TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Download Overzicht van de beleidskaders voor de energietransitie

  De weerbarstige werkelijkheid van de energietransitie; een smeltkroes aan beleid waarvan de samenhang soms moeilijk te duiden is. Wij hebben een helder overzicht van plannen, beleidsprogramma’s en visies voor de energietransitie gemaakt. Dit inzicht helpt ons in het bij elkaar brengen van vraagstukken die verschillende beleidsvelden raken. Opdrachtgevers kunnen dan ook rekenen op een integrale langetermijnaanpak bij het realiseren van duurzaamheidsplannen.  

  Toegevoegd door Boris Berkhout op 11 april 2023

  De energietransitie is een enorme opgave. Om deze opgave te realiseren en de uitwerking in goede banen te leiden is een grote verzameling aan beleidskaders ontwikkeld. Zo blijkt: op basis van onze analyse komen wij op meer dan 25 verschillende documenten. Met de beleidskaders creëert de overheid een manier om langetermijnperspectieven te schetsen, duidelijkheid te geven over de marktordening, regie te voeren op ruimte en te sturen op de klimaat- en beleidsdoelstellingen. Dit geeft duidelijkheid aan alle betrokken partijen over het speelveld en zekerheid voor hen om te kunnen investeren in verduurzamingsopties.

  Overzicht van beleidskaders voor een versnelde energietransitie

  In onze projecten binnen de energietransitie hebben wij dagelijks te maken met verschillende beleidskaders. Uit eigen ervaring hebben wij geconstateerd dat de hoeveelheid aan beleidskaders en de samenhang hierin regelmatig voor onduidelijkheid zorgt. Voor een versnelling van de energietransitie is dit niet gewenst. Om de samenhang te duiden hebben we de verschillende beleidskaders geanalyseerd en vertaald naar een helder overzicht. Zo helpen wij onze opdrachtgevers plannen te realiseren binnen een arena die continu in beweging is. 
  In het overzicht hebben we een onderscheid gemaakt op basis van drie hoofdlijnen: het beleid per sector (vanuit het klimaatakkoord), kaders voor ruimtelijke ontwikkeling en de integrale afweging tussen deze beide onderwerpen. Naast dit overzicht zijn er aanvullende beleidskaders o.a. voor de grondstoffentransitie en kaders die zijn ontstaan uit de noodzaak voor extra versnelling. Wij hebben ervoor gekozen om alleen de beleidskaders mee te nemen die direct van toepassing zijn op de sectoren zoals gedefinieerd in het klimaatakkoord.

  Overzicht van de beleidskaders voor de energietransitie

  In de integrale afweging komen de ambities, doelstellingen, de aanpak van de sectoren en de ruimtelijke planning samen. Op die manier kan een afweging worden gemaakt op basis van de beperkte beschikbare ruimte die we in Nederland hebben en de te behalen doelen. Deze beschikbare ruimte hebben we niet alleen nodig voor onze energie, maar ook voor nog tal van andere onderwerpen zoals de woningbouwopgave, de transitie van het landelijk gebied  en de kwetsbare natuurgebieden.

  Wij begeleiden onze opdrachtgevers in processen om tot afwegingen te komen. Dit doen wij door bij te dragen met ervaren adviseurs op het gebied van ruimtelijke ordening, omgevings- en projectmanagement en strategie-  en beleidsontwikkeling. 

  Nationaal én provinciaal aan de slag

  Dit jaar staat er een belangrijk onderwerp op de agenda om vervolgstappen te kunnen maken naar een integraal energiesysteem van de toekomst. Naast het bestaande nationale Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK), dat voornamelijk gericht is op de industrie, gaan de provincies aan de slag (of zijn daarmee bezig) met het opstellen van het provinciaal MIEK (pMIEK). Het pMIEK vormt een integraal beeld over de energievoorziening, de ruimtelijke inrichting en de mogelijke versnelling van de benodigde infrastructuur in de provincie. TwynstraGudde is zowel actief binnen het MIEK onder het uitvoerende programma PIDI , als het opstellen van het pMIEK.  

  Ook aan de slag met het energiesysteem van de toekomst?

  Ben je als organisatie op zoek naar een partner met een integrale kijk op ons energiesysteem van de toekomst?  Wij verkennen graag wat we voor elkaar kunnen betekenen. Lees ook meer over de eerste praktijkpilot in de provincie Zeeland voor een nieuwe integrale aanpak van de regionale energietransitie en over het beslismodel dat gemeenten helpt aan snellere realisatie van duurzaam energiesysteem.

  Benieuwd naar het overzicht van de beleidskaders? Dat is hieronder te downloaden.

  Overzicht van de beleidskaders voor de energietransitie-plaatje

  Download dit overzicht in pdf formaat.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen