Nieuws TwynstraGudde ondersteunt Utrechtse gemeenten bij de Regionale Energietransitie

Het programmateam Energietransitie van de provincie Utrecht heeft TwynstraGudde gevraagd Utrechtse gemeenten te ondersteunen bij de uitwerking van het participatieproces voor het uitvoeren van de Regionale Energietransitie. Op dit moment worden er in de provincie Utrecht drie uitgewerkt, namelijk in de regio’s U16, Foodvalley en Amersfoort. Een essentiële succesfactor voor het behalen van deze ambitieuze doelstelling, en een succesvolle strategie om de RES 1.0 uit te voeren, is een goed georganiseerde participatie van bewoners, bedrijven, netbeheerders, natuurorganisaties en andere betrokken partijen.

Toegevoegd door Mike van Moerkerk op 7 juli 2021

We ondersteunen de provincie op basis van advies en reflectie bij de RES-participatie aan gemeenten. Hiervoor bieden we vijf verschillende vormen van ondersteuning, met een combinatie van inspiratie, advies en praktische toepassing:

  • Participatie start-up (PSU) RES.
  • Inspiratie- en werksessie strategisch omgevingsmanagement (SOM).
  • Expertreview participatieplan.
  • Moderator bijeenkomst participatieplan.
  • Inspiratiesessie mensgerichte energietransitie en social design.

Om de gemeenten te helpen een keuze te maken in de juiste vorm van ondersteuning hebben we adviesproducten gemaakt, waarin per vorm van ondersteuning omschreven staat welke activiteiten worden uitgevoerd, waarom en wanneer dit in het proces voor desbetreffende gemeente interessant is en welke concrete producten dit oplevert. Het is een combinatie van inspiratie, advies en praktische toepassing.

Gemeenten kunnen bij de provincie Utrecht aangeven welke specifieke ondersteuning ze wensen. De verschillende vormen van ondersteuning kunnen in verschillende fasen van (de ontwikkeling van) het RES-participatietraject interessant zijn. Het is mogelijk voor gemeenten om meerdere trajecten te kiezen, waarbij de coördinatie van deze activiteiten bij de provincie behouden blijft.

Wil je meer weten over het participatieproces voor het uitvoeren van de Regionale Energietransitie? Vul dan onderstaand formulier in. Een van onze adviseurs neemt dan op korte termijn contact met je op.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.