Inspiratiebijeenkomst - 30 september 2021 Op expeditie naar de gebouwde omgeving van morgen

Het werkveld van gemeenten, nutsbedrijven, woningcorporaties en andere partijen is door de energietransitie in de gebouwde omgeving volop in beweging. De oproep om wijken te verduurzamen, de energietransitie in te passen in de ruimte en dat vooral samen te doen klinkt alom. Maar wat vraagt dat in de praktijk van professionals, overheden en bewoners die daarmee bezig zijn?

Toegevoegd door Floor hooge Venterink op 23 augustus 2021

Op 30 september organiseren wij hierover een inspiratiebijeenkomst en krijg je antwoord op deze vraag door concrete projecten te bezoeken en door diverse inspiratiesessies, waarin actuele thema’s en de laatste ontwikkelingen rondom de energietransitie centraal staan.

Programma

Het programma van deze middag ziet er als volgt uit:

  • 14.00 – 14.15 uur: Ontvangst
  • 14.15 – 14.45 uur: Inhoudelijke sessie door Olof van der Gaag, directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie
  • 14.45 – 16.00 uur: Deelsessieronde 1 – Op excursie naar een project in Amersfoort
  • 16.15 – 17.15 uur: Deelsessieronde 2 – Inspiratiesessies
  • 17.15 – 17.30 uur: Plenaire afsluiting
  • 17.30 – 18.30 uur: Borrel

Deelsessieronde 1 - Excursie

Je gaat op bezoek bij een organisatie in Amersfoort en kunt met eigen ogen zien hoe de desbetreffende organisatie uitvoering geeft aan de energietransitie. Je kunt voor deze sessie de keuze maken uit een van de volgende excursies:

1. De Alliantie - Verbeteren en verduurzamen van corporatiewoningen: een ronde door Soesterkwartier.

In de wijk Soesterkwartier heeft de Alliantie de afgelopen jaren diverse wooncomplexen aangepakt via het programma E-sequent. Het doel was overal gelijk: zorgen voor energiezuinige en daardoor meer comfortabele woningen, binnen een geoptimaliseerd proces met vaste uitvoeringspartners. Daarnaast brengt een lager energieverbruik de woonlasten voor de huurder omlaag. De wijze waarop de woningen aangepakt werden, was niet overal gelijk. Dat komt vooral door de verschillen tussen de complexen: appartementen en eengezinswoningen, en het betreft zowel huur- als koopwoningen. Dat vraagt om maatwerk, ook omdat een aantal woningen historische beeldwaarde genieten. Tijdens deze excursie fietsen we langs de verschillende complexen en hoor je hoe de Alliantie de verduurzamingsopgave aanpakt.

2. Woningcorporatie Portaal - Een groene woonstart, hoe doe je dat? Experimenteren samen met bewoners.

Woningcorporaties willen graag hun woningen verduurzamen, maar dat kunnen ze niet alleen. Het gedrag van huurders speelt een belangrijke rol in het energieverbruik. Bovendien is de vraag hoe je bewoners kunt laten profiteren van het verduurzamen van de eigen woning. Woningcorporatie Portaal is nu in een aantal complexen samen met bewoners aan de slag om samen de woning en woonomgeving te verduurzamen. Er wordt geëxperimenteerd met verschillende rollen en impulsen. Wat werkt om bewoners in beweging te krijgen om zelf te gaan verduurzamen? En kan verduurzaming ook het samen leven positief beïnvloeden? In een pilot probeert Portaal met een groen energie aanbod bewoners positief te stimuleren om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun woonomgeving. Niet alleen verduurzaming van energiegebruik speelt daarbij een rol, ook de verbetering van sociale duurzaamheid door meer betrokkenheid in de wijk.

Annemieke van Doorn gaat met je in gesprek over community building met bewoners rondom duurzaamheidsprojecten, waarbij ze de acties van Portaal toelicht en gezamenlijk nieuwe initiatieven verkent.

3. Gemeente Amersfoort - Aardgasvrije wijken: van transitievisie naar uitvoering; ervaringen in Schothorst-Zuid.

In Amersfoort neemt de gemeente stappen om de CO-uitstoot terug te brengen en te stoppen met het gebruik van aardgas. Hiervoor is de Transitievisie Warmte opgesteld. Schothorst-Zuid is de eerste wijk waar een concreet voorstel ligt. Ga met ons mee naar Schothorst-Zuid! We vertellen je graag over het voorgaand proces van afwegingen en keuzes én over de dialoog met bewoners en het bewonerscollectief nu.

4. Warmtebedrijf Amersfoort - Een slim groen warmtenet.

Warmtebedrijf Amersfoort gaat een slim groen warmtenet aanleggen in de stad Amersfoort. Het water in het warmtenet wordt alleen verwarmd door duurzame energiebronnen. Graag nemen we je hierin mee. Mét een bezoek aan de warmteinstallatie die met biogrondstoffen en E-boilers De Nieuwe Stad op een duurzame manier van warmte voorziet.


