Blog Waarom de narratieve benadering anders is dan storytelling

Storytelling’ is een van de buzz-woorden van deze tijd. Het vertellen van verhalen is een krachtig instrument om informatie over te brengen en de luisteraar mee te nemen in een ander soort realiteit, in een toekomst of een gewenste uitkomst. Bij TwynstraGudde gebruiken we verhalen van echte gebeurtenissen uit en rondom de eigen organisatie, bijvoorbeeld als basis voor het ontwikkelen van een nieuwe organisatiestrategie. Deze benadering noemen we de narratieve benadering. Graag nemen wij je mee in waar deze narratieve benadering overeenkomt en verschilt van storytelling en waarom we geloven dat de narratieve benadering goed aansluit bij het ontwikkelen van een werkende organisatiestrategie.

Toegevoegd door Huub Raemakers op 25 april 2023

Het vertellen van verhalen gebeurt al sinds de oertijd. Door elkaar verhalen te vertellen dragen we al duizenden jaren kennis over, schetsen we hoe de wereld in elkaar zit en geven we betekenis. Door deze informatie te verpakken in een verhaalvorm, helpen we de luisteraar om zich in te leven en de inhoud beter te onthouden. Het is alsof je er zelf bij bent; een verhaal kan je in je hart raken.

Van zenden naar ophalen

Storytelling gebruikt verhalen als een krachtig marketinginstrument. De lezer wordt aan de hand van een verhaal meegezogen in een visie en een (deels) gestileerde realiteit. Storytelling wil de luisteraar overtuigen, meekrijgen en in beweging laten komen. Doordat de verhalen tot de verbeelding spreken is de methode succesvoller dan een geschreven beleidsnotitie of een uitgewerkt plan van aanpak.

De narratieve benadering heeft een veranderkundige grondslag. In tegenstelling tot storytelling maakt de narratieve benadering geen gebruik van gestileerde realiteit maar van echte ruwe verhalen. Verhalen over werkelijke gebeurtenissen, die worden opgehaald uit en rondom de organisatie. Verhalen die aangeven waar de organisatie naar toe wil en hoe je daar invulling aan kan geven. Deze verhalen geven de luisteraar inzicht in hoe de organisatie nu, vaak aan de randen van de organisatie, werkt zoals je in de toekomst zou willen. De luisteraar wordt daardoor overtuigd (we kunnen het al!) en uitgedaagd (zo doe je dat!) mee te bewegen en in actie te komen, juist vanuit een al in de organisatie aanwezige beweging.

Waarom de narratieve benadering anders is dan storytelling

Verhalenvertellers zijn strategiedragers

Die beweging is in het allereerste begin ontstaan bij cliënten, naasten en professionals. Zij komen in de dagelijkse werkzaamheden in situaties die hen raken. Niet alleen de succesverhalen doen ertoe, ook de lastige verhalen krijgen een plek. Professionals op de werkvloer zien bijvoorbeeld welke initiatieven doodbloeden en waarom dit het geval is. Of initiatieven die helemaal geen goed idee bleken. Maar ook parels van hoe het wel kan. Deze ruwe verhalen worden opgehaald door eigen medewerkers. Hiermee wordt betekenis opgehaald. De strategie is al in de organisatie aanwezig – die hoeft niet meer te worden bedacht.

De Hartekamp Groep heeft haar strategie ontwikkeld met de narratieve methode

Van verhalen naar verandering

Een verhaal is een middel om een nieuwe werkelijkheid te schetsen zodat medewerkers daarheen willen bewegen. In de narratieve benadering zijn verhalen het startpunt van een strategie. Een doorlopend proces van betekenis geven en richting bepalen. Wij geloven dat échte verandering alleen tot stand komt als gebeurtenissen van mensen uit en rondom de organisatie hieraan ten grondslag liggen. Hiermee is de narratieve benadering niet een marketinginstrument maar een veranderkundig strategisch instrument.

Narratieve benadering 2023-1

Verhalen is een proces

Een echt verhaal geeft betekenis en perspectief aan de organisatie. De wereld om ons heen blijft in beweging en daarom zal de strategie-ontwikkeling ook steeds in beweging moeten blijven: een continu proces in plaats van een eenmalig iets. Door het opleiden van eigen medewerkers voor het ophalen van en betekenis geven aan verhalen, wordt verhalen een werkwoord, een blijvend proces in de organisatie.

Meer weten?

De narratieve benaderingWil jij met ons verder praten over hoe we met de narratieve benadering jouw (zorg-) organisatie kunnen helpen? Lees vooral ons whitepaper over narratieve strategie-ontwikkeling of neem vrijblijvend contact met ons op.

Ik heb een vraag

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.