TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Blogreeks ‘Weg keuzestress!’ Drie adviezen over omgaan met je veranderende rol als assetmanager

  Inspelen op ontwikkelingen als klimaatveranderingen en het slim gebruiken van data vraagt aanpassing van beheerorganisaties. Hierdoor is de rol van de assetmanager aan het veranderen. Wat vraagt deze nieuwe rol precies van jou als assetmanager, op welke ontwikkelingen moet je inspelen en op welke manier? In dit blog geven we je een aantal adviezen hoe hiermee om te gaan.

  Toegevoegd door Eline van Min op 21 december 2021

  Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd om het beheer van onze ‘grijze’ assets (wegen, dijken, bruggen) zo effectief en efficiënt mogelijk in te richten. De komende jaren ligt de uitdaging in het klaarmaken van deze assets voor klimaatveranderingen, zoals extremere temperaturen en waterval. Beheerders moeten meer rekening gaan houden met deze extremen.

  Steeds meer beheerders beseffen dat het ‘groen’ en ‘blauw’ van Nederland ook aandacht verdienen. Rijkswaterstaat heeft bijvoorbeeld een wettelijke taak om natuur en waterkwaliteit op orde te brengen en het te onderhouden. Natuur en waterkwaliteit behoren dus ook tot het assetmanagement en moeten daar goed in verankerd worden. Hiervoor is het noodzakelijk dat beleidsadviseurs in samenwerking met beheerders concrete invulling gaan geven aan taken en prestatieafspraken voor onze groene en blauwe infrastructuur.

  Een ander voorbeeld van een verandering is dat beheerders te maken krijgen met verdergaande digitalisering en automatisering. Auto's gaan steeds meer communiceren met slimme wegkantsystemen, waardoor waardevolle data over en weer wordt uitgewisseld. Deze data wordt gebruikt om bijvoorbeeld weggebruikers te informeren over files, maar ook ter ondersteuning bij de ontwikkeling van nieuw beleid. Van beheerders wordt verwacht mee te groeien met deze nieuwe mogelijkheden en het beheer van de data te organiseren.

  New call-to-action

  Wat vraagt dit van de assetmanager?

  Bovengenoemde ontwikkelingen vragen vooral aanpassing van de assetmanager binnen de beheerorganisatie. De assetmanager is ten slotte degene die de eindverantwoordelijkheid draagt van de assets binnen zijn/haar areaal. Alleen ‘technische’ kwaliteiten zijn niet meer voldoende. De functie van de assetmanager wordt complexer, er worden nieuwe vormen van leiderschap, gedrag en andere vaardigheden verwacht. Om in te spelen op de uitdagingen van de toekomst moet de assetmanager er namelijk voor zorgen dat de beheerorganisatie zich blijft ontwikkelen en bereid is zichzelf telkens opnieuw uit te vinden. Pas dan ben je als assetmanager in staat om:

  • Op strategisch en tactisch niveau te handelen.
  • ‘Omgevingsbewust’ te zijn en over grenzen heen te kijken.
  • Samenwerking te kunnen organiseren en integreren.
  • Naar doelen en belangen van de organisatie te handelen.
  • Te weten hoe integrale afwegingen worden gemaakt.
  • Bestuurlijk sensitief te zijn en de beleidscyclus te kennen.
  • Gebiedsgericht te werken.
  • Een leider te zijn die weet om te gaan met verschillende belangen, onmacht en die goed op verschillende niveaus kan communiceren en samenwerken.
  • Anderen instaat stelt optimaal te ontwikkelen.

  Hoe doe je dat ‘aanpassen’ precies?

  Om de beheerorganisatie mee te nemen in en voor te bereiden op de geschetste ontwikkelingen wordt leiderschap gevraagd. Voor de assetmanager betekent dit concreet:

  1. Investeren in (zelf)kennis

  Zorg ervoor dat je je als assetmanager zelf echt kent. Dat betekent dat je weet wat je sterktes en zwaktes zijn, je waarden en kwaliteiten kent en je weet hoe je anderen kunt beïnvloeden. Het ontwikkelen van je mindset, skillset en toolset staat daarbij voorop. Jij bepaalt, meer dan voorheen, de koers en inspireert anderen, je bent teamleider, stuurt op de inhoud en assetmanagementprocessen, je hebt kennis van de organisatie waarin je werkt én weet dat te managen.

