Blog Transparantie als basis voor netwerkzorg: drie elementen

Stijgende zorgkosten, vergrijzing en een steeds groter wordend arbeidstekort bedreigen de houdbaarheid van de zorg. Het verbeteren van samenwerkingen tussen zorgorganisaties, zorginkopers en overheidsorganisaties is een belangrijk onderdeel van de zorg van morgen. Als het over samenwerken gaat dan gaat het al snel over vertrouwen. Een belangrijk en vaak onderbelicht(!) element hiervan is transparantie. Maar welke rol heeft transparantie in netwerkzorg en hoe kun je het inzetten om vertrouwen te verbeteren?

Toegevoegd door Jasper Oudshoorn op 30 mei 2022

Een paar jaar geleden studeerde ik af op dit onderwerp en ook tijdens mijn werk als adviseur kom ik dit onderwerp regelmatig tegen, in ons magazine Samenwerken in de zorg is hier ook aandacht aan besteed. In dit blog neem ik je mee in drie belangrijke elementen van transparantie.

cijfers-voor-blog-01-2 Transparantie is informatie

Transparantie gaat over het bewust delen van informatie met een andere organisatie. Dit kan gaan over verschillende aspecten zoals het proces, kosten, resultaten en (eigen) belangen. De kwaliteit van de gedeelde informatie speelt een belangrijke rol. Is de informatie duidelijk, up-to-date en correct?

Hoe hoger de (ervaren) kwaliteit van de informatie hoe beter. Denk hier niet vanuit je eigen perspectief, maar vanuit het perspectief van de ontvanger. Informatie die voor jou en je organisatie wellicht gesneden koek is, kan voor een andere organisatie moeilijk te duiden zijn.

cijfers-voor-blog-02-2 Inzicht geven in je financiën onnatuurlijk?

Een samenwerking start regelmatig met een pilot of proeftuin. Meestal zijn deze incidenteel gefinancierd. Hierdoor lopen veel succesvolle pilots vast als de tijd rijp is voor opschaling. Dit is namelijk het moment waarop structurele financiering nodig is. Het organiseren van deze financiering mislukt geregeld doordat partijen hun eigen (financiële) belang boven het belang van het collectief stellen, de samenwerking onvoldoende afgestemd is met de eigen organisatie of omdat er te weinig kennis is over het financieringsdomein van de samenwerkingspartner.

Door transparant te zijn over de financiële gevolgen voor én belangen van je organisatie wordt het makkelijker om deze financiering structureel te organiseren. Inzicht geven in je financiën voelt lastig of onnatuurlijk maar leidt tot een brede basis van vertrouwen. Deze basis is belangrijk voor het opschalen van de samenwerking en voor het organiseren van structurele financiering.

cijfers-voor-blog-03-2 Kwaliteit van de organisatie en communicatie

De ervaren kwaliteit van de partij(en) waarmee samengewerkt wordt, speelt een belangrijke rol. Het komt een samenwerking niet ten goede als de kwaliteit van de andere partij(en) onvoldoende is of onvoldoende kan worden ingeschat. Een organisatie met een slechte reputatie wordt in het algemeen niet gezien als een prettige samenwerkingspartner.

Transparantie speelt hierin op twee manieren een belangrijke rol. Enerzijds betekent dit het duidelijk en eerlijk communiceren van behaalde resultaten. Of juist waarom deze niet behaald zijn. Anderzijds heeft dit te maken met de manier waarop gecommuniceerd wordt. Door middel van nauwkeurig, duidelijk en volledige informatie over resultaten en prestaties ontstaat een betere vertrouwensrelatie.

1+1=3

De relatie tussen transparantie en vertrouwen is wederkerig. Ze versterken elkaar en de samenwerking. Een brede basis van vertrouwen is belangrijk om bijvoorbeeld te delen welke (tegenstrijdige) belangen jouw organisatie heeft. Deze relatie vraagt continu aandacht en onderhoud. Organisaties moeten blijven werken aan duidelijke, up-to-date en correcte informatie.

Transparantie wordt nog té weinig gezien als onvermijdelijk onderdeel van vertrouwen. Bewust zijn van het belang van transparantie is nodig, want hier moet je actief aan werken. Hoe transparant is jouw organisatie in samenwerking eigenlijk?

Meer weten?

Ben jij benieuwd hoe bestuurders omgaan met deze vragen en hoe zij de eigen organisatie klaar maken voor een volgende stap? Op 3 juni hebben wij hierover het webinar De volgende stap in netwerkzorg georganiseerd, waarin Albert van Esterik (bestuursvoorzitter GGz Centraal) en Carolijn Ploem (lid Raad van Bestuur Radboudumc) hun ervaringen hebben gedeeld. Wil je de opname hiervan graag ontvangen? Vul dan onderstaand formulier in en ontvang de opname direct in je mail.

Aanvragen opname webinar

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.