Coöperatie Integrale Huisartsenzorg Nijmegen Begeleiding Projectmatig Werken Coöperatie Integrale Huisartsenzorg Nijmegen

De huisartsenzorg is volop in ontwikkeling. Zo vindt er een steeds grotere verschuiving van behandelingen plaats vanuit de ziekenhuiszorg naar de eerste lijn, neemt de vraag naar ketenzorg rondom aandoeningen toe en kan er met digitale middelen steeds meer.

Foto: Jesper Aggergaard

Het begeleiden en implementeren van deze veranderingen vraagt om nieuwe samenwerkingsverbanden én kaders in een onafhankelijk georganiseerd veld. De Coöperatie Integrale Huisartsenzorg Nijmegen (CIHN) is een vereniging waarbij circa 230 huisartsen zijn aangesloten. CIHN vroeg aan TwynstraGudde om haar projectmanagers te begeleiden in projectmatig werken zodat zij deze veranderingen succesvol kunnen realiseren.

Keuze voor de methodiek van TwynstraGudde

In de veelheid aan projecten die de CIHN op zich af ziet komen, is gekozen om te werken met een eenduidige, standaard methodiek. Op deze manier ontstaat er duidelijkheid in de organisatie over de verschillende rollen binnen het projectmatig werken en de verantwoordelijkheden die hierbij horen. Waardoor opdrachtgevers, projectleiders en gebruikers elkaar makkelijker vinden en de kans van slagen vergroot wordt. De CIHN verkoos de methodiek van TwynstraGudde boven methodes zoals Prince2, vanwege het situationele en pragmatische karakter.

“De projectmatig werken methode van TwynstraGudde geeft ons houvast in onze projecten en is niet te star; er is ruimte om per project te bekijken welke formats nuttig zijn.”
Mayke van der Hoff, projectleider Coöperatie Integrale Huisartsenzorg Nijmegen

Begeleiding bij de implementatie

Werken volgens een nieuwe methode lukt niet van de ene op de andere dag en kan ook niet bereikt worden door alleen te schuiven met papier. Het is belangrijk om juist met elkaar het gesprek aan te gaan over de methode, de voordelen en de valkuilen die er mogelijk zijn. Vervolgens kan de vertaalslag gemaakt worden naar de eigen ervaringen en de toepasbaarheid in de praktijk.

TwynstraGudde begeleidde de projectmanagers van de CIHN bij de implementatie van projectmatig werken (PMW). We namen de sleutelspelers in een tweedaagse training mee in de belangrijkste aspecten van PMW. In overleg met de CIHN werden deze onderdelen op maat gemaakt en toegespitst op de specifieke context van de huisartsencoöperatie. Onderdelen die daarbij werden uitgelicht zijn bijvoorbeeld de relatie tussen opdrachtgever-projectleider bij transmurale samenwerkingsprojecten, zoals tussen huisartsenpost en zorginstellingen. Een tweede voorbeeld betreft het omgaan met weerstand in een netwerkomgeving.

Naast de training zijn we ook ingeschakeld om te coachen bij de start van een complex project en om te ondersteunen bij een moeilijke fase in een tweede project. Op deze manier kon de CIHN direct in de praktijk experimenteren met het werken volgens een nieuwe methodiek.

Verbinding en versterking

Onderscheidend in de aanpak van TwynstraGudde in deze opdracht was het koppelen van praktijkervaringen, vakinhoudelijke kennis én de methode projectmatig werken. De adviseurs spiegelden eigen voorbeelden aan de ervaringen van de projectmanagers van de CIHN, waardoor de theorie meer ging leven en een vertaling gemaakt werd naar de eigen organisatie. Hierdoor ontstond voor de projectmanagers een vertrouwde omgeving waarin de eigen ervaren knelpunten ingebracht konden worden met als doel gezamenlijk te leren, te verbinden en daardoor te versterken.

Met de begeleiding van TwynstraGudde heeft de CIHN een grote stap gezet naar verdere professionalisering van haar projectmanagement. Mayke van der Hoff (projectleider CIHN): “We hebben een goed gevoel overgehouden aan het contact met de adviseurs van TwynstraGudde. Zowel Douwe Hatenboer, Ingrid van Emden als Karlien Douma wisten een goede verbinding te leggen met onze projectleiders. De prettige samenwerking heeft ervoor gezorgd dat we ons een stuk steviger voelen in het aangaan van complexe projecten. Gezien de vele ontwikkelingen in de eerstelijnszorg staat ons de komende jaren nog een flinke veranderopgave te wachten, waarbij projectmatig werken een grote rol zal spelen."

Neem contact op

Alle mensen

Neem contact op

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.