Blog Het belang van betrokken moederorganisaties voor het slagen van een samenwerking

Eén van de inzichten uit het Whitepaper ‘Samenwerken in de aanpak van ondermijning: Maar hoe dan?’ is het belang van betrokken moederorganisaties. Maar wat betekent dat precies, en waarom is het belangrijk?

Toegevoegd door Sanne Groothuis op 20 januari 2022

Moederorganisaties zijn de organisaties waar de medewerkers van het samenwerkingsverband in dienst zijn. De betrokkenheid van deze organisaties uit zich in verschillende aspecten. Ten eerste uit het zich in voldoende mandaat van de vertegenwoordigers van de organisaties. Ten tweede moet blijken dat de betrokken teams, het management en/of het bestuur binnen de afzonderlijke moederorganisaties de samenwerking ondersteunen en faciliteren.

Mandaat om te handelen

Betrokkenheid in de vorm van mandaat is belangrijk, omdat bij gebrek aan mandaat continu ruggenspraak nodig is, wat leidt tot gebrek aan daadkracht. Hiermee kan het behalen van de doelen van de samenwerking – en daarmee het samenwerkingsverband zelf – onder druk komen te staan. In de aanpak van ondermijning is bijvoorbeeld duidelijkheid over het mandaat van vertegenwoordigers van de Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIECs), gemeenten, maar ook opsporingsinstanties en inspectie, belangrijk om niet te verzanden in overleggen over in plaats uitvoering van een aanpak.

Het belang van betrokken moederorganisaties voor het slagen van een samenwerking

Gedragen samenwerking

Betrokkenheid in de vorm van een gedragen samenwerking binnen de afzonderlijke organisaties is van belang, omdat anders het risico ontstaat dat de bereidheid verdwijnt om in de samenwerking te investeren. De personen die actief bijdragen aan de samenwerking hebben steun nodig van hun leidinggevenden, maar ook van hun collega’s voor de inbreng van expertise en de uitvoering van activiteiten. Een aanpak die sterk gebonden is aan personen die primair betrokken zijn bij het samenwerkingsverband kan risico’s met zich meebrengen voor het duurzaam slagen van de samenwerking. Hoewel persoonlijke motivatie van bijvoorbeeld een wijkagent en een gemeentelijk beleidsmedewerker om aan de slag te gaan met het aanpakken van ondermijning in hun regio van enorme meerwaarde is, is voor de borging van een dergelijk initiatief nodig dat deze motivatie breder wordt gedragen.

Dit alles betekent dat goed moet worden nagedacht over de wijze waarop de moederorganisaties betrokken worden. Dit kan bijvoorbeeld door hen een plek te geven in de governancestructuur. Maar bijvoorbeeld ook door te zorgen dat de vertegenwoordigers hun eigen organisaties periodiek op de hoogte houden van de voortgang, tussenresultaten en belangrijke ontwikkelingen.

Meer weten?

Meer weten over de rol van moederorganisaties in samenwerkingsverbanden in de aanpak van ondermijning? Wij gaan graag in gesprek!
Het whitepaper over de samenwerking tussen organisaties bij het voorkomen en bestrijden van ondermijning is via onderstaande button te downloaden.

Download whitepaper Samenwerken in de aanpak van ondermijning

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.