Evaluaties en onderzoek Goed onderzoek waar je mee verder kunt

Wil je iets echt goed laten uitzoeken? Bijvoorbeeld omdat er iets is gebeurd? Of omdat je worstelt met een probleem dat je maar niet helder krijgt? Of sta je voor belangrijke beslissingen en wil je die goed onderbouwen? Een onderzoek geeft duidelijkheid en helpt je bij het maken van toekomstige keuzes. 

Wil je iets echt goed laten uitzoeken? Bijvoorbeeld omdat er iets is gebeurd? Of omdat je worstelt met een probleem dat je maar niet helder krijgt? Of sta je voor belangrijke beslissingen en wil je die goed onderbouwen? Een onderzoek geeft duidelijkheid en helpt je bij het maken van toekomstige keuzes. 

Werken aan draagvlak

De kunst is om het onderzoek zo te organiseren, dat je al tijdens het proces werkt aan draagvlak. Want een onderzoek moet meer doen dan alleen constateren. Het moet lessen opleveren die hun vruchten afwerpen in de - vaak weerbarstige – praktijk. Wij pakken het onderzoek altijd samen met jou en je organisatie op. Iedereen is betrokken. Wij luisteren goed, maar durven ook door te vragen. Daarbij maken we een helder onderscheid tussen feiten, ervaringen van betrokkenen en conclusies. Als je wilt, doen wij ook aanbevelingen of werken wij een aantal beslisopties uit. Daarmee werken we samen aan draagvlak voor de uitkomsten. En krijg je een helder overzicht van de informatie waarnaar je zoekt: bestuurlijk ‘behapbaar’ en goed onderbouwd. Zodat je echt verder kunt als organisatie.

Cases

Cases

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.