White paper Essenties van programmamanagement

Steeds meer organisaties gebruiken programma’s om doelen te realiseren en veranderingen tot stand te brengen. Programma’s helpen om die doelen met de goede focus, energie, structuur en samenhang te benaderen. Werken met programma’s is een bijzondere manier van samenwerken die, als je deze op de goede manier inzet, heel goed past bij deze tijd van snelle veranderingen. Programmamanagement is een tijdelijke, doelgerichte aanpak van een veranderopgave, waarbij in samenhang allerlei inspanningen worden gerealiseerd.

Veel organisaties kiezen voor programma’s omdat de uitdagingen waarvoor ze zich gesteld zien en de omgeving waarin die uitdagingen zich voordoen, fundamenteel veranderd zijn. De behoefte aan keuzes, visie, focus, overzicht en samenhang neemt toe. Mensen willen door de bomen het bos weer zien. Ze willen hun tijd en aandacht gericht besteden en iets voor elkaar krijgen. De behoefte aan betekenisvol werk neemt toe. Programmamanagement bewijst dagelijks haar toegevoegde waarde in de doelgerichte aanpak van urgente vraagstukken als klimaatadaptatie, duurzaamheid, slimme mobiliteit.

In ons white paper ‘Essenties van programmamanagement’ beschrijven we welke thema’s relevant zijn bij het opzetten en managen van een programma. Het white paper is een compilatie van hetgeen in de afgelopen 25 jaar is bedacht, ontworpen en doorontwikkeld. De praktijk van programma’s is daarbij steeds de basis.

Download white paper 

PGM Next

Uiteraard staat het vakgebied van programmamanagement niet stil. Binnen PGM Open (www.pgmopen.nl) werken we samen met vakgenoten van binnen en buiten TwynstraGudde om het vak van programmamanagement in Nederland verder te ontwikkelen en te vernieuwen. Wij noemen we dat Programmamanagement Next (PGM Next). Bij PGM Next zien we programmamanagement als onze basis, maar we kijken altijd verder. We zoeken samen met onze opdrachtgevers naar andere frames, omdat je een nieuw ontwerp nodig hebt om anders te kijken om met vernieuwende oplossingen te komen. De basis ligt in de crossovers tussen vakgebieden, want een dynamische samenleving vraagt om dynamiek in onze manier van kijken. Samen blijven ontwikkelen, schaven en vernieuwen. De wereld wordt anders als je anders kijkt. Even weg van de complexiteit van de opgave en de traditionele manier van aanpakken. Uit de ban van complexiteit en in de ban van anders denken.

Online Project- of Programma Start Up

Door corona vallen veel zaken stil, maar projecten en programma’s ‘moeten’ door… Wij ontwikkelden de afgelopen weken samen met de gemeente Den Haag de ‘PSU Online’. Dit is een op maat gemaakte aanpak voor een Project of Programma Start Up-bijeenkomst. De aanpak van de PSU online is gebaseerd op de opzet van het Project Canvas of Program Canvas. Kortom, je hoeft de start van een project of programma niet uit te stellen tot we elkaar weer face-to-face kunnen ontmoeten. Je benut de mogelijkheden die online werken je biedt. 

Project & Programma review

Projecten en programma’s verlopen zelden op de manier zoals vooraf bedacht. De omstandigheden zijn daarvoor te veranderlijk. Goede, tussentijdse reflecties zijn essentieel om ze succesvol te houden. We hebben daarom een praktische en snelle ‘Project & programma review’ (PPR) ontwikkeld. Met de PPR helpen we om projecten en programma’s steeds beter te maken. En het handelingsrepertoire van het kernteam te ontwikkelen. Om lenig, wendbaar en flexibel te blijven in een dynamische context. De PPR-methodiek zorgt voor een veilig leerklimaat, een constructieve samenwerking en gedeeld beeld over het functioneren van een project of programma. Bovenal biedt de PPR het kernteam inzicht in waar potentieel tot verbetering ligt (c.q. lag) en worden concrete aanbeveling c.q. interventies aangereikt. 

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.