGudde en het dashboard zijn te vinden op de website van de Rekenkamer Breda.

  Naar het eindrapport en dashboard 

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen