Webinar - 15 juni 2020 Maak bewoners de drijvende kracht achter de energietransitie

In dit webinar hebben Hanke Nijman, André Schaminée, Marieke von Berg en Hanna Rentmeester stilgestaan bij de uitdagingen in de energietransitie bij gemeentelijke organisaties. Ze hebben de deelnemers laten ervaren hoe de social design aanpak werkt in de praktijk van de energietransitie.

De energietransitie in de gebouwde omgeving wordt in de eerste plaats aangevlogen als een technisch, financieel en beleidsmatig vraagstuk. Dat zijn belangrijke aspecten, maar het verduurzamen van onze woningen speelt zich thuis af, achter de voordeur. Zonder bewoners en lokale perspectieven komt daarom de transitie van fossiel naar duurzaam niet van de grond. Het is als gemeente belangrijk het contact aan te gaan met je bewoners en je te verdiepen in wat hén bezighoudt. Social design helpt hierbij. Het is een nieuwe manier van kijken en handelen. Social design redeneert vanuit belangrijke waarden en thema’s uit de leefwereld van de bewoners, en maakt verbinding tussen die leefwereld en de uitdaging waar jij voor staat.

Hanke Nijman, André Schaminée, Marieke von Berg en Hanna Rentmeester hebben de deelnemer van dit webinar laten ervaren hoe de social design aanpak werkt. In een creatieve sessie zijn ze op thema-onderzoek uitgegaan. Zo hebben de deelnemers zelf kunnen ervaren wat dat anders kijken en handelen inhoudt. Hierbij hebben ze ook verschillende praktijkvoorbeelden van een social design aanpak gedeeld, zodat de deelnemers meer gevoel kregen welke meerwaarde dit uiteindelijk in de praktijk heeft.  

Bekijk dit webinar

 

Tweedaagse training design thinking

Nederland gaat van het gas af. Dat betekent een ingreep op de manier waarop we leven. Overheden, woningcorporaties en netbeheerders zijn er druk mee, sommige ondernemende bewoners ook. Maar veel meer mensen weten niet wat ze te wachten staat. Hoe betrek je álle bewoners hierin?

Op 10 en 11 september 2020 geven wij een tweedaagse training voor iedereen die een belang heeft in en hart heeft voor een inclusieve energietransitie. In deze twee dagen komt het gehele proces van design thinking aan bod, van empathisch onderzoek tot aan reframing en prototyping. Aan het einde van deze twee dagen weet je als deelnemer hoe je een breed scala aan bewoners betrekt en hoe je aansluit op hun belevingswereld. Je leert hoe het social design-proces eruit ziet en wat het je oplevert voor de energietransitie, als gemeente en voor de bewoners. Deelnemers ontvangen het boek van André Schaminée ‘Designing with-in public organizations’. Klik hier voor meer informatie over deze tweedaagse.

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.