TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Blog Een internationaal perspectief op de uitdagingen van infrastructuurbeheerders

  Als afgestudeerd bestuurskundige en (Europees) planoloog haal ik veel plezier uit het lezen van artikelen waarin landen en systemen met elkaar vergeleken worden. Vooral omdat het nieuwe inzichten oplevert over de eigen, Nederlandse situatie. Deze nieuwsgierigheid wordt regelmatig gewekt in gesprekken met klanten of binnen het samenwerkingsverband Cordence Worldwide (een groep adviesbureaus uit de hele wereld waar TwynstraGudde een samenwerkingsverband mee heeft).

  Toegevoegd door Ricardo van Breemen op 21 december 2020

  Een concreet voorbeeld hiervan is een internationaal rondetafelgesprek dat wij enige tijd geleden vanuit Cordence Worldwide georganiseerd hebben voor diverse infrastructuurbeheerders. In dit gesprek, met een vertegenwoordiging vanuit de gemeente Amsterdam, zijn deze organisaties met elkaar in gesprek getreden over de uitdagingen van infrastructuurbeheerders voor de komende jaren.

  Bijzondere uitkomst van dit gesprek vond ik de grote overlap in de kansen en uitdagingen van deze beheerorganisaties en – als reactie hierop - het vermogen om meerdere doelen te integreren in één samenhangende strategie. Enthousiast geworden over deze uitkomsten, besloot ik samen met eerdergenoemde (Cordence) collega’s uit Australië en Groot-Brittannië een kort white paper te schrijven over dit onderwerp en daarin ook mogelijke oplossingsrichtingen te verkennen. Het (Engelstalige) white paper hebben wij aangevuld met onze eigen ervaringen en kun je hieronder downloaden. Ik licht hieronder kort het onderdeel ‘Kansen en uitdagingen' toe.

  Download White paper

  Vijf gemeenschappelijke kansen en uitdagingen

  Samenvattend zien de eerder genoemde infrastructuurbeheerders, mijn Cordence collega’s en ik de volgende vijf kansen en uitdagingen voor de komende jaren:

  1. Duurzaamheid, circulariteit en klimaatverandering

  Naast de bekende SDG-doelen, het Klimaatakkoord en het Schone Lucht Akkoord zijn er nog tal van (lokale) doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Daarnaast vraagt ook klimaatverandering om specifieke maatregelen. Wat betekent extreme neerslag, extreme droogte of extreme hitte voor objecten in de infrastructuur en hoe gaan we hier mee om?

  2. Het vinden van de juiste mensen/verbeteren van de beheerorganisatie

  Beheerorganisaties hebben meer en meer te maken met een vergrijzend personeelsbestand met wegtrekkende kennis. Daarnaast is het steeds lastiger om personeel met de gevraagde kennis en vakmanschap te vinden die aansluiten op de nieuwste ontwikkelingen en inzichten, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en innovatie.

  3. Verouderde infrastructuur in combinatie met hoge intensiteit

  Intensiever gebruik vergroot de kwetsbaarheid en de kans op storingen. De verwachtingen zijn hoog en de financiële kaders scherp. Niet alles kan tegelijk. Er is differentiatie nodig op basis van prestaties, kosten en risico’s en keuzes moeten transparant zijn.

  4. Nieuwe spelers verleiden en ruimte creëren voor innovatie met impact

  De SDG-doelen en de maatschappelijke opgaven van nu vragen om een snellere opschaling van innovaties en vertaling naar het primaire proces. De markt heeft echter steeds vaker een aanjager nodig om het verbeter- en innovatiepotentieel te benutten. Nieuwe manieren van innoveren zijn nodig, zoals Living Labs, waarin overheid, markt en kennisinstellingen gericht samenwerken.

  5. Informatiemanagement en verkrijgen van de juiste informatie

  Informatiesystemen maken het mogelijk om, op basis van data, sneller en betere keuzes te maken over assets. De systemen bestaan, maar moeten wel worden geïmplementeerd en beheerd worden. In het whitepaper geven we kort aan hoe je om kunt gaan met deze kansen en uitdagingen.

  Figuur kansen en uitdagingen infrastructuurbeheerders5

  Een beter advies

  Verschillende mensen en culturen bij elkaar brengen staat voor mij gelijk aan meer creativiteit en nieuwe inzichten. Het laat zien hoe er tegen een onderwerp wordt aangekeken en welke trends en ontwikkelingen elders spelen. Deelnemen aan internationale kennisuitwisseling zoals het rondetafelgesprek is voor mij dan ook een persoonlijke verrijking wat ik mee neem als adviseur. Het stelt mij in staat om het advies voor de opdrachtgever nog meer van waarde te laten zijn.

  Welke kansen zie jij?

  Ontbreken er volgens jou nog belangrijke kansen of uitdagingen in het white paper? Of worstel jij ook met één van deze uitdagingen, bijvoorbeeld ten aanzien van het maken of vastleggen van integrale afwegingen? Neem vrijblijvend contact met mij op of kijk op onze website voor meer informatie.

  Whitepaper-Cordence-mockup2

  Download White paper

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen