Webinars De energietransitie als procesopgave, #hoedan

In juni organiseren wij een reeks webinars, waarin wij aan de hand van onze actuele ervaringen en methodieken dieper ingaan op de hoe-vragen die spelen bij de energietransitie en de impact die de Coronacrisis hierop heeft. 

Toegevoegd door Jonathan van den Heuvel op 11 mei 2020

Het Klimaatakkoord geeft aan wat ons te doen staat om de energietransitie in Nederland in beweging te krijgen. Nederlandse overheden, bedrijven en het maatschappelijk middenveld zijn zoekende naar hoe we al die maatregelen concreet kunnen maken en tot uitvoering kunnen brengen. Volgens welk proces, met welke businesscase en in welke samenwerking moeten de verschillende onderdelen van de energietransitie verlopen? In onze webinars krijg je inzichten en handvatten die ingaan op de hoe-vragen die spelen bij de energietransitie.

Webinars

Gemeentelijke programma's duurzaamheid: van start-up naar scale-up

Hulp bij het succesvol laten groeien van ‘jouw’ programma duurzaamheid
Dinsdag 2 juni 2020 van 15.00 – 16.30 uur

Hanna Blomaard      Arjan Raatgever
In slechts een paar jaar zijn de gemeentelijke programma’s duurzaamheid gegroeid van enkele naar tientallen betrokkenen. Zij zijn niet allemaal in de programmaorganisatie geplaatst, maar werken in meerdere lijnafdelingen die duurzaam willen gaan werken. Er komen allerlei integrale afwegingen om de hoek kijken, waar meerdere lijnmanagers en wethouders bij betrokken zijn. Een programmamanager moet dit alles inhoudelijk en procesmatig tot een succes zien te maken.

Deze snelle opschaling en vereiste samenwerking brengt allerlei vragen met zich mee, zoals: ‘Welk type (duurzaamheids)programma past het beste bij hoe mijn gemeente is georganiseerd?’, ‘Hoe stuur ik op het kiezen van de juiste doelen, de juiste strategie(ën) en de juiste inspanningen daarbij?’, ‘Hoe kan ik het programma zelf het beste organiseren?’, ‘Welke gedragingen horen daarbij?’ en ‘Hoe monitor ik de voortgang en organiseer ik de informatiestromen?’.

In dit webinar delen Hanna Blomaard en Arjan Raatgever, beide senior adviseur bij TwynstraGudde, hun inzichten over het goed inrichten en organiseren van gemeentelijke duurzaamheidsprogramma’s. Dit doen zij aan de hand van actuele ervaringen bij verschillende gemeenten in Nederland.

Dit webinar heeft al plaatsgevonden. Wil je deze terugkijken? Klik dan hier.

 

Maak bewoners de drijvende kracht achter de energietransitie!

Social design helpt om samen tot oplossingen te komen
Maandag 15 juni 2020 van 15.00 – 16.30 uur

Hanna Rentmeester      Marieke von Berg
De energietransitie in de gebouwde omgeving wordt in de eerste plaats aangevlogen als een technisch, financieel en beleidsmatig vraagstuk. Dat zijn belangrijke aspecten, maar het verduurzamen van onze woningen speelt zich thuis af, achter de voordeur. Zonder bewoners en lokale perspectieven komt daarom de transitie van fossiel naar duurzaam niet van de grond. Het is als gemeente belangrijk het contact aan te gaan met je bewoners en je te verdiepen in wat hén bezighoudt. Social design helpt hierbij. Het is een nieuwe manier van kijken en handelen. Social design redeneert vanuit belangrijke waarden en thema’s uit de leefwereld van de bewoners, en maakt verbinding tussen die leefwereld en de uitdaging waar jij voor staat. 

Hanna Rentmeester en Marieke von Berg, adviseurs van de adviesgroep Energie van TwynstraGudde, laten je in dit webinar ervaren hoe de social design aanpak werkt. In een creatieve sessie gaan ze samen met jou op thema-onderzoek uit. Zo kun je zelf ervaren wat dat anders kijken en handelen inhoudt. Hierbij delen ze ook verschillende praktijkvoorbeelden van een social design aanpak, zodat je meer gevoel krijgt bij welke meerwaarde dit uiteindelijk in de praktijk heeft.

Dit webinar heeft al plaatsgevonden. Wil je deze terugkijken? Klik dan hier.

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed; drijfveren om door te pakken met de portefeuilleroutekaart

Donderdag 2 juli 2020 van 15.00 – 16.00 uur

Thomas Nobel      Fay van Zeijl    
Het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed is met stip gestegen op de prioriteitenlijst van managers vastgoedbeheer, beleidsmedewerkers en bestuurders. We hebben met z’n allen het doel gesteld om de uitstoot van CO2 met 95 procent te verlagen en we gaan van het aardgas af. Om deze transitie in goede banen te leiden, moedigt het Klimaatakkoord vastgoedeigenaren aan iedere vier jaar een portefeuilleroutekaart op te stellen. Maar hoe pak je als vastgoedeigenaar zoiets aan, en hoe zorg je dat een routekaart ook daadwerkelijk bijdraagt aan de verduurzaming?

Thomas Nobel en Fay van Zeijl, experts energietransitie in de gebouwde omgeving bij TwynstraGudde, bespreken in dit webinar hoe een portefeuilleroutekaart voor maatschappelijk vastgoed tot stand kan komen. Hierbij gaan zij in op verschillende drijfveren van waaruit zij zelf dagelijks handelen. De energietransitie vraagt enerzijds om bevlogenheid en inspiratie, anderzijds om kosteneffectiviteit en projectmatig werken. Hoe combineer je die twee? In dit webinar vertellen Thomas en Fay over hoe verschillende organisaties die drijfveren combineren en gaan hierover graag met jou in gesprek.

Download hier ook ons Whitepaper over dit onderwerp. 
Download Whitepaper

Dit webinar heeft al plaatsgevonden. Wil je deze terugkijken? Klik dan hier.

Alle mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.