Podcastserie Keuzestress in assetmanagement De assetmanager moet goed kunnen puzzelen

Assetmanagement is complex en allesomvattend. Professionals op dit gebied ervaren keuzestress. In een vierdelige podcastserie staan we hierbij stil. Welke zakelijke en persoonlijke dilemma’s brengt deze keuzestress met zich mee? Hoe vertaal je de grote duurzaamheidsambities van Nederland naar de dagelijkse uitvoering? Wat betekent dat voor je organisatie, verantwoordelijkheden en competenties?

Toegevoegd door Joost Meijer op 2 juni 2022

In deel 1 van deze podcastserie spreekt Frank van Es, directeur van TwynstraGudde met Marco Berkhout, programmamanager Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid: ‘Je moet inzicht hebben in wat er allemaal speelt, welke beleidsontwikkelingen er zijn, goed kunnen combineren en vooral goed kunnen puzzelen.’ 

Duidelijkheid bieden

Marco Berkhout

Met de energietransitie komen overheden en marktpartijen in een andere verhouding tot elkaar te staan. Rollen en verantwoordelijkheden worden anders belegd. Bij de realisatie van windparken en zonnevelden en de aanleg van warmtenetten is de overheid niet alleen opdrachtgever, vergunningverlener of handhaver, maar vooral ook onderdeel van de uitvoering. Een warmtenet bijvoorbeeld wordt onderdeel van de ondergrond in de openbare ruimte. De overheid hoort dan ook op een andere manier aan tafel te zitten, stelt Berkhout: ‘Voor de overheid is dat wennen. De programmering moet worden afgestemd op activiteiten die buiten de overheid worden gepland. Marktpartijen willen daar wel in meegaan , al vinden die het soms ook eng. De vraag is: hoe kun je met elkaar de risico’s dragen? Hoe zorgen we er voor dat projecten binnen de tijd gerealiseerd worden? Kunnen financiers er een rol in spelen? Door daar met elkaar het gesprek over te voeren, kun je duidelijkheid bieden. Meer dan nu gebeurt.’

Niet bang een stap te zetten

Berkhout spreekt gepassioneerd over een nieuwe toekomst waarin we de klimaatopgave hebben volbracht en andere vormen van energie gebruiken. ‘Je moet je voorstellen dat we straks hernieuwbare energie volledig geïmplementeerd hebben, dat we veel minder uitstoot hebben, een gezondere leefomgeving,… Dat is natuurlijk een heel mooi toekomstbeeld.’ Toch zijn deze mooie plaatjes geen onderwerp van gesprek. Want hoe gaan we dat toekomstplaatje realiseren? Dan moeten we praten over flexibiliteit, transparantie, weerbaarheid en teambuilding. Tijdig je mensen opleiden en leren omgaan met onzekerheid. ‘Het is een nieuwe uitdaging, maar die biedt ook weer heel veel nieuwe kansen. Ik heb in dit werk geleerd dat je niet bang moet zijn een stap te zetten. De uitdaging om te leren en te ervaren was voor mij groter dan de angst om niet te weten hoe de toekomst er morgen precies uitziet.’

Nederland is al gebouwd

Duurzaamheid is een razend actueel en bijzonder veelzijdig thema. Er zijn veel keuzes in te maken en keuzestress ligt op de loer. Als verantwoordelijke voor de RES in Noord-Holland bevindt Berkhout zich in het oog van die orkaan. Hoe ervaart hij de stress? ‘We leven in complexe tijden, met enorme opgaves die we met elkaar te doen hebben. Klimaatadaptatie is de grote opgave, net als ruimtelijke inpassing van hernieuwbare energie. Het raakt ons op allerlei fronten. Maar, Nederland is al gebouwd. We hebben openbare ruimte, infrastructuur, huizen en gebouwen. Die worden allemaal in de loop van de tijd onderhouden of vervangen. De duurzaamheidsambitie die we met elkaar hebben, kan meeliften met die opgave. De truc is, denk ik, dat we het met elkaar gaan combineren. Dat we met de vervangingsopgave ook de klimaatambities invullen of andersom met de klimaatambities ook gelijk de vervangingsopgave realiseren.’

De asset manager moet goed kunnen puzzelen

Zo systematisch mogelijk

Hoe gaat dat in de praktijk? Hoe organiseer je dat combineren en meeliften? Berkhout: ‘Door het zo systematisch mogelijk aan te pakken. Stap voor stap. Niet in één keer alles doen. Welke klimaatopgave heb ik? En vervolgens: wanneer ga ik iets vervangen? Wanneer wil ik het onderhouden? Door dat bij elkaar te brengen, kun je tot een goede scope komen. Dan kun je dat aanbesteden en laten uitvoeren.’

Integraal kijken

En wat vraagt dat van een beheerder? Wat voor type beheerder moet je tegenwoordig zijn om die combinaties te kunnen maken? Berkhout: ‘Je moet inzicht hebben in wat er allemaal speelt. Er wordt van je verwacht, meer dan vroeger, dat je weet wat er allemaal gaande is. Welke opgaves hebben we? Welke beleidsontwikkelingen zijn er? We zijn van oudsher gewend sectoraal te werken: bomen of groen, asfalt en kunstwerken. Nu wordt gevraagd integraal te kijken. Als beheerder moet je het gesprek voeren en die puzzel leggen. Je moet vooral goed kunnen puzzelen.’

Keuzes maken

Daarmee komt de beheerder ook meer vooraan in het proces aan tafel. Juist vanuit de notie dat een project straks ook honderd jaar of langer moet worden onderhouden. Berkhout: ‘Ja, we zien inderdaad dat de beheerder steeds centraler komt te staan. De beheerder zit als opdrachtgever aan tafel en krijgt daardoor ook de positie om verschillende keuzes aan de voorkant te maken. Wat gaan we wel doen en wat niet? Die keuzes zijn cruciaal om met elkaar te maken. Ook de keuze om iets niet te doen of om iets uit te stellen. Voor een beheerder is één van de belangrijkste competenties dat hij of zij keuzes kan maken.’

Wil je bovenstaande tekst nog eens rustig teruglezen? Download hieronder de volledige tekst.

Download in PDF-formaat

Whitepaper

In het whitepaper Keuzestress in assetmanagement gaan we ook in op de taaie problemen en lastige keuzes waar de beheerders van de fysieke leefomgeving voor staan. We tonen hierin de benodigde gedrags- en rolverandering en geven inzicht in de instrumenten die hierbij ingezet kunnen worden. Je kunt dit whitepaper hieronder downloaden.

New call-to-action

Meer informatie

Ben je zoekende hoe je de duurzaamheidsambities van jouw organisatie doorvertaalt naar de dagelijkse uitvoering? En wil je hierover een keer vrijblijvend met iemand van gedachten wisselen? Laat het één van ons weten.

 

Neem contact op met één van deze experts

Alle mensen

Neem contact op met één van deze experts

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.