Webinars De energietransitie als procesopgave, #hoedan

In juni 2020 organiseerden wij een reeks webinars, waarin wij aan de hand van onze actuele ervaringen en methodieken dieper zijn ingegaan op de hoe-vragen die spelen bij de energietransitie. Je kunt deze webinar hier terugkijken.

Toegevoegd door Jonathan van den Heuvel op 11 mei 2020

Het Klimaatakkoord geeft aan wat ons te doen staat om de energietransitie in Nederland in beweging te krijgen. Nederlandse overheden, bedrijven en het maatschappelijk middenveld zijn zoekende naar hoe we al die maatregelen concreet kunnen maken en tot uitvoering kunnen brengen. Volgens welk proces, met welke businesscase en in welke samenwerking moeten de verschillende onderdelen van de energietransitie verlopen? In onze webinars hebben we inzichten en handvatten gegeven die ingaan op de hoe-vragen die spelen bij de energietransitie.

Webinar: Gemeentelijke programma's duurzaamheid: van start-up naar scale-up

Hulp bij het succesvol laten groeien van ‘jouw’ programma duurzaamheid

In slechts een paar jaar zijn de gemeentelijke programma’s duurzaamheid gegroeid van enkele naar tientallen betrokkenen. Zij zijn niet allemaal in de programmaorganisatie geplaatst, maar werken in meerdere lijnafdelingen die duurzaam willen gaan werken. Er komen allerlei integrale afwegingen om de hoek kijken, waar meerdere lijnmanagers en wethouders bij betrokken zijn. Een programmamanager moet dit alles inhoudelijk en procesmatig tot een succes zien te maken.

In dit webinar hebben Hanna Blomaard en Arjan Raatgever hun inzichten gedeeld over het goed inrichten en organiseren van gemeentelijke duurzaamheidsprogramma’s. Dit hebben zij gedaan aan de hand van actuele ervaringen bij verschillende gemeenten in Nederland.

Dit webinar terugkijken.

 

Maak bewoners de drijvende kracht achter de energietransitie!

Social design helpt om samen tot oplossingen te komen

De energietransitie in de gebouwde omgeving wordt in de eerste plaats aangevlogen als een technisch, financieel en beleidsmatig vraagstuk. Dat zijn belangrijke aspecten, maar het verduurzamen van onze woningen speelt zich thuis af, achter de voordeur. Zonder bewoners en lokale perspectieven komt daarom de transitie van fossiel naar duurzaam niet van de grond. Het is als gemeente belangrijk het contact aan te gaan met je bewoners en je te verdiepen in wat hén bezighoudt. Social design helpt hierbij. Het is een nieuwe manier van kijken en handelen. Social design redeneert vanuit belangrijke waarden en thema’s uit de leefwereld van de bewoners, en maakt verbinding tussen die leefwereld en de uitdaging waar jij voor staat. 

In dit webinar hebben Hanke Nijman, André Schaminée, Marieke von Berg en Hanna Rentmeester stilgestaan bij de uitdagingen in de energietransitie bij gemeentelijke organisaties. Ze hebben de deelnemers laten ervaren hoe de social design aanpak werkt in de praktijk van de energietransitie.

Dit webinar terugkijken.

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed; drijfveren om door te pakken met de portefeuilleroutekaart

Het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed is met stip gestegen op de prioriteitenlijst van managers vastgoedbeheer, beleidsmedewerkers en bestuurders. We hebben met z’n allen het doel gesteld om de uitstoot van CO2 met 95 procent te verlagen en we gaan van het aardgas af. Om deze transitie in goede banen te leiden, moedigt het Klimaatakkoord vastgoedeigenaren aan iedere vier jaar een portefeuilleroutekaart op te stellen. Maar hoe pak je als vastgoedeigenaar zoiets aan, en hoe zorg je dat een routekaart ook daadwerkelijk bijdraagt aan de verduurzaming?

In dit webinar hebben Thomas Nobel en Fay van Zeijl gesproken over hoe je als vastgoedeigenaar een portefeuilleroutekaart op kunt stellen en hoe je ervoor zorgt dat deze ook daadwerkelijk bijdraagt aan de verduurzaming.

Dit webinar  terugkijken.

Download hier ook ons whitepaper over dit onderwerp. 

Download Whitepaper

Alle mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.