Programmamanagement Een sterk programma en een adequate programma-organisatie

Een goed programma raakt de harten van iedereen die ermee te maken heeft. Wij helpen je stap voor stap om zo’n programma op te zetten en de organisatie ervoor in te richten.

Een goed programma raakt de harten van iedereen die ermee te maken heeft. Wij helpen je stap voor stap om zo’n programma op te zetten en de organisatie ervoor in te richten.

Het doel van je programma expliciet maken

We beginnen altijd met de inhoud. Wat is precies het probleem dat er speelt? Welke ambities heb je en wat is daarvan de achtergrond? Voor een goed programma is het essentieel dat je eerst kijkt naar het doel en de strategie. Dat is geen statisch gegeven. We helpen je vanuit alle perspectieven te kijken, zodat ook nieuwe, onverwachte oplossingen boven tafel kunnen komen. Daarna kijken we naar het ‘wat’: de inspanningen, de resultaten de bijdrage van de partners. Wie werken er samen? Wat is de meerwaarde van samenwerking? Wie levert welke input en wie mag meebeslissen?

Een slagvaardige organisatie inrichten

De volgende stap is het inrichten van een slagvaardige programmaorganisatie. Rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden moeten voor iedereen glashelder zijn. Hoe verhoudt het programma zich tot de staande organisatie(s)? Het belangrijkste is maatwerk. Wij zorgen dat je programma niet ‘onder-’ of ‘overgeorganiseerd’ is. Slagvaardigheid staat voorop.

Het programma goed verankeren

Wij helpen je bij de opzet van een programma en de inrichting van een programmaorganisatie. We maken ambitie, doelen, inspanningen en middelen expliciet. Dat doen we bijvoorbeeld in een ‘Versnellingskamer-sessie’ of tijdens een Programma Start Up. We zorgen dat het programma goed is aangehaakt bij de lijnorganisatie(s) en brengen balans aan tussen rollen van alle betrokkenen. We doen een compleet inrichtingsvoorstel. Verder kunnen we programmaleiders coachen in hun nieuwe rol of zelf een interim programmamanager leveren.

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.