Online panelgesprek: waarvoor naar kantoor?

Facility Managers zijn de afgelopen tijd druk bezig geweest met het voorbereiden van het 1,5 meter kantoor. Maar waarvoor open je het kantoor precies? Dat gesprek voerden FMN en TwynstraGudde op donderdag 2 juli met Facility Managers van o.a. Bol.com, ProRail en FM Haaglanden.

Toegevoegd door Froukje Terpstra op 8 juli 2020

Tijdens het online panelgesprek hebben Froukje Terpstra en Bote Scholtens (TwynstraGudde)  de nadruk gelegd op de behoeften van gebruikers. Waarvoor willen zij naar kantoor komen? FMN---Jubilieum-logoHoe onderzoek je dat? En waarvoor stel je als werkgever het kantoor open?

Het gesprek is gevoerd aan de hand van stellingen die zijn gebaseerd op de uitkomsten van het Facility & Workplace Experience onderzoek. In dit onderzoek staan de drijfveren, waarden en behoeften van medewerkers in de werkomgeving centraal. 

Uitkomsten

Er is door veel deelnemers enthousiast meegedaan met de mentimeter om te reageren op verschillende stellingen, zie hieronder de uitkomsten:

  • Ongeveer tweederde (67%) van de deelnemers vindt dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met de behoeften van eindgebruikers. Volgens 80% van de deelnemers zijn drijfveren van medewerkers nog onvoldoende in beeld.
  • En hoe zit het met thuiswerken? Deelnemers zijn het grotendeels eens (71%) dat de thuiswerkplek de nieuwe concentratiewerkplek wordt. Het grootste deel van de deelnemers (88%) verwacht dat thuiswerken niet tijdelijk is. En dat voorzien in een thuiswerkplek nodig is.
  • Bijna 90% van de deelnemers geeft aan dat zij verwachten dat corona leidt tot een complete herziening van de huisvestingvisie.

Panelleden deelden de mening van deelnemers grotendeels. Het werkgebied van de facility manager beperkt zich niet (meer) tot de (eigen) gebouwde omgeving. Integrale samenwerking met HR en ICT wordt hiermee steeds belangrijker. Juist in deze situatie is het belangrijk om inzicht te krijgen in drijfveren en behoeftes van medewerkers. 

Videoverslag

Hieronder een volledig verslag van het gesprek.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.