Nieuws Witteveen+Bos, Ecorys en TwynstraGudde bundelen de krachten om de impact op SDG 6 te vergroten

Wereldwijd ligt een enorme opgave om in 2030 de doelen van de Verenigde Naties te verwezenlijken. Schoon water en sanitair voor iedereen (SDG 6) is één van de doelen waar Witteveen+Bos, Ecorys en TwynstraGudde als consortium een bijdrage aan kunnen leveren. Dit consortium gaat in opdracht van RVO het Valuing Water Initiative (VWI) ondersteunen. Doel is een coalitie van koplopers te voeden met waardevolle lessen.

Toegevoegd door Evelien van der Kuil op 25 september 2020

VWI wil betere besluitvorming over water. Aan de hand van praktische casestudies wil VWI systeemverandering in kaart brengen in de manier waarop water wordt gewaardeerd in beleid, praktijk, financiën en gedrag. De lessen die uit de cases kunnen worden getrokken dienen als inspiratie om een soortgelijke verandering teweeg te brengen.

Het doel van de Koplopers coalitie is het toepassen van de United Nations Valuing Water Principles en het delen van kennis. Ter ondersteuning van dit doel wordt een aantal voorbeeldprojecten en hun bijdrage aan systeemverandering voor het waarderen van water geanalyseerd. Mogelijke voorbeeldprojecten zijn Ruimte voor de Rivieren, Evacuatiegebied Dordrecht, Manos al Agua en Water4Virunga.

Door middel van inspirerende showcases die het leerproces belichten, een sterke coalitie en effectieve communicatie zal VWI anderen aanzetten tot het nemen van de radicale acties die nodig zijn om onze gezamenlijke doelen voor duurzame ontwikkeling in 2030 te realiseren.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.