  2. Investeren in vaardigheden

  Weten wat er van je verwacht wordt en inhoudelijke kennis opdoen is een belangrijke stap, maar niet voldoende om je veranderende rol goed uit te kunnen oefenen. Het blijvend opdoen van (praktijk)ervaring en daarop reflecteren is een essentieel onderdeel van de ontwikkeling van iedere assetmanager. Met behulp van intervisies en coaching leer je reflecteren op je eigen handelen in je nieuwe rol, deel je inzichten met anderen en ontwikkel je meer bewustzijn ten aanzien van je eigen (te ontwikkelen) vaardigheden.

  3. Investeren in gedrag en motivatie

  Een vraag die iedere professional zich periodiek zou moeten stellen is: ben ik nog de juiste persoon voor deze job? Zeker in een sterk veranderende context en in een nieuwe rol vergeten we als assetmanager vaak deze cruciale vraag aan onszelf te stellen. Wil je naast het uitvoeren van het vak ook de inspirerende leider te zijn? En ben je daartoe in staat? De nieuwe rollen, ontwikkelingen en opgaven vragen nogal wat van je adaptiviteit en flexibiliteit, dat zie je terug in gedrag en motivatie. Sluit de nieuwe leiderschapsrol aan bij jouw intrinsieke motivatie, waarden en kwaliteiten? Alleen dan ben je in staat om authentiek en op een gedragen manier te acteren zoals dat van de hedendaagse assetmanager wordt verwacht.

  Conclusie

  De ontwikkeling van assetmanagement zorgt voor een nieuw normaal, met betere samenwerking, betere beheersbaarheid en hogere tevredenheid. Dit vraagt nieuw leiderschap van assetmanagers. Leiders binnen het assetmanagement zijn een inspiratie voor anderen. Met plezier en passie werken ze samen aan het verbinden, verbeteren en verduurzamen van het areaal. Leiderschapsontwikkeling hoort daarbij.

  Hulp nodig?

  Heb jij hulp nodig in de ontwikkeling van jezelf als assetmanager? Wij verzorgen opleidingen voor leiderschapsontwikkeling, specifiek voor assetmanagers en andere leiders binnen assetmanagement. Vul onderstaand formulier in als je hier meer informatie over wilt ontvangen.

  New call-to-action

  Blogreeks

  De beheerders van de fysieke leefomgeving hebben keuzestress. Zij moeten nu kiezen tussen de erfenissen uit het verleden, de opgaven van het nu en de uitdagingen van de toekomst. Bovendien volgen de veranderingen in de fysieke leefomgeving zich steeds sneller op.

  • In Nederland hebben we te maken met een grote vervangings- en renovatieopgave waar niet op is gebudgetteerd en waar bijna alle capaciteit en energie vanuit beheerorganisaties naar toe gaat.
  • Daarbij krijgen we te maken met steeds meer extremen, denk aan calamiteiten ten gevolge van klimaatveranderingen. Ook stelt de verduurzamingsopgave nieuwe en strengere eisen aan de manier waarop het beheer van de fysieke leefomgeving wordt uitgevoerd.
  • Er wordt verwacht dat de omgeving meer betrokken wordt bij het oplossen van de problemen in de fysieke leefomgeving, een partij kan problemen niet meer alleen oplossen.

  In deze blogreeks gaan wij in op deze taaie problemen en de keuzestress die dit de beheerders van de fysieke leefomgeving oplevert. We tonen daarvoor de gedrag- en rolverandering die dit van de beheerders vraagt en de instrumenten die ze hierbij kunnen inzetten.

  Andere blogs uit deze reeks:

  Ja, ik wil meer informatie

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen