Blog Gezocht: een bestuurder zonder ambitie

Het aantal ambities per vierkante kilometer stijgt: de klimaatcrisis, woningnood, energietransitie, verdichting, mobiliteitsopgave en sociale problematiek vragen allemaal aandacht. Gemeenten zijn ambitieus en willen het liefst voor al deze opgaven een oplossing vinden. Te veel ambities vermindert de kans op het waarmaken hiervan. Ons advies? Durf als college scherpe keuzes te maken: gooi niet nóg iets op de stapel met ambities, maar focus op het uitvoeren van beloftes.

 

Toegevoegd door Aleid Barmentlo op 15 maart 2022

De opgaven van gemeenten zijn complex en hangen sterk met elkaar samen. Deze opgaven zijn niet binnen de vier jaar van een coalitieperiode over, die vinden plaats op de lange termijn. Gooi als college dus niet nóg meer ambities op die hoop, maar maak heldere bestuurlijke keuzes en investeer in de lange termijn. Een opgavegerichte aanpak helpt hierbij, waarin de opgaven van de gemeente centraal staan.

Hoe doe je dat dan?

  • Blijf consistent in het wát.
    Maak een scherpe keuze voor een beperkt aantal ambities én houd daaraan vast. Focus niet op nieuwe ambities en beleid, maar op consistentie in uitvoering en realisatie. Zo beperk je het aantal opgaven en creëer je als college de gewenste focus per opgave. Dat schept duidelijkheid voor bestuur, de organisatie en inwoners.
  • Investeer in slimmer organiseren van de ambtelijke organisatie.
    Door de gekozen opgaven centraal te stellen in de organisatie is meer en efficiënter samenwerken mogelijk tussen afdelingen. Zo kun je elkaar versterken én werken aan hetzelfde doel.

Verbinding met inwoners

Het college speelt – via het coalitieakkoord – een belangrijke rol in het centraal stellen van de opgaven van de gemeente, door in samenwerking kansen te creëren en belemmeringen weg te nemen. Een beperkt aantal ambities en scherpe keuzes voor opgaven zorgen ook voor een helder en eerlijk verhaal richting de inwoners. Wat zijn de scherpe keuzes: wat doet de gemeente wél en wat ook niet? Het is belangrijk dat inwoners weten wat ze van de gemeente mogen verwachten.

Aan de slag!

Uit de gesprekken die wij hebben gevoerd met raadsleden en griffiers blijkt dat het politieke ambt absoluut complexer is geworden. Tijdens de inspiratiebijeenkomst ‘De Frisse Start’ op 30 september gaan wij samen met raadsleden, griffiers, wethouders en burgemeesters in gesprek over deze ontwikkeling. 

Ik wil meer weten over 'Een frisse start'

Meer weten?

Scherpe keuzes voor ambities, opgavegericht werken en consistentie in de uitvoering en realisatie zijn noodzakelijk voor de gemeente van de toekomst. TwynstraGudde adviseert en begeleidt organisaties naar een nieuwe bestuurlijke toekomst. Wil je begeleiding bij het formuleren van ambities in het nieuwe coalitieakkoord en hoe je de vertaalslag maakt naar wat dat betekent voor de organisatie? Of ondersteuning bij (je organisatie klaarmaken voor) opgavegericht werken? Bel of mail mij of mijn collega’s, wij maken graag kennis.

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.