TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Podcastserie Keuzestress in assetmanagement Leer de taal van bestuurders

  De dynamiek van de bestuurlijke context zet druk op de keuzes die een assetmanager heeft te maken. Hoe verloopt dat samenspel? Hoe kom je in dat samenspel tot keuzes? In een vierdelige podcastserie staan we stil bij de keuzestress van assetmanagers. Hoever liggen de werelden van de assetmanager en de bestuurder uit elkaar? Hoe kun je een brug slaan en hoe kun je meebewegen? Wat vraagt dit van de assetmanager?

  Toegevoegd door Ricardo van Breemen op 23 juni 2022

  In deel 2 van deze podcastserie spreekt Frank van Es, directeur van TwynstraGudde met Ricardo Janssen, hoofd Stedelijk Beheer bij de dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag: ‘Mijn bijdrage zit vooral ook in de vertaling van de techniek naar het bestuur én naar de stad. Juist om te voorkomen dat er twee gescheiden werelden ontstaan.’

  Verborgen schat

  Ricardo JanssenEr is niet één asset de allerbelangrijkste, maar als Janssen moet kiezen, wil hij wel een lans breken voor de riolering in de gemeente Den Haag. Onder de stad ligt zo’n 1.700 km riool. Daarvan wordt jaarlijks gemiddeld zeventien kilometer vervangen. ‘Ik denk dat een goed functionerende riolering de grootste bijdrage aan de gezondheidszorg in Nederland levert. Iedereen ziet het als een soort vanzelfsprekendheid dat alles werkt, maar daar zijn mensen dag en nacht voor aan het werk en er gaat heel veel belastinggeld in om. Het is een soort verborgen schat die best wat meer aandacht zou mogen krijgen. Meer bewustwording.’

  Leer de taal van bestuurders

  Impact op de leefwereld

  Andere onderdelen van het werk zijn voor iedereen zichtbaar, zoals de zorg voor openbare verlichting, laadpalen, civiele kunstwerken, kades, bruggen, tunnels, viaducten, het waterbeheer, fonteinen en niet te vergeten de haven van Scheveningen. Het is een veelzijdig en – afgezien van de riolering – zichtbaar pakket. Janssen: ‘Dat is ook het leuke. Als ik naar buiten stap, stap ik m’n eigen werk in. Liggen de straten er goed bij? Doet de openbare verlichting het? Het heeft direct impact op je leefwereld.’

  Anders denken

  De opgaven van vandaag - klimaatadaptatie, duurzaamheid, de transitie naar elektrisch rijden, de energietransitie – hebben behoorlijke consequenties voor het werk van Stedelijk Beheer. Het gaat niet alleen om het traditionele beheer en onderhoud, zegt Janssen: ‘Je moet op een andere manier denken. Je moet beheer zien als katalysator voor verbetering van de kwaliteit van de buitenruimte. Welke kans heb je om met beheer bij te dragen aan klimaatadaptatie? Hoe kun je bomen behouden? Het gaat niet alleen om veiligheid. Het gaat er ook om de stad aantoonbaar mooier te maken. Dat werkt ook in politiek-bestuurlijke context, als je dat kunt combineren.’

  Een kwestie van taal

  Beheer en onderhoud zijn van oudsher nogal technisch van aard, waardoor er vaak een kloof gaapt tussen bestuur en uitvoering. Niet zo gek, meent Janssen, want de taal van techniek is niet hetzelfde als de taal van de politiek: ‘Neem nou zo’n rioleringsplan. Dat moet je door de gemeenteraad laten vaststellen. Je kunt zo’n plan heel technisch aanvliegen, maar wij hebben er een breder en integraal waterplan van gemaakt. Dan gaat het ook over klimaatadaptatie en duurzaamheid. En dan kom je in gesprek met het politieke bestuur. Het is een kwestie van taal: mijn bijdrage zit in de vertaling van de techniek naar het bestuur én naar de stad. Juist om te voorkomen dat er twee gescheiden werelden ontstaan.’

  Voorkom verrassingen

  De opgaven zijn enorm en de uitvoering vergt honderden miljoenen. Dat geld is er niet, waardoor keuzestress op de loer ligt. Janssen bezweert die stress met een integraal meerjarenprogramma voor civiele kunstwerken met daarbinnen een uitvoeringsprogramma voor vier jaar dat parallel loopt met de coalitieperiode. Het totaalprogramma wordt behapbaar door het te verdelen in min of meer gelijke porties van vier jaar. Janssen: ‘Dan kan elke coalitie zijn verantwoordelijkheid nemen, zonder dat een wethouder de rommel van zijn voorganger hoeft op te ruimen, het financieel overzichtelijk blijft en ook behapbaar wordt. Ik denk dat je als assetmanager een aantal stappen kunt zetten door je te verdiepen in de bestuurlijke wereld. Hoe werkt dat bij het bestuur? Als je de financiële cyclus mist, dan zorg je voor ellende. Maak het aan de voorkant voorspelbaar. Voorkom verrassingen. Dat geeft bestuurlijke rust en dat geeft ook rust in de uitvoering.’

  Meebewegen

  Wat vergt dat van assetmanagers? Je bent er niet alleen met technische kennis over bruggen, openbare verlichting en rioleringen. Welke tips heb je voor de assetmanager van vandaag? Janssen: ‘Ken je areaal, heb je data op orde en weet wat je moet doen. Als je vraagt om meer geld, moet je dat goed kunnen onderbouwen. Dat hoort ook bij je vak. Maar belangrijker: leer de taal van bestuurders en leer die politieke financiële cycli. Probeer mee te bewegen. Als je zelf een beweging maakt, ben ik ervan overtuigd dat je die kloof met het bestuur kunt overbruggen. Voorkom verrassingen richting het bestuur. En als ik een advies richting bestuurders mag geven: neem dat beheer en onderhoud niet zo for granted. Denk niet ‘Ik kan er niet zoveel mee’ want er liggen allerlei kansen als het gaat over leefbaarheid, klimaatadaptatie en duurzaamheid. En vergeet veiligheid voor je inwoners niet.’

  Wil je bovenstaande tekst nog eens rustig teruglezen? Download hieronder de volledige tekst.

  Download in PDF-formaat

  Whitepaper

  In het whitepaper Keuzestress in assetmanagement gaan we ook in op de taaie problemen en lastige keuzes waar de beheerders van de fysieke leefomgeving voor staan. We tonen hierin de benodigde gedrags- en rolverandering en geven inzicht in de instrumenten die hierbij ingezet kunnen worden. Je kunt dit whitepaper hieronder downloaden.

  New call-to-action

  Meer informatie

  Ben je zoekende hoe je de duurzaamheidsambities van jouw organisatie doorvertaalt naar de dagelijkse uitvoering van goed assetmanagement? En wil je hierover een keer vrijblijvend met iemand van gedachten wisselen? Laat het één van ons weten.

   

  Neem contact op met één van deze experts

  Alle mensen

  Neem contact op met één van deze experts

  Alle mensen