Blog Zonder vertrouwen geen fundament voor een samenwerkingsverband

Vertrouwen is één van de drie rode draden die van invloed zijn op hoe succesfactoren voor samenwerken in de aanpak van ondermijning tot uitdrukking komen. Zoals uit het whitepaper ‘Samen tegen ondermijning. Maar hoe? blijkt, erodeert zonder vertrouwen het fundament van een samenwerkingsverband.

Toegevoegd door Vere König op 20 januari 2022

Onderling vertrouwen speelt een prominente rol in een gezamenlijke aanpak van ondermijning. Vertrouwen komt in verschillende niveaus tot uitdrukking.

Vertrouwen in de leden van het samenwerkingsverband

Het begint met vertrouwen van leden van het samenwerkingsverband in elkaar. Die is er niet per definitie meteen. Vertrouwen moet worden opgebouwd door interactie tussen de leden, waardoor zij elkaar leren kennen. Hierbij gaat het om zowel interactie tijdens formele momenten, zoals casusoverleggen over jongeren die mogelijk aangetrokken worden door criminele netwerken, als informele communicatie. Het vertrouwen in elkaar groeit als leden van het samenwerkingsverband relevante informatie willen delen, leden het gevoel krijgen dat de samenwerking ergens toe leidt en er sprake is van een goede onderlinge sfeer.

Zonder vertrouwen geen fundament voor een samenwerkingsverband

Vertrouwen in de moederorganisaties

Naast vertrouwen in het individu is ook vertrouwen in elkaars moederorganisatie van belang. Als organisatie X vertrouwen heeft in het teamlid van organisatie Y, maar zich afvraagt of de beveiliging, de interpretatie en het delen met derden van informatie op orde is bij de organisatie Y, is het de vraag of benodigde informatie wordt gedeeld en daarmee of het resultaat van de samenwerking wordt behaald. Zeker bij de aanpak van ondermijning, waarbij samenwerkingspartners verschillende bevoegdheden hebben, is duidelijkheid en vertrouwen in de manier waarop ieders organisatie met deze bevoegdheden omgaat van belang.

Vertrouwen in het samenwerkingsverband zelf

Ten slotte speelt vertrouwen in de samenwerking zelf een rol. Hebben betrokkenen vertrouwen in de motivatie voor de samenwerking, de manier waarop de samenwerking is georganiseerd, de interactie tussen de samenwerkingspartners en de realisatie van de resultaten van de samenwerking?
In de aanpak van ondermijning is het bijvoorbeeld vaak lastig om aan te tonen of betekenisvolle resultaten zijn behaald, onder andere door de preventieve aard van verschillende interventies. Indien deze complexiteit het vertrouwen in het halen van resultaten beïnvloed kan dit demotiverend werken. Ook het vertrouwen in de samenwerking zelf zal dus moeten worden opgebouwd door interactie tussen en gezamenlijke ervaringen van de betrokkenen.

Meer weten?

Meer weten over de rol van vertrouwen in de gezamenlijke aanpak van ondermijning? Recent hebben wij een whitepaper geschreven over de samenwerking tussen organisaties bij het voorkomen en bestrijden van ondermijning. Je kunt het whitepaper via onderstaande button downloaden. Laat ons weten als je vragen hebt. Wij gaan graag met je in gesprek!

Download whitepaper Samenwerken in de aanpak van ondermijning

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.