Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu

  Blog Smart building: eerst weten, dan meten

  De markt van slimme gebouwtechnologie ontwikkelt zich met een sneltreinvaart. Buzzwords zoals slimmere gebouwen, gezonde gebouwen en smart buildings en -grids vliegen ons om de oren. Elke maand dienen zich nieuwe partijen aan in deze markt. Nieuwe hardware en verbeterde toepassingen zijn aan de orde van de dag. De data die wordt verzameld is steeds meer bruikbaar en accurater.

  Toegevoegd door Marloes Emmen op 4 februari 2020

  Echter staat de technologie en de toepassing daarvan nog in de kinderschoenen. De toepassingen van vandaag zijn morgen alweer verder ontwikkeld. Welke data gebruik je nu echt? Het is gemakkelijk om een kantoor vol te hangen met de technologie om zodoende een hele bak met data te verzamelen. Maar het is eerst van belang dat je als opdrachtgever vooraf goed nadenkt wat je wilt weten. Het toepassen van slimme gebouwtechnologie kan vervolgens een oplossingsrichting zijn die de waarde gaat toevoegen en de investering waard is.

  Wie is de gebruiker van de data?

  Het is dus belangrijk om vooraf te achterhalen wat je wilt weten voordat je gaat meten. Het toepassen van slimme technologieën is namelijk geen doel op zich, maar een middel om een doel te bereiken. Dit doel kan een gezonder werkklimaat zijn, energiebesparing, het vinden van een vergaderzaal of collega zonder te zoeken of het meten van de benutting van een ruimte. Om te achterhalen voor welk doel de data gaat dienen, is het nodig om achter het belang te komen van de (eind)gebruiker van de data. Zo heeft een werknemer een ander belang dan de gebouweigenaar. En kan de huurder weer een ander belang hebben dan de facilitair manager. Een voorbeeld; het meten van het gebruik van een vergaderzaal in een kantoor kan per "gebruiker" verschillen:

  • Werknemer: hoe kan ik zo snel mogelijk een vrije vergaderzaal vinden?
  • Gebouweigenaar: hoe kan ik energie besparen in de vergaderzaal?
  • Facilitair manager: hoe kan ik de no-shows in de vergaderzaal omlaag brengen?
  • Facilitair/HR: hoe zorg ik ervoor dat het klimaat in de vergaderzaal optimaal blijft?
  • Leverancier: is het nodig om de vergaderzaal vandaag wel of niet schoon te maken?

  s1503_figuur_slimme_gebouwtechnologie_v2_bdrWat leveren de uitkomsten mij op?

  Wanneer het doel helder is, is het tijd om stil te staan bij de vraag of slimme gebouwtoepassing überhaupt wel de juiste oplossing is. Vraag je jezelf goed af: Levert de toepassing van slimme gebouwtechnologie echt toegevoegde waarde op? Zo is het terugdringen van no-shows niet altijd opgelost door alle vergaderzalen vol te hangen met sensoren. Wellicht dat gedragsinterventies juist een sterker effect hebben. Denk bijvoorbeeld aan het maken van gezamenlijke afspraken, het opstellen van (ongeschreven) regels of het toepassen van nudging (een duwtje in de goede richting) door het inzichtelijk maken van de kosten van niet komen opdagen van de medewerker.

  Vraaggestuurd of aanbodgedreven?

  Aan het begin van dit blog werd het al beschreven; de markt is constant in ontwikkeling. Hoe weet de klant wat hij moet weten? Wellicht dat de markt al nieuwe toepassingen heeft ontwikkeld die nieuwe inzichten bieden waar de klant nog niet eerder aan heeft gedacht. Moet de eindgebruiker daarom niet worden geïnspireerd door de markt? Organisaties die een nieuwsgierige houding aannemen raken het snelst bekend met de nieuwste toepassingen. Een aantal organisaties zijn zich bewust van de snelle ontwikkeling van de technologie en nemen daadwerkelijk deze nieuwsgierige houding aan. Grote multinationals zoals Booking.com, Deloitte en Microsoft zitten voor op de golf. Ze staan open voor pilot projecten van verschillende aanbieders. Op deze manier raken ze op kleine schaal bekend met de techniek. Werkt deze niet, dan is er een kleine investering gedaan. Biedt de techniek toegevoegde waarde, dan is er ruimte om op te schalen. Het credo luidt: niet top-down implementeren maar bottom-up experimenteren.

  Op 18 februari spreken wij tijdens meetup ‘Smart Buildings: meer dan technologie’ bij Microsoft Nederland, georganiseerd door Bouwregienetwerk.  Hierin gaan wij in op de nieuwe (technologische) ontwikkelingen rondom smart buildings. Tevens krijg je aan de hand van praktijkcases inzicht in wat smart buildings vergen van jouw organisatie, de impact die het heeft op jouw vastgoedstrategieën en risicoallocatie. Klik hieronder voor meer informatie over of om je in te schrijven voor deze meetup.

  Meer informatie

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen