TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Blog Kosteneffectief de vastgoedportefeuille verduurzamen in drie stappen

  Vrijwel alle organisaties met een vastgoedportefeuille hebben ambities en doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Het klimaatakkoord en de Europese Commissie brengen focus aan op het reduceren van de CO2 emissies. De kaders en uitgangspunten uit de sectorale routekaarten geven CO2 reductie doelstellingen mee aan jouw organisatie, waardoor je kunt gaan sturen op het verminderen van de CO2 uitstoot. Hoe ga je nu verder?

  Toegevoegd door Jurgen Jaakke op 24 september 2021

  Het is evident dat gebouwen dienen te worden verduurzaamd om aan de ambities en doelstellingen te voldoen. Je wilt daarbij wel dat je de financiële middelen effectief en efficiënt besteed. Oftewel dat de verduurzamingsmaatregelen ervoor zorgen dat de duurzaamheidsdoelstellingen worden behaald en dat de maatregelen véél CO2 emissies reduceren tegen relatief lage kosten. Door gebruik te maken van natuurlijke vervangingsmomenten kunnen financiële middelen efficiënter worden besteed.

  Prognose CO2 uitstoot vastgoedportefeuille

  Prognose CO2-reductie op portefeuille niveau

  Kosteneffectiviteit en natuurlijke momenten als uitgangspunt

  Samen met vastgoedeigenaren werken wij samen om de vastgoedportefeuille te verduurzamen. Dit doen wij in drie stappen. 

  cijfers-voor-blog-01-2Slimme selectie

  Op basis van de beleidsdoelstellingen van de organisatie en door ons bepaalde relevante parameters, geven wij inzicht in de huidige prestatie van de vastgoedportefeuille. De gebruikskwaliteit, de bouwkundige staat en de meerwaarde voor de organisatie spelen hierin een rol. Ook bepalen we, door gebruik te maken van de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s), welke panden op de korte termijn prioriteit krijgen. Het selecteren van de panden met prioriteit dient doordacht, integraal en goed onderbouwd te gebeuren.

  cijfers-voor-blog-02-2Efficiënte varianten

  Voor de geselecteerde gebouwen gaan wij verduurzamingsvarianten opstellen. Hierbij kennen we verduurzamingsmaatregelen toe aan een gebouw op een bepaald moment in de tijd. We zetten de huidige situatie af tegen verschillende verduurzamingsvarianten. We focussen hier op efficiëntie. Op basis van de MJOP’s en het identificeren van de natuurlijke momenten stellen we maatregelen op die relatief gezien lagere investeringskosten vereisen. Ten slotte onderzoeken we welke variant de meeste CO2 bespaart tegen zo laag mogelijke kosten.

  cijfers-voor-blog-03-2Scenarioanalyse

  In de scenarioanalyse maken we inzicht in de effecten van de verduurzamingsmaatregelen op portefeuilleniveau. Hierdoor kan worden gecontroleerd in hoeverre de CO2 reductiedoelstelling wordt behaald. Uiteraard zijn hierbij dan ook de investeringskosten, besparing en afschrijvingslasten inzichtelijk.

  Kaders voor het verduurzamen van je vastgoed

  De conclusies uit bovenstaande analyses rapporteren we daarna in een strategisch verduurzamingsplan, waarin staat hoe op kosteneffectieve wijze de portefeuille kan worden verduurzaamd.

  Ben je benieuwd waar wij dit in de praktijk hebben gedaan? Of wil je goed beslagen ten ijs komen in je gesprekken over het verduurzamen van je vastgoed? Neem dan contact met één van ons op voor meer informatie.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen