Podcastserie Keuzestress in assetmanagement Leer de taal van bestuurders

De dynamiek van de bestuurlijke context zet druk op de keuzes die een assetmanager heeft te maken. Hoe verloopt dat samenspel? Hoe kom je in dat samenspel tot keuzes? In een vierdelige podcastserie staan we stil bij de keuzestress van assetmanagers. Hoever liggen de werelden van de assetmanager en de bestuurder uit elkaar? Hoe kun je een brug slaan en hoe kun je meebewegen? Wat vraagt dit van de assetmanager?

Toegevoegd door Ricardo van Breemen op 23 juni 2022

In deel 2 van deze podcastserie spreekt Frank van Es, directeur van TwynstraGudde met Ricardo Janssen, hoofd Stedelijk Beheer bij de dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag: ‘Mijn bijdrage zit vooral ook in de vertaling van de techniek naar het bestuur én naar de stad. Juist om te voorkomen dat er twee gescheiden werelden ontstaan.’

Verborgen schat

Ricardo JanssenEr is niet één asset de allerbelangrijkste, maar als Janssen moet kiezen, wil hij wel een lans breken voor de riolering in de gemeente Den Haag. Onder de stad ligt zo’n 1.700 km riool. Daarvan wordt jaarlijks gemiddeld zeventien kilometer vervangen. ‘Ik denk dat een goed functionerende riolering de grootste bijdrage aan de gezondheidszorg in Nederland levert. Iedereen ziet het als een soort vanzelfsprekendheid dat alles werkt, maar daar zijn mensen dag en nacht voor aan het werk en er gaat heel veel belastinggeld in om. Het is een soort verborgen schat die best wat meer aandacht zou mogen krijgen. Meer bewustwording.’

Leer de taal van bestuurders

Impact op de leefwereld

Andere onderdelen van het werk zijn voor iedereen zichtbaar, zoals de zorg voor openbare verlichting, laadpalen, civiele kunstwerken, kades, bruggen, tunnels, viaducten, het waterbeheer, fonteinen en niet te vergeten de haven van Scheveningen. Het is een veelzijdig en – afgezien van de riolering – zichtbaar pakket. Janssen: ‘Dat is ook het leuke. Als ik naar buiten stap, stap ik m’n eigen werk in. Liggen de straten er goed bij? Doet de openbare verlichting het? Het heeft direct impact op je leefwereld.’

Anders denken

De opgaven van vandaag - klimaatadaptatie, duurzaamheid, de transitie naar elektrisch rijden, de energietransitie – hebben behoorlijke consequenties voor het werk van Stedelijk Beheer. Het gaat niet alleen om het traditionele beheer en onderhoud, zegt Janssen: ‘Je moet op een andere manier denken. Je moet beheer zien als katalysator voor verbetering van de kwaliteit van de buitenruimte. Welke kans heb je om met beheer bij te dragen aan klimaatadaptatie? Hoe kun je bomen behouden? Het gaat niet alleen om veiligheid. Het gaat er ook om de stad aantoonbaar mooier te maken. Dat werkt ook in politiek-bestuurlijke context, als je dat kunt combineren.’

Een kwestie van taal

Beheer en onderhoud zijn van oudsher nogal technisch van aard, waardoor er vaak een kloof gaapt tussen bestuur en uitvoering. Niet zo gek, meent Janssen, want de taal van techniek is niet hetzelfde als de taal van de politiek: ‘Neem nou zo’n rioleringsplan. Dat moet je door de gemeenteraad laten vaststellen. Je kunt zo’n plan heel technisch aanvliegen, maar wij hebben er een breder en integraal waterplan van gemaakt. Dan gaat het ook over klimaatadaptatie en duurzaamheid. En dan kom je in gesprek met het politieke bestuur. Het is een kwestie van taal: mijn bijdrage zit in de vertaling van de techniek naar het bestuur én naar de stad. Juist om te voorkomen dat er twee gescheiden werelden ontstaan.’

Voorkom verrassingen

De opgaven zijn enorm en de uitvoering vergt honderden miljoenen. Dat geld is er niet, waardoor keuzestress op de loer ligt. Janssen bezweert die stress met een integraal meerjarenprogramma voor civiele kunstwerken met daarbinnen een uitvoeringsprogramma voor vier jaar dat parallel loopt met de coalitieperiode. Het totaalprogramma wordt behapbaar door het te verdelen in min of meer gelijke porties van vier jaar. Janssen: ‘Dan kan elke coalitie zijn verantwoordelijkheid nemen, zonder dat een wethouder de rommel van zijn voorganger hoeft op te ruimen, het financieel overzichtelijk blijft en ook behapbaar wordt. Ik denk dat je als assetmanager een aantal stappen kunt zetten door je te verdiepen in de bestuurlijke wereld. Hoe werkt dat bij het bestuur? Als je de financiële cyclus mist, dan zorg je voor ellende. Maak het aan de voorkant voorspelbaar. Voorkom verrassingen. Dat geeft bestuurlijke rust en dat geeft ook rust in de uitvoering.’

Meebewegen

Wat vergt dat van assetmanagers? Je bent er niet alleen met technische kennis over bruggen, openbare verlichting en rioleringen. Welke tips heb je voor de assetmanager van vandaag? Janssen: ‘Ken je areaal, heb je data op orde en weet wat je moet doen. Als je vraagt om meer geld, moet je dat goed kunnen onderbouwen. Dat hoort ook bij je vak. Maar belangrijker: leer de taal van bestuurders en leer die politieke financiële cycli. Probeer mee te bewegen. Als je zelf een beweging maakt, ben ik ervan overtuigd dat je die kloof met het bestuur kunt overbruggen. Voorkom verrassingen richting het bestuur. En als ik een advies richting bestuurders mag geven: neem dat beheer en onderhoud niet zo for granted. Denk niet ‘Ik kan er niet zoveel mee’ want er liggen allerlei kansen als het gaat over leefbaarheid, klimaatadaptatie en duurzaamheid. En vergeet veiligheid voor je inwoners niet.’

Wil je bovenstaande tekst nog eens rustig teruglezen? Download hieronder de volledige tekst.

Download in PDF-formaat

Whitepaper

In het whitepaper Keuzestress in assetmanagement gaan we ook in op de taaie problemen en lastige keuzes waar de beheerders van de fysieke leefomgeving voor staan. We tonen hierin de benodigde gedrags- en rolverandering en geven inzicht in de instrumenten die hierbij ingezet kunnen worden. Je kunt dit whitepaper hieronder downloaden.

New call-to-action

Meer informatie

Ben je zoekende hoe je de duurzaamheidsambities van jouw organisatie doorvertaalt naar de dagelijkse uitvoering van goed assetmanagement? En wil je hierover een keer vrijblijvend met iemand van gedachten wisselen? Laat het één van ons weten.

 

Neem contact op met één van deze experts

Alle mensen

Neem contact op met één van deze experts

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.