Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu

  Blog Succesvol samenwerking in de eerstelijnszorg versterken

  De eerstelijnszorgverlening speelt een centrale rol in de Nederlandse gezondheidszorg. Ook als het gaat om het opvangen van de groeiende zorgvraag en het beperken van de zorgkosten. Er wordt dan ook stevig geïnvesteerd in het versterken van de samenwerking van de eerstelijnszorg, maar dat lukt niet vanzelfsprekend. Hoe zorgen we samen dat dit succesvol verloopt?

  Toegevoegd door Paul Boon op 18 november 2022

  Eerstelijnszorg is laagdrempelige zorg die dicht bij de burger wordt verleend. Door huisartsen, apothekers, wijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten, verloskundigen, diëtisten en andere paramedische zorgaanbieders. Goed ingerichte eerstelijnszorg kan voorzien in een groot deel van de zorgbehoefte van burgers en daarmee het beroep op de duurdere voorzieningen in de tweedelijnszorg kan beperken. De verschuiving van zorg naar de eerstelijn zit in een stroomversnelling en ook het Integraal Zorgakkoord zet hier verder op in. Dit doet een groot beroep op eerstelijnszorgverleners, hun praktijken en de onderlinge samenwerking.

  Regionale samenwerking in de eerstelijnszorgverlening

  Samenwerken in de eerstelijn is niet langer vrijblijvend, maar noodzaak om het hoofd te bieden aan urgente thema’s. Zoals arbeidsmarktproblematiek, digitalisering, toename van chronische zieken en kwetsbare patiënten die langer thuis blijven wonen. Thema’s die je als individuele praktijkhouder niet alleen kunt oppakken. Regionale, multidisciplinaire samenwerking ligt voor te hand, in combinatie met een wijkgerichte aanpak. Een sterkere samenwerking zorgt volgens verschillende koepels bovendien voor ‘meer eenheid, kortere lijnen, meer slagkracht en duurzamere oplossingen’. Om de eerstelijnszorgverlening te verbeteren en de individuele praktijkvoering te ondersteunen.

  Succesvol samenwerking in de eerstelijnszorg versterken

  Steeds professionelere regio-organisaties

  De samenwerking in de eerstelijnszorg wordt traditioneel al (deels) vanuit een regionale huisartsenorganisatie (RHO) opgepakt. Enkele regio’s gaan zelfs een stap verder en hebben samen een multidisciplinaire regio-organisatie ingericht, waarin verschillende mono-disciplines zijn verenigd. Deze is actief op praktijk-, wijk- en regionaalniveau. Een goed ingerichte regio-organisatie kan zo zorgverleners ondersteunen en ontzorgen in het verbeteren van de eerstelijnszorgverlening. Door een eenduidige vertegenwoordiging van de achterban sta je daarnaast ook sterker in gesprekken met verzekeraars over bijvoorbeeld de O&I-gelden en hoe deze vervolgens op de meest slimme wijze ingezet moeten worden. Bovendien helpt het om te komen tot minder versnippering en het verminderen van de bestuurlijke drukte.

  Samenwerken vergt vertrouwen tussen betrokken partijen

  Wij komen regio-organisaties in verschillende vormen tegen (stichtingen, coöperaties etc.). Voor alleen de huisartsen (zoals Rijnmond Dokters). Of juist in een multidisciplinaire setting, waar bijvoorbeeld ook de apothekers en fysiotherapeuten aan deelnemen. Soms ook met een sterk wijkgerichte organisatie. Iedere regio is anders. Belangrijk is dat er vanuit vertrouwen aan een gedragen regioplan wordt samengewerkt en dat de regio-organisatie tegelijk slagvaardig kan zijn. Dit vereist een passende (bestuurlijke) inrichting zodat met mandaat namens de betrokken achterban samenwerkingsafspraken gemaakt kunnen worden. Een samenwerking waarin alle betrokkenen voldoende inspraak hebben, maar ook dat samen tastbare resultaten geboekt worden. Bijvoorbeeld met behulp van de O&I-gelden, waarmee zowel de planning/coördinatie van de eerstelijnszorg in de regio als de verbetering van de kwaliteit en kosten van de (multidisciplinaire) zorg moet worden gerealiseerd.

  Uitvoeringskracht organiseren

  Vanuit het regioplan wordt samen gewerkt aan verbeterinitiatieven rondom bijvoorbeeld chronische zorg, MTVDP, digitalisering, zorg op afstand, JZOZP, kwetsbare ouderen, GGZ, praktijkmanagement, GLI’s etc. De regio-organisatie zorgt in veel gevallen ook voor de uitvoeringskracht. Er wordt voorzien in deskundige projectleiders, werkgroepen, (wijk)coördinatoren die projectmatig werken aan de beoogde resultaten in de regio en/of wijken. Samenwerken doe je namelijk niet voor niks: het moet wel iets opleveren. Zichtbare en gezamenlijk gevierde successen motiveren alle betrokkenen om energie te blijven steken in de samenwerking. Een leuke, maar vaak uitdagende klus voor een regio-organisatie die vaak nog sterk in ontwikkeling is.

  Lees meer over ons werk als ‘Projectleider Wijkmanagement Dokterszorg Friesland’

  Meer weten?

  Wil je een keer met ons sparren over het (door)ontwikkelen van een regio-organisatie? Bijvoorbeeld over de (bestuurlijke) inrichting, in het opstellen van een regioplan of in de uitvoering van programma’s en projecten als regio-organisatie. Neem gerust contact met ons op.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen