TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Blog Routekaart onmisbaar bij (her)ontwikkeling van zorghuisvesting en -terreinen

  Op tal van terreinen worden aanzienlijke inspanningen gepleegd om mensen op verantwoorde wijze langer thuis te laten wonen. Dit geldt vooral voor ouderen met somatische aandoeningen; zij ontvangen indien mogelijk thuis de gewenste zorg en ondersteuning. Tegelijkertijd hebben de mensen die een beroep (moeten) doen op een intramurale vorm een zwaardere en complexe(re) zorgvraag.

  Toegevoegd door Erwin Uil op 5 september 2021

  Het aantal ouderen in de Nederlandse samenleving neemt daarnaast de komende 20 jaar toe. Met name de toename van het aantal 85-plussers zal resulteren in een stijgende vraag naar intramurale zorg in het algemeen en verpleeghuiszorg in het bijzonder.

  'Zorg en ondersteuning thuis', verpleeghuiszorg, 'beschut wonen met zorg op afroep'. We zien al deze vormen naast elkaar. Hoe ga je hier als zorgorganisatie mee om en wat betekent dit voor je locaties en vastgoed?

  (Her)Ontwikkeling van zorgterreinen en -gebouwen in de langdurige zorg-Blog

  Huisvestingsdilemma’s

  De groei van de maatschappelijke uitdagingen om kwetsbaren (en ouderen) te huisvesten vraagt om een langetermijnvisie op het huisvesten van de doelgroep. Veel zorginstellingen staan daarmee voor strategische keuzes op het gebied van hun zorgvastgoed en zorghuisvesting.

  Voor veel aanbieders zijn kleinschaligheid en verbinding met de omgeving bijvoorbeeld belangrijk. Locaties dienen te zijn ingebed in de lokale gemeenschap en goed bekend bij haar bewoners. Daarnaast zijn functionaliteit, financiële haalbaarheid en duurzaamheid belangrijke criteria bij keuzes rondom huisvesting. Soms zijn locaties (te) groot, is de zorghuisvesting verouderd en past deze niet meer bij de zorgvisie, de zorgvraag en de huidige kwaliteitseisen.

  Het toewerken naar flexibele en toekomstbestendige huisvesting in deze context vraagt nogal wat. Wat is onze visie op zorg, wat zijn onze strategische doelstellingen. Maar ook: hoe en waar moeten we beginnen, hoe organiseer ik het proces, wie zijn de stakeholders, doe ik het alleen of zoek ik de samenwerking met partijen zoals woningcorporaties of misschien wel een ontwikkelaar, wat gaat het kosten en hoe lang gaat het duren?

  Een routekaart als verbindend element tussen vakdisciplines

  schematische routekaart blog-01TwynstraGudde heeft een routekaart ontwikkeld om grip te bieden bij het aanpakken van dergelijke (her)ontwikkelingsvraagstukken. Onze ervaring is dat voor veel zorginstellingen niet alleen de huisvestingscomponent een rol speelt maar ook een gebiedsontwikkelingscomponent. Beide componenten, de zorghuisvesting én de gebiedsontwikkeling, zouden ‘hand-in-hand’ moeten oplopen gedurende het proces. En dat is waar het vaak aan ontbreekt.

  Een routekaart kan helpen om ‘taal’ te geven aan beide vakgebieden en maakt inzichtelijk hoe beide met elkaar samenhangen, welke afhankelijkheid er is in de producten en wat dat vraagt in de samenwerking. Een routekaart geeft daarmee houvast en biedt richting voor het complexe proces dat wordt doorlopen. De routekaart biedt een geïntegreerde vorm van zorghuisvesting  gebiedsontwikkeling.

  Hoe het werkt

  Vanuit de visie op zorg en de identiteit van je organisatie kunnen keuzes gemaakt worden: waar zijn we (niet) van? Deze visie vormt de basis voor de verdere planontwikkeling en de vertaling naar leidende principes voor huisvesting en omgeving.
  We lichten enkele aspecten uit de routekaart kort toe.

  Twee sporen

  De routekaart bestaat uit twee sporen: het zorghuisvestingsspoor en het gebiedsontwikkelingsspoor. Beide ‘sporen’ spelen een rol in de (her)ontwikkeling die met elkaar in samenhang moeten worden vormgegeven. De complexiteit zit in het feit dat beide sporen een eigen dynamiek hebben. Zo is het zorghuisvestingspoor meer projectmatig van karakter, terwijl het gebiedsontwikkelingsspoor veel procesmatiger, bijna organisch, van karakter is.

  Luister ook de podcast ‘Hoe Hilversum huisvesting hervormt’ over Liv Inn. Een woonzorgcomplex waar zorgbehoevenden en fitte ouderen samenleven.

  Besluitvorming

  Het organiseren van besluitvorming is van belang om de opgave te blijven verbinden met de organisatie. Ook is het belang van besluitvorming dat beide ‘sporen’ worden uitgelijnd; immers moeten de producten die worden gemaakt op elkaar aansluiten. Met beslismomenten worden daarmee ‘ankerpunten’ aangebracht.

  Producten

  Door in de routekaart producten te benoemen, kan er resultaatgericht worden gewerkt. De focus is gericht op het opleveren van het betreffende product – maar wel met het comfort dat het ‘grotere plaatje’ is geborgd; immers maakt het deel uit van een groter geheel: de routekaart.

  Communicatie

  De routekaart geeft ‘taal’ aan elkaars vak. Die van de zorg, van gebiedsontwikkeling, maar ook van betrokken partners zoals corporaties, gemeenten, marktpartijen en ketenpartners. Deze gemeenschappelijke taal is van belang om daarmee elkaar te begrijpen en te zien hoe beide (vak)werelden zich tot elkaar verhouden en dus van elkaar afhankelijk zijn.

  Participatie

  De routekaart geeft inzicht in de te zetten stappen. Vanaf het begin is de participatie van bewoners, medewerkers, omwonenden en stakeholders zoals de gemeente en samenwerkingspartijen een essentiële succesfactor. Vanwege de inbreng (het maakt het plan beter en sterker), om draagvlak te creëren en om vanaf de start te werken aan een gemeenschappelijk doel.

  Risico’s

  De procesinrichting zoals opgenomen in de routekaart, geeft de ruimte om eventuele risico’s van invloed op ‘het andere spoor’ sneller inzichtelijk te maken en hierop te acteren.

  Meer weten over de routekaart? 

  Wil je meer weten over wat wij voor je organisatie en huisvestingsvraagstukken kunnen betekenen? In een vrijblijvend gesprek gaan we graag in op jullie opgave en krijg je onze eerste aanbevelingen aangereikt. Interesse? Vul dan hieronder je gegevens in.

  Neem contact op

  Alle mensen

  Neem contact op

  Alle mensen