Blog2

Deelsessieronde 2 - Inspiratiesessies

Adviseurs van TwynstraGudde vertellen meer over de tools en methoden die je kunt inzetten om wijken te verduurzamen en hoe je dit samen met stakeholders doet. Je kunt kiezen uit een van de volgende inspiratiesessies:

1. Tips & tricks bij de organisatie van een duurzame aanpak.
Begeleiders: Arjan Raatgever en Marco van Lente

Jouw organisatie wil resultaten boeken in de verduurzaming van jouw gemeente, vastgoedportefeuille of bedrijf. Maar hoe organiseer je dat slim? Op basis van ervaringen met gemeentelijke programma’s duurzaamheid en inzichten uit de vakken programmamanagement en organisatiekunde delen Arjan en Marco handige tips & tricks voor de organisatie van jouw duurzame aanpak. Welke strategische, organisatorische en sturingskeuzes kun je maken om jouw programma zo effectief mogelijk te maken? Tijdens de sessie delen Arjan en Marco ook hun ervaringen uit de adviespraktijk. De inhoud van de sessie wordt aangepast aan de inbreng van eigen inzichten en vragen van de deelnemers.

2. Route naar toekomstbestendig commercieel en maatschappelijk vastgoed binnen de energietransitie.
Begeleiders: Pieter Wackers en Jurgen Jaakke

Hoe investeer je als eigenaar op de juiste momenten in de toekomst van jouw gebouw? Wat is een kosteneffectieve strategie en wat zijn natuurlijke investeringsmomenten? In deze sessie lichten Pieter en Jurgen aan de hand van een Portefeuille Routekaart toe hoe je een CO2 doelstelling voor 2030-2050 vertaalt naar concrete projecten. Ze leggen uit hoe je de toekomstwaarde van jouw gebouwen inzichtelijk maakt en hierop stuurt. Ook vertellen ze hoe je zelf gemakkelijk kan berekenen wat de verduurzamingsopgave kost tot en met 2050, door middel van het door ons ontwikkelde rekenmodel Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed. Daarna leggen Pieter en Jurgen uit hoe je vanaf dit langetermijnperspectief komt tot een concrete selectie aan gebouwen om als eerste mee aan de slag te gaan en de verduurzaming te versnellen.

3. Waanzinnige interventies voor een mensgerichte energietransitie.
Begeleiders: Hanke Nijman en Linde van de Kuijt

Als de voordeur niet open gaat, gaat er geen huis van het gas af. In de krant en op de vergadertafels is de energietransitie hot topic. Maar aan de keukentafel hebben veel mensen iets anders aan hun hoofd. Als je iedereen wilt betrekken bij de energietransitie, moet je ook deze mensen bereiken. Het kaartspel Waanzin! maakt deze onderwerpen op een luchtige manier bespreekbaar, ook voor mensen die het verst van de energietransitie af staan. Tijdens deze deelsessie speel je het spel Waanzin! en introduceren Hanke en Linde verschillende interventies die je kunt inzetten voor een mensgerichte energietransitie.

Het kaartspel Waanzin! is ontwikkeld door Enpuls en na een geslaagde pilot overgedragen aan TwynstraGudde. Je ervaart het spel tijdens deze deelsessie. Ook maak je kennis met de interventies Warmtezoekers, Vindplaats en Toekomstvertellers. Deze interventies ontwikkelden we vanuit social design in opdracht van onder andere het programma Aardgasvrije Wijken en enkele gemeenten.

4. Integrale wijkaanpak voor de energietransitie.
Begeleiders: Marleen Sanders, Laura Smid en Floor hooge Venterink

Voor het toekomstbestendig maken van onze gebouwde omgeving moeten we ook kijken naar klimaatadaptatie, biodiversiteit, duurzame mobiliteit, circulariteit woningbehoefte, woningbehoefte en andere opgaven vanuit het sociale domein. Ook de implementatie van de omgevingswet vraagt organisaties integraler te denken, werken en uitvoeren.

Vanuit de Transitievisie Warmte gaan we in wijken aan de slag met Wijkuitvoeringsplannen. De vraag die bij veel gemeente speelt: hoe pakken we dit aan? De wijkaanpak die wij als TwynstraGudde hanteren is gericht op het komen tot een gedragen en integraal wijkuitvoeringsplan. Door eerst alle opgaven, behoefte van bewoners en kansen die in de wijk liggen te leren kennen, bepalen we vervolgens gezamenlijk de juiste uitvoeringsstrategie. Samen met bewoners en andere stakeholders aan de slag, dat is de kern van de aanpak. In deze sessie nemen Marleen en Laura je graag mee in de aanpak, stappen om te komen tot integraal werken, en reflecteren we op de complexiteit hiervan.

Aanmelden

Heb je interesse om aanwezig te zijn bij deze inspiratiebijeekomst? Meld je dan via onderstaand inschrijfformulier aan voor deze middag, die plaatsvindt in en om ons kantoor in Amersfoort. In het inschrijfformulier kun je aangeven welke organisatie/project je graag bezoekt en aan welke inspiratiesessie je wilt deelnemen. We willen de groepen graag klein houden en houden daarom een maximum aan van 12 deelnemers per deelsessie. Zorg er dus voor dat je je op tijd aanmeldt! Een week voor aanvang van de bijeenkomst ontvang je van ons een bevestiging met aanvullende informatie.

Testen voor toegang

In de organisatie van deze bijeenkomst houden we rekening met de huidige coronamaatregelen. Zo organiseren we de bijeenkomst deels buiten en ga je in kleine groepen op excursie. Om de kans op besmetting zo laag mogelijk te houden en iedereen ook een veilig gevoel te geven, vragen wij je bij binnenkomst een coronatoegangsbewijs te laten zien in de vorm van een groen vinkje in de corona app. Ben je niet gevaccineerd? Meld je dan via Testen voor toegang aan voor een coronatest. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Dit filmpje legt precies uit hoe dit werkt.

Wil je meer informatie over deze middag of heb je andere vragen? Neem dan contact op met Floor hooge Venterink.

Ja, ik meld mij aan

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.