Gemeente Amsterdam Assetmanagement Piet Heintunnel: van doelen naar strategie naar aanpak

In de hoofdstad Amsterdam wordt een van de belangrijkste tunnels, de Piet Heintunnel, voor de bereikbaarheid van de stad gerenoveerd. De aanleiding voor de renovatie is tweeledig: enerzijds moeten er voorzieningen worden vervangen en anderzijds moet de tunnel per 1 mei 2019 voldoen aan wettelijke veiligheidseisen.

Foto: UNstudio

TwynstraGudde heeft de gemeente Amsterdam ondersteund bij een vertaling van de doelen van de stad naar een strategie voor de renovatie en een concrete aanpak voor de renovatie.

Doelen van de gemeente Amsterdam

De beschikbaarheid van de Piet Heintunnel is cruciaal voor de bereikbaarheid van de stad en de regio Amsterdam. Het is een belangrijke toegang tot de stad en de verbinding met de wijk IJburg. Het project Renovatie Piet Heintunnel heeft tot doel om de tunnel in goede staat en conform wet- en regelgeving veilig en beschikbaar te houden.

Strategie voor de renovatie van de Piet Heintunnel

Voor een goede strategie van de renovatie is het van belang om een verbinding te maken tussen de stad als geheel, de technische mogelijkheden en de beheeropgave. De gemeente Amsterdam heeft TwynstraGudde gevraagd om vanuit deze verbinding een strategie voor de renovatie op te stellen. Welke wijze van renoveren en welke fasering is hierin optimaal? En zorgt deze aanpak ervoor dat er wordt voldaan aan de wettelijke eisen? Door vanuit strategische doelstellingen te werken aan assetmanagement, is een integrale afweging mogelijk. Wij hebben een Whitepaper geschreven over onze aanpak.

Door vanuit strategische doelstellingen te werken aan assetmanagement, is een integrale afweging mogelijk. Wij hebben een Whitepaper geschreven over onze aanpak. 

Download Whitepaper

Concrete aanpak voor de renovatie

Wij hebben op basis van documentatieonderzoek en interviews met betrokkenen (met de beheerorganisatie, projectorganisatie, bevoegd gezag, veiligheidsbeambte, landsadvocaat) scenario’s uitgewerkt voor de renovatie. Deze scenario’s zijn beoordeeld op technische mogelijkheden en op de planningsmogelijkheden. Hieruit is een voorkeurscenario en aanpak voortgekomen, dat voor besluitvorming wordt voorgelegd aan de betrokken bestuurder van de gemeente Amsterdam.

Onze meerwaarde

De opdrachtgever heeft aangegeven dat wij in staat zijn om een goede vertaling te maken van de doelen van de stad en de strategie van assetmanagement naar de praktijk. De uitwerking van de mogelijke scenario’s en het bijbehorende voorkeursscenario in afstemming met alle stakeholders helpt bij het bepalen van een gezamenlijke richting.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.