Regie op besluitvorming Komen tot werkbare besluiten

Om voortgang te (blijven) boeken is regie nodig. Maar het speelveld is complex. Hoe kom je tot werkbare besluiten in een beweeglijke politiek-bestuurlijke omgeving?

De dynamiek is groot. Zoveel mensen, zoveel wensen. Overheden, het bedrijfsleven, maatschappelijke (belangen)organisaties en vaak ook spraakmakende individuen, ze hebben allemaal een rol. En ze hebben allemaal hun eigen kanalen waar ze - wanneer het hun uitkomt - hun visie of mening kenbaar maken. Soms doen ze dat genuanceerd, soms kort-door-de-bocht. En dan is er nog de dynamiek binnen overheidsorganisaties zelf. Ook binnen de overheid is niet altijd duidelijk welke richting de voorkeur heeft en hoe en door wie knopen doorgehakt moeten worden.

Oplossingen voor nu en later

Toch is dat de realiteit waarmee de overheid te maken heeft. Al deze partijen (buiten en binnen de eigen organisatie) zijn nodig om tot gedragen, werkbare besluiten te komen. Aan de slag dus. En precies daar ligt de kracht van TwynstraGudde. Wij zorgen - met praktische adviezen en instrumenten - dat je regie krijgt op de besluitvorming in je proces of project. Oplossingen die hier en nu hout snijden en die in de toekomst desgewenst zijn aan te passen of verder uit te werken. Omdat niemand dertig jaar vooruit kan kijken. 

Een adaptieve aanpak van een MIRT-onderzoek is nieuw. We betrekken meerdere partijen op nieuwe manieren in het proces.

Zo krijg je de regie:

  • Besluiten programmeren: op welk moment is welk besluit nodig, op welk detailniveau? Wie moet erbij betrokken zijn om nu en straks voortgang te boeken? Wie heeft er belang bij? Wie niet? Beslissers houden niet van verrassingen. Zorg dat je ze op het juiste moment meeneemt en in positie brengt en maak vooraf duidelijk wanneer waarover een besluit moet worden genomen.
  • Beslisinformatie structureren: we helpen je besluiten te (laten) nemen die helder, transparant, uitvoerbaar en goed onderbouwd zijn. Maar die ook kunnen rekenen op draagvlak. Hierbij zijn goede beslisnotities onmisbaar. Die geven de beslisser snel inzicht in de relevante beslisinformatie (zonder ellenlange ongestructureerde verhalen) en dragen bij aan een goed gedocumenteerde ‘beslishistorie’.

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.