Blog Projectmanagement – je onderscheiden met drie essentiële eigenschappen

Zachte vaardigheden zijn voor projectmanagers in de zorg minimaal net zo belangrijk als harde vaardigheden. Misschien zijn ze zelfs belangrijker. De zorg is immers mensenwerk. Een goed idee, een perfect plan, voldoende budget en mandaat is niet voldoende voor een succesvolle verandering. Ook de veranderkundige vaardigheden zijn keihard nodig. In dit blog neem ik je graag mee in drie ‘zachte’ vaardigheden die een goede projectmanager moet hebben om een verandering tot een succes te maken.

Toegevoegd door Paul Boon op 16 september 2020

Elke projectmanager zet standaard zijn ‘harde’ vaardigheden in. Je wilt immers dat de beoogde uitkomsten van het project er daadwerkelijk komen. Maar om grip te houden op de kernprocessen in je project, moet de projectmanager ook ‘zachte’ vaardigheden inzetten, zoals goed kunnen communiceren, kunnen verbinden, relaties onderhouden, (organisatie)sensitiviteit en teamontwikkeling.

De vier processen van projectmanagement

Om in een project de voortgang erin te houden en de werkzaamheden te coördineren, is er projectleiderschap nodig. Een project succesvol leiden, vraagt van de projectmanager doorlopende aandacht - in de visie van TwynstraGudde – voor vier kernprocessen:

  1. De methode: stapsgewijs en resultaatgericht toewerken naar het eindresultaat.
  2. De organisatie: de ‘formele’ ophanging (incl. mandaat) van het project in de organisatie.
  3. Het team: de kunst om een (tijdelijk) projectteam succesvol te laten samenwerken.
  4. De omgeving: het tijdig, actief en gericht, betrekken van de omgeving.
projectmanagement in de zorg

Projectmatig werken is aan de ene kant een puur methodische, rationele manier van werken. Aan de andere kant is het meer een ambacht die bevlogen projectmanagers zich eigen hebben weten te maken. Het gaat om precisie en maatwerk. Ze werken met passie en streven naar een optimaal projectverloop. Uitzonderlijke projectmanagers blinken in mijn ogen uit in drie essentiële zachte eigenschappen: intuïtie, empathie en perspectief.

1. Intuïtie - zonder kom je er niet

Projecten functioneren bijna altijd in een omgeving die bol staat van verrassingen, verwarring en toevalligheden. Dat maakt het onmogelijk alles nauwgezet te voorspellen en te plannen. Professioneel projectmatig werken is niet puur methodisch werken en het opstellen en volgen van plannen. Ervaren projectmanagers hebben geleerd te luisteren naar een belangrijke, zachte vorm van sturing: hun intuïtie.

2. Empathie – ook bezorgd zijn om de mens, niet alleen het resultaat

Het vermogen om de gevoelens van anderen tijdig te herkennen en te delen - is één van de belangrijkste instrumenten in de gereedschapskist van een projectmanager. Het vermogen om een omgeving te creëren waarin mensen zich veilig voelen en vertrouwen hebben in elkaar. Zodat de mensen, maar ook het project zelf er beter van worden. Zowel binnen de projectorganisatie, als daar omheen. De test daarbij: als je iemand vraagt hoe hij zich voelt bij dit project, kan het je dan echt schelen?

3. Perspectief – begrijpen wat (geen) houvast biedt

De projectmanager moet een aansprekend perspectief kunnen creëren, waarom het project nu en op deze wijze wordt uitgevoerd. Wat is de basis van de opgave, de noodzaak en het nut. Welke impact gaat de verandering hebben en hoe gaat de toekomst eruitzien? Dat perspectief leidt onherroepelijk ook tot afwijkende perspectieven en biedt zo een kijkglas op (mogelijke) spanningen en irritaties t.a.v. het project. Botsende perspectieven (en de soms daarbij gepaarde conflicten) zijn vaak nodig helder te krijgen waar je project geen houvast biedt of bijgesteld moet worden.

Lees meer over de kracht van projectmatig werken in de zorg

Meer weten?

Projectmanagement in de zorg is – net als de zorg zelf – mensenwerk. Projectleiderschap was, is en blijft nodig om het werk van mensen te coördineren. Veel projectleiders lijken zich niet erg bewust van hun eigen stijl te zijn, waar potentieel ligt tot verbetering of welke ‘zwakheden’ gecompenseerd moeten worden door anderen. Met onze ervaring, kennis en expertise helpen wij je graag je ambacht als projectmanager te ontwikkelen. Bijvoorbeeld in één van onze trainingen, workshops of met behulp van (persoonlijke) coaching. Heb je hier behoefte aan? Neem dan contact met mij op.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.