Blog Duurzaamheid in een integrale businesscase, hoe dan?

Hoe vertaal je als universitaire vastgoedorganisatie de duurzaamheidsambitie van je universiteit naar concrete projectkaders? En hoe zorg je ervoor dat voldoende, maar geen onnodige, middelen worden gereserveerd voor nieuwe (ver)bouwplannen? Wij hebben een afweegkader ontwikkeld om hiervoor de eerste stappen te zetten. In dit blog lees je hierover meer.

Toegevoegd door Carlijn Kramer op 11 december 2020

Om de klimaatdoelstellingen van Parijs in 2050 te halen, hebben de universiteiten samen een sectorale routekaart opgesteld en afgesproken om per universiteit een instellingsroutekaart op stellen. Idealiter formuleert een universiteit eerst op instellingsniveau het ambitieniveau en wordt dat vervolgens vertaald naar huisvestingsplannen. In de praktijk merken we echter dat deze volgorde lastig haalbaar is. Een lange termijnvisie voor duurzaamheid vraagt namelijk een lange besluitvormingsweg. Er is tijd nodig om dit zorgvuldig te doen, terwijl je als universiteit liever gisteren al was begonnen met investeren in duurzaam vastgoed. Wij hebben daarom een concrete, snelle methode ontwikkeld om duurzame kaders te formuleren vanuit overheidsbeleid voor nieuwe projectinitiatieven.

Duurzaamheid als afwegingscriterium in de haalbaarheidsfase

Ieder project start met een businesscase, waarbij de eerste ideeën worden uitgewerkt. Functionele en ruimtelijke wensen worden afgewogen tegen haalbaarheid en betaalbaarheid. Bij grote verbouwingen en nieuwbouw wordt vaak ook nog een scenariostudie gemaakt met behulp van massastudies. Onderwerpen zoals bedrijfsvoering, financiën en functionele wensen worden verkend in deze fase. Duurzaamheid is vaak niet meer dan een percentage in de investeringsraming, omdat het nog als te abstract wordt gezien. Wij denken dat duurzaamheid juist ook in deze fase specifiek gemaakt moet worden. En dat kan ook!

figuur-universiteitshuisvesting

Aanpak om te komen tot een integrale businesscase

Je hoeft het wiel niet zelf uit te vinden

Collega’s Fay van Zeijl en Joost Meijer schreven een blog over een afweegkader dat ze hebben ontwikkeld om duurzaam te ontwerpen, bouwen en beheren op basis van Nederlands overheidsbeleid. Het afweegkader benadert duurzaamheid vanuit vijf thema’s, waarmee ook meteen alle toekomstige regelgeving op dit gebied wordt geborgd:

Wij hebben ervaren dat het afweegkader goed toepasbaar is in de haalbaarheidsstudie van een universitair huisvestingsproject. De thema’s zijn namelijk vertaald naar concrete criteria, waardoor het mogelijk is om verschillende scenario’s tegen elkaar af te wegen. Zo is het essentieel om in de keuze tussen renovatie en nieuwbouw de energievraag van de bouwfase af te wegen tegen de energievraag van de totale exploitatiefase. En in het kader van circulariteit is het verstandig om te verkennen welke gebouwdelen behouden of hergebruikt kunnen worden.

Duurzaamheid in een integrale businesscase

Foto: Bibliotheek van de Universiteit van Warschau, Polen.

Onderbouwde besluitvorming

Door een afweegkader duurzaamheid op te stellen in de haalbaarheidsfase van een project wordt concreet welke duurzame thema’s relevant zijn voor het project en wordt duurzaamheid een integraal onderdeel van de businesscase. Je kunt het zien als een massastudie voor een ruimtelijk ontwerp. Door deze op hoofdlijnen uit te werken wordt duidelijk welke keuzes er te maken zijn. Tenslotte wordt het ook inzichtelijk welke middelen gereserveerd moeten worden voor het vervolg van het project. Zo is er wellicht meer tijd nodig voor het uitwerken van een circulair ontwerp en een hogere investering voor een energieneutraal of energieleverend gebouw.

Hoe kunnen wij helpen?

Er ligt een grote opgave voor universiteiten om hun huisvesting duurzaam en toekomstbestendig te maken. De uitgangspunten hiervoor worden vastgelegd in de haalbaarheidsfase. Door het afweegkader duurzaamheid met ons in te vullen, kun je afwegingen maken die nodig zijn voor latere uitwerking van het project. Benieuwd wat dit voor jou betekent? